Hur har Clinton påverkats av e-postskandalen? Prediktionsmarknaderna går isär.

En fråga alla just nu diskuterar i samband med det amerikanska presidentvalet är hur mycket Hilary Clintons segerchanser påverkats av den senaste e-postskandalen. Meningarna bland experter och andra går, som vanligt, isär. I dessa situationer har jag alltid föredragit att titta på prediktionsmarknaderna, dvs de realtidsmarknader där handlare köper och säljer kontrakt vars värde är knutna till valutfallet den 8 november. Men denna gång ger inte marknaderna mycket till vägledning. I själva verket går de vitt isär gällande hur skandalen påverkat Clinton.

Som vi tidigare skrivit om här på Ekonomistas (se bl a här, här och här) är prediktionsmarknader vanligen den säkraste källan för information kring en aktuell bedömning av sannolikheten till ett visst utfall. Dessa marknader är inte snedvridna av politiska hänsyn eller särintressen, utan återger blint de bedömningar som en mängd spekulanter gör, var och en för sig, utifrån ett enda syfte: att tjäna pengar. Forskning visar rentav att dessa marknader har väldigt högt informationsvärde, och då särskilt prediktionsvärde, ofta långt högre än expertbedömningar eller intervjuundersökningar.

Men just nu råder stor osäkerhet kring hur presidentvalet påverkats av den senaste tidens skandaler. Medan Trumps sexpratskandal otvetydigt skadat hans segerchanser, går marknaderna åt olika håll gällande Clintons epostskandal.

Bilden nedan visar Clintons segerchans enligt två stora prediktionskanaler. Predictwise visar sammanvägda bedömningar från olika marknader och finner att Clinton inte påverkats nästan alls. Efter den senaste nyheten den 26 oktober att FBI återigen öppnar utredningen har hennes vinstchans enligt Predictwise endast minskat marginellt, från 90% dagen före skandalen till 87% idag (31 okt). En annan bild ges av Iowa Electronic Markets (IEM), ett universitetsstyrt forskningsprojekt som driver en prediktionsmarknad. Enligt IEM har Clintons segerchans minskat drastiskt, från nästan 90% till 65-75%.

image

Orsaken till denna spridning kan man diskutera. Noterbart är att omsättningen på IEM varit relativt omfattande, vilket talar emot stora illikviditetseffekter som annars skulle kunnat ha drivit kursen från dess “rätta”. Spridningen mellan lägsta och högsta kurs på IEM har dock varit större än vanligt efter Clintons skandal, med lägstakurser kring 60% och högstakurser kring 75% (att jämföra med ett spann på 87-91% dagarna före skandalen). En sådan stor spridning antyder ovanligt stor osäkerhet på marknaden.

Men avslutningsvis kan man trots detta ändå konstatera att Clinton fortfarande är klar favorit i alla prediktionsmarknader. Hennes bedömda segerchans ligger idag på mellan 65% och 90%, vilket är i trakterna kring den segerchans på 85% som Obama för idag exakt (!) åtta år sedan åtnjöt i kampen mot McCain.

Comments

 1. Adrian Adermon says:

  Gelman och Rothschild skrev i somras om hur prediktionsmarknader kan bli överstabila (http://www.slate.com/articles/news_and_politics/moneybox/2016/07/why_political_betting_markets_are_failing.html). Orsaken är helt enkelt att en feedback-loop uppstår när prediktionsmarknaderna betraktas som trovärdiga källor till information, vilket gör att de svarar för långsamt på ny information. Oklart om detta spelar en roll här, men kanske skulle det kunna vara så att de två marknaderna är olika illa drabbade av detta fenomen? Utifrån din graf ser det ju ut som att IEM har haft större volatilitet än Predictwise, vilket är konsistent med den förklaringen.

  • En annan möjlig förklaring är förstås tillgångsmarknadernas tendens att överreagera på ny information. Detta händer hela tiden och det finns många exempel på hur handlares direkta respons blir alltför kraftfull för att sedan modereras efter några dar (detta är antagligen ett av huvudskälen till varför fondbörser ibland stänger handeln efter extrema händelser).

  • Micke says:

   Gelman och Rothschilds artikel var generande fri från data. Den drev tesen att alla möjliga spännande saker händer som “borde” påverka chansen för olika utfall, men eftersom prediktionsmarknaderna inte rör sig så har marknaderna fel.

   Den alternativa tolkningen är att alla dessa saker som händer faktiskt inte borde påverka utfallet, för de är i själva verket inte så spännande som proffstyckarna tycker.

   Det finns ju ett utomordentligt enkelt sätt att påvisa att prediktionsmarknader har fel. Visa alla bettingslips och hur mycket du har vunnit. Inte bara bevisar du att du har rätt, utan du får också betalt för det! Kan det bli bättre? Hur kommer det sig att ingen gör detta?

 2. Lars H says:

  Intressant! Båda dessa ligger hyffsat i linje med “data journalism”-siten fivethirtyeights omfattande forecasting-modell, som idag ger Clinton 79% segerchans (ner från 85% den 26/10). Värt att notera dock att precis som ovan så innebär det inte att Clinton förväntas få 79% av rösterna.

  För de som är intresserade: http://projects.fivethirtyeight.com/2016-election-forecast/

 3. Vad menar du med “den senaste e-postskandalen”? Finns någon grund för att kalla det annat än ett drev plus märkligt, inkonsekvent och eventuellt olagligt agerande av en FBI-chef?

  http://www.vox.com/policy-and-politics/2016/10/31/13474116/clinton-prime-directive

  “So somehow an investigation that once upon a time was about a terrorist attack on an American consulate becomes an inquiry into Freedom of Information Act compliance, which shifts into a question about handling of classified material. A probe of sexting by the husband of a woman who works for Clinton morphs into a quest for new emails, and if the emails turn out not to be new at all (which seems likely), it will morph into some new questions about Huma Abedin’s choice of which computers to use to check her email.

  Clinton has been very thoroughly investigated, and none of the earlier investigations came up with any crimes. So now the Prime Directive compels her adversaries to look under a new rock and likewise compels cable television and many major newspapers to treat the barest hint of the possibility of new evidence that might be damning as a major development.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: