Seglivade bonusar

Innebär finanskrisen början på slutet för de senaste årens utbredning av bonussystem i näringslivet? Allt mer talar för det. I USA kräver nu regeringen Barack Obama att ett bonustak införs i alla företag som får statlig hjälp i krisens spår. Igår signalerade Anders Borg liknande krav gällande svenska banker.

Skepsisen mot bonussystem växer även inom den akademiska världen. Flera välkända nationalekonomer, bl a Harvards Michael Jensen och Lucian Bebchuk liksom Bruno Frey i Zürich, har länge kritiserat användandet av rörliga ersättningssystem (vilket jag skrivit om här). Princetonprofessorn Alan Blinder hävdade nyligen rentav att felaktiga ersättningssystem kan ha varit en av de viktigaste orsakerna till finanskrisen, där aktörer uppmuntrades göra för mycket av fel saker (se Ekonomistas om detta).

Fast trots kritiken kvarstår problemet att rent konkret förmå företagen att ändra sina chefers lönekontrakt. Bristen på transparens är utbredd, och ytterst få känner till detaljerna i VD:s avtalade optioner, fallskärmar, pensioner och övriga bonusar. Det finns forskning som antyder att ökad transparens om VD-ersättningar är förknippad med lägre ersättningsnivåer, även om detta samband inte är lika självklart i ett längre historiskt perspektiv där både transparens och ersättningsnivåer ökat. Vissa hävdar att dock För att ökad transparens ska ha någon effekt bör den dock kompletteras med förbättrad ägarstyrning.

Ett slående exempel på att transparensen om bonusavtal brister är hur överraskade (och upprörda) många blev när finansbolagen på Wall Street nyligen betalade ut 18,4 miljarder dollar i bonus till sina anställda för 2008 (drygt 112.000 USD per anställd), trots rekordförluster och statliga stödpaket.

image
(Källa: N.Y.S. Comptroller)

Apropå bristande transparens: hur stora 2008 års chefsbonusar blir i Sverige vet nog ingen (här listas någras bonusar för 2007). Och i avsaknad av forskare eller myndigheter som systematiskt samlar in data över ersättningssystemen till näringslivets chefer kommer vi heller inte att få reda på det.

Länk: DN, Afv, SvD, HD, DPS