Frågor till Goodfriend och King, Kings svar, och min replik

Idag hade Finansutskottet en utfrågning om Goodfriend och Kings utvärdering av penningpolitiken. Jag fick ställa några frågor och King svarade. Jag fick inte tillfälle till replik på svaret vid utfrågningen. Mina frågor, Kings svar och min replik finns här.

Comments

  1. Jörgen Renström says:

    Jag har läst din replik och har sett utfrågningen på riksdagens hemsida. Antingen kan inte King så mycket om penningpolitik eller så försöker han helt enkelt förnedra och dumgöra dig.

    Det är väldigt konstigt att både penningpolitiken och lönebildningen anses varit “väl fungerande” dom senaste 15-20 åren trots att vi under samma tid haft en arbetslöshet klart över vad jämviktsarbetslöshetsvivån rimligen borde ligga på. Både riksbanken och medlingsinstitutet verkar ändå helt nöjda med det jobb dom utfört.

    Jag har frågat MI hur dom kan tycka att lönebildningen är “väl fungerande” trots att den inte resulterat i låg arbetslöshet. För jag tycker att ett av kriterierna för en väl fungerande lönebildning borde rimligen vara låg arbetslöshet. Men man får väldigt undvikande svar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: