Billigare taxi för slarviga

Jag har tidigare skrivit om hur vissa taxibolag drar nytta av vi konsumenter är dåligt informerade om priser. Från myndigheternas sida har man framförallt försökt hantera detta genom att lagstifta om tydlig och enhetlig prisinformation. Mycket tyder på att detta inte har varit tillräckligt. Tranportstyrelsen har därför utrett tänkbara åtgärder och sedan 1 maj i år gäller nya krav för prisinformationen. I stället för att bara redovisa ett antal olika jämförpriser, måste nu taxibolagen med mycket stor stil redovisa den högsta taxan som tillämpas.

Förmodligen kommer detta leda till att färre konsumenter än tidigare luras att åka med dyra “oseriösa” taxibolag. Av min egen ringa erfarenhet att döma har det varit väldigt vanligt att dessa bolag har haft olika taxor som skiljt mycket i pris och där den billiga taxan bara gällt under väldigt udda villkor. Den nya prisinformationen borde göra det svårare att lyckas med en sådan strategi.

Det kanske mest intressanta är dock hur de “seriösa” taxibolagens prissättning kommer att förändras. (Att undersöka detta empiriskt är förmodligen ett utmärkt ämne för en studentuppsats!) Den högsta taxan som nu kommer få en framskjuten plats gäller oftast på helgnätter och under storhelger. Den nya prisinformationen kan tänkas göra konsumenter mer priskänsliga för det högsta priset, vilket kommer leda till skärpt konkurrens om detta. Däremot kanske vi blir lite mindre priskänsliga för jämförpriset dagtid. Man kan därför misstänka att den nya prisinformationslagen kommer leda till en sammanpressning av priserna — dyrare att åka taxi på dagtid och billigare på helgkvällar. Svenska Taxiförbundet verkar framförallt hoppas på att kunna ta ut högre pris dagtid, i alla fall att döma av att de var starka förespråkare för förslaget att tydligt redovisa det högsta priset.

Det återstår att se hur mycket prissättning och lönsamhet kommer att påverkas, men klart torde i alla fall stå att det är dåligt informerade konsumenter som är ute och slarvar på helgnätter som kommer att gynnas av den nya regleringen.

Comments

 1. Andreas says:

  Problemet är väl att Janne Banans Taxi inte bryr sig så mycket om föreskrifter. Skulle tippa på att de har värre fuffens för sig. Jag hade exempelvis beställt taxi i Jkpg en gång, men blev upplockad av en så kallad friåkare som lurade mig att tro att han körde för taxibolaget jag ringt. Sedan drog han dessutom 30 kr mer från mitt kort än vad som stod på kvittot.

  • Just föreskrifterna om prisinformation tror jag efterlevs eftersom de är så lätta att kontrollera. Däremot finns det precis som du skriver många andra sätt att luras, allt från att köra omvägar till rena bedrägerier (som du verkar ha råkat ut för). Men det är ju egentligen inget som säger att de “seriösa” bolagen ägnar sig mindre åt detta. Jag tror det var DN som hade en kul artikel om detta för ett tag sedan då de låtsades vara turister och testade hur olika bolag körde — jag vill minnas att även flera seriösa bolag tog rejäla omvägar.

 2. eklipspringer says:

  Kanske teoretiskt intressant men i praktiken gäller bara en sak: åk aldrig med “friåkare.” Från Arlanda t.ex. finns endast 3 tillförlitliga bolag att välja på. De få kronor det kostar att inte gynna denna halvkriminella verksamhet får man stå ut med.

 3. Olof Johansson-Stenman says:

  En något mer välvillig tolkning av att svenska taxiförbundet “var starka förespråkare för förslaget att tydligt redovisa det högsta priset” är att de helt enkelt vill minska den oseriösa prissättningen som kan tänkas slå mot branschen som helhet.

  • Jag håller med Olof, jag vet för lite om Svenska Taxiförbundet för att kunna säga något om den saken. Faktum är att det verkar vara de som har kommit med förslaget att ha maxpriset på framskjuten plats. Spontant tycker jag det verkar vara en vettig idé och jag kan själv inte komma på något bättre alternativ. För att det ska bli tillräckligt transparent bör man nog bara ha ett enda pris som syns tydligt och då är nog inte maxpriset en så dum idé.

 4. Jakob says:

  Problemet har väldigt lite med vilket pris man indikerer i rutan (högsta, lägsta, medel etc). De enda länder man kollar pris med taxichaufförer innan man hoppar in i en taxi är i lidt småmärkliga u-länder där man som turist vet att man löper stor risk at blir lurad – när kollade ni senast priset på en taxi i något annat västland? Att sverige, og i synnerhet Stockholm, har sällat sig till dessa känns lite tråkigt i mina ögon. Det enda som kommer att fungera är att sätta ett maximipris (per km). Man kan vara hur mycket för liberal fri prissättning man vill – faktum kvarstår att när man kommer som ikke-svensk till Stockholm så gör svenska taxipriser at vi framstår som ett u-land fullt av lurendrejeri.

  • Det enda som krävs att konsumenterna blir mer medvetna. Så svårt är det inte att hålla koll på vilka bolag som är seriösa (i Stockholm är det 020, Kurir och Stockholm) och inte önsketänka att Stockholmtaxi på Södermalm eller Kurirtaxi är samma sak som Taxi Stockholm resp Taxi Kurir.

 5. pontus says:

  Jag håller med Jakob. Hela den här situationen är ytterst pinsam. I vilka andra Europeiska länder måste man “vara på sin vakt” för att inte bli lurad av taxibolagen? Tjeckien? Rumänien? Att Sverige sållar sig till denna klubb av bananrepubliker är genant.

 6. Ola Andersson says:

  Att ha referenspriser på rutan är ju utmärkt för en eventuell kartell som vill övervaka sina medlemmar.

 7. eklipspringer says:

  Jag är glad att så många kommentatorer är på min linje. Vi behöver varken prisreglering eller taximonopol bara en allmän förståelse för att inte anlita friåkare, informationmaterial om detta vid flygplatser och och färjelägen samt prioritet på flygplatserna för Taxi Stockholm, Transfer och en tredje vars namn jag just nu inte minns.

  De tre kan konkurrera ned varandra. Kanske blir det då automatiskt en informell prisöverenskommelse men det vore det värt att slippa dessa halvkriminella friåkare som gör att det blir farligare att ta taxi i Stockholm än i de flesta “underutvecklade länder” där man numera löst dessa problem (ex New Delhi, Rio de Janeiro, New York, Paris osv.).

 8. Erik L says:

  Detta är ju ett tydligt exempel på vikten av varumärken och av konkurrens.

  Varumärken för att den som väljer ett välrenommerat bolag inte blir lurad och konkurrens därför att det ju är konkurrensen från friåkare som gör att de tre stora håller nere sina priser till hyggliga nivåer.

  Att folk tror att de får samma tjänst om de tar vilken taxibil som helst och inte frågar om priset innan bygger ju på att de är vana vid monopoltaxi och därför inte är vana att bete sig som kunder.

  Skall man till en ny stad som turist tar man rimligen reda på vilket taxibolag man ska åka med i förväg och ungefär vad det skall kosta. Det gör i alla fall jag. I Dubai blev jag exempelvis erbjuden “svarttaxi” från flygplatsen till mitt hotell för cirka 60 kronor. I och med att jag visste att det borde kosta 20 kronor tog jag inte den bilen utan tog nästa.

 9. Efter att ha frågat efter ett inlägg om taximarknaden till Martin Floden, fick jag idag en länk hit. Därför min senkomna kommentar: Det nuvarande systemet hindrar antagligen priskonkurrensen eftersom de flesta kunder kunderna (se kommentarer ovan) bara törs anlita någon av de mest kända firmorna. För att konkurrensen ska börja fungera måste kunden kunna fatta sitt beslut innan han vinkar till sig taxin, t ex genom enkla och stora symboler på bilens utsida, som visar prisnivån, se vidare nedan…

  Nyligen läste jag i vår lokaltidning en artikel som aktualiserar det här problemet. Den handlade om att taxikunder i Stockholm då och då tvingas betala 1000-tals kronor för en relativt kort resa, efter att ha hejdat en taxi på gatan och sedan slarvat med att läsa den långa och otydliga informationen om taxorna.

  Journalisten intervjuar en tjänsteman på an ansvarig myndighet, som bara slår
  ifrån sig och säger att det är kundens ansvar eftersom vi har fri prissättning i Sverige.

  Man behöver inte tänka särskilt långt för att räkna ut att ett slarvigt hoprafsat marknadssystem av denna typ gynnar ett oligopol eftersom en stor del av kunderna kommer att vänta till de ser en taxi från någon av de största firmorna, för att inte riskera att bli lurade. Är man dessutom konspiratoriskt lagt kan det vara svårt att slita sig från misstanken att de stora firmorna
  kanske gör vad de kan för att streta emot en förändring av systemet.

  Man får också lust att busa litet, genom att komma överens med någon man känner att sätta upp en lapp i sin bil att taxiresan är väldigt dyr, alltså ett belopp med massor av nollor i, be honom att köra från Sankt Eriksplan till Odenplan, och sedan låta ärendet om betalning gå till domstolsprövning. Det skulle kanske belysa hålen i nuvarande system.

  För att systemet ska fungera måste kunderna snabbt och på långt avstånd kunna bedöma prisbilden. Det skulle t ex kunna ske om bilen var målad på utsidan med ett “trafikljus” och en procentsats för korta resp för långa resor. Trafikljuset angav rött för högt pris, grön för lågt och gult för mellanhögt. Procentsatsen skulle ange priset i förhållande till något slags normpris som myndigheten räknar ut varje år. Orimligt höga priser skulle överhuvudtaget inte vara tillåtna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: