Prediktionsmarknadernas senaste: Trump tappar mark

Som Ekonomistas skrivit om flera gånger pågår en kontinuerlig handel i värdepapper vars priser kan tolkas som sannolikheten att ett specifikt utfall inträffar. En särskilt intressant marknad är den som är kopplad till det amerikanska primärvalet där det händer mycket just nu. De senaste priserna visar på stora förändringar på den republikanska sidan medan hos demokraterna pekar allting åt ett håll.

Många har konstaterat att prediktionsmarknader är informativa, och Ekonomistas inlägg i denna fråga slutet av februari visade att dessa marknader inte bara är mer uppdaterade än traditionella opinionsmätningar utan även kan ge en annan bild av det aktuella läget. I slutet av februari pekade marknaden ut Hilary Clinton som given demokratisk vinnare medan det var jämnt mellan republikanernas Donald Trump och Marco Rubio.

Sedan dess har mycket hänt. Dagens kurser på en av de äldsta amerikanska prediktionsmarknaderna, IOWA Electronic Markets (drivs i forskningssyfte av University of Iowa), visar följande.

För demokraterna leder Clinton fortfarande före Bernie Sanders. Trots att Sanders vunnit flera primärval i följd står Clintons segerchans (diagrammets turkos-blå linje) i mer än 80 procent:

image

Men på den republikanska sidan är det stora omsvängningar. Marco Rubio gav upp sin kampanj den 16 mars, och sedan dess är marknadsvärdet på hans värdepapper (diagrammets grå linje) lika med noll. Men notera hur marknaden inte överraskades av beskedet: Rubios bedömda segerchans sjönk kraftigt redan i slutet av februari och ansågs vara noll långt innan Rubio de facto hoppade av.

Den största svängningen står Trumps värdepapper (grön linje) för. Den har stått i över 80% segerchans under mars månad, men den senaste veckan har värdet halverats till dagens dryga 40. Samtidigt har värdet på Ted Cruz papper (gul linje) stigit till 30%, och intressant nog gäller detsamma för “övrig” (röd linje) som nu kan vara John Kasich.

image

Med andra ord visar prediktionsmarknaderna än en gång på både prediktivt värde, som i Rubios fall, och en uppdaterad informationsrik bild av det politiska landskapet. Kommande vecka innehåller flera viktiga primärval (bl a New York), så det blir spännande att följa utvecklingen på dessa marknader.

Varför har inte Sverige har en liknande prediktionsmarknad? Sveriges spelmarknadsregleringar är säkert en viktig orsak, men kanske skulle en akademiskt forskardriven marknad, likt IEM som drivs utan vinstintresse av ett universitet, få tillstånd att bedriva handel?

I debatten är det många (inte sällan med akademisk hemvist) som uttalar sig tvärsäkert om opinionen och kommande förändringar. Denna tvärsäkerhet har dock ingen kostnad, förutom att den möjligtvis får skämmas som hade helt fel. En fördel med prediktionsmarknader är att man alltid kan ställa motfrågan: “Om du nu är så tvärsäker, varför satsar du inte lite av dina egna pengar?”

Comments

 1. LarsB says:

  Det brukar väl visst finnas odds inför val i Sverige på det flesta spelbolag. Dessa odds kan du omvandla till sannolikheter.

  • Micke says:

   Det stämmer att det finns flera svenska prediktionsmarknader, i praktiken arrangerade av spelbolag. Sedan kan man som total nörd sakna att det inte finns något djup i den (“får Vänsterpartiet egen majoritet i Avesta?”), men det beror ju på att intresset är för litet. Hela Sverige är trots allt inte större än en genomsnittlig amerikansk delstat. Och inte allt för många bettar på hur det går i primärvalet i Nevada eller New Mexico heller. För att inte tala om “vem blir sheriff i Storey County, Nevada” eller motsvarande.

 2. Karl Harmenberg says:

  För Danmark samlar Niels-Jakob Harbo Hansen och Hans Henrik Sievertsen in odds från flera spelsidor dagligen som de sammanställer på http://www.polipredict.dk/.

 3. Micke says:

  Det kan vara värt att påpeka att “RROF” (som jag utgår för står för Republican Rest of Field” eller något snarlikt) inte bara är Kasich utan är just “rest of field”. Det kan t.ex. bli så att en helt ny kandidat dyker upp som kompromisskandidat om Trump inte får de 1237 delegater som behövs för att vinna en första omröstning.

  På Predictit.org har Paul Ryan just nu bättre chans än Kasich, se https://www.predictit.org/Market/1233/Who-will-win-the-2016-Republican-presidential-nomination. Predictit.org har också intressanta kommentarer med ett otroligt spann från personer som kan delegatreglerna för republikanerna i detalj till sedvanliga fotbollshuliganer-som-bryr-sig-om-politik-vart-fjärde-år. Men till skillnad från många andra siter är det rätt lätt att avgöra kvaliteten på kommentarerna.

 4. Veritas says:

  Finns en bra site med nyheter om amerikanska primärvalet: http://newsday.se

 5. Jag tycker att http://predictwise.com gör en bra sammanställning då man får fram procentsiffror direkt. Något som jag noterat när det gäller prediktionsmarknader är att om man ibland summerar alla alternativ så blir det mer än 100 procent, och att andra sådana inkongruenser. Predictwise gör någon form av korrigering på det, men det stämmer inte alltid i något led. Osannolika kandidater får för höga chanser av någon anledning. Något som är intressant är också att man kan få fram betingade sannolikheter, tex hur sannolikt det är att en kandidat blir president om hon/han blir sitt partis kandidat. För idag får jag fram följande siffror:
  Hillary Clinton 76%
  Donald Trump 25%
  Ted Cruz 24%
  Bernie Sanders 60%
  John Kasich 44%

  • Micke says:

   Det är samma anledning till att osannolika kandidater får för höga siffror och att summan blir >100%. Den anledningen är dålig likviditet och förhållandevis höga transaktionskostnader.

   Enskilda personer som gillar osannolika kandidater överskattar deras chanser och sätter en liten slant på dem. Transaktionskostnaderna och det faktum att kontraktet bara är lite felaktigt prissatt gör att “kloka pengar” inte finner det mödan värt att korrigera. Då blir summan fel.

   Det här händer i situationer med många högoddsare (tänk: republikanerna), men alltså inte med få etablerade kandidater (tänk: demokraterna).

   Det är ju f.ö. värt att notera att i marknader med en bookmaker och sedvanlig vig på 5%-10% så summeras inte heller sannolikheterna till 100% utan till mer. Exempel i detta fall: vem vinner Premier League.

   • Intressanta förklaringar. Frågan är om man kan göra korrigeringar i prediktionsmarknaderna för detta. Vi vet ju att summan måste vara 100 procent för alla alternativ. Även betingade sannolikheter ger vissa restriktioner. Kan man tänka sig någon formel för felet på högoddsare (dvs ju högre odds desto större fel)?

   • LarsN says:

    “Det är ju f.ö. värt att notera att i marknader med en bookmaker och sedvanlig vig på 5%-10% så summeras inte heller sannolikheterna till 100% utan till mer. Exempel i detta fall: vem vinner Premier League.”

    För att korrigera detta problem kan du anta att bolaget har en viss utdelningsprocent (i regel mellan 90-95 % för fotboll och hockey tror jag) när du omvandlar oddset hos en bookmaker till en sannolikhet.

   • Micke says:

    @LarsN: Ja, när den vig bookien tar ut är känd är det trivialt och uppenbart att man måste göra denna korrigering. Min poäng vara bara att prediktionsmarknader också har transaktionskostnader som gör att man måste göra en motsvarande korrigering. Men tyvärr är det svårare där, eftersom transaktionskostnaden beror på avgiftsstrukturen och likviditeten och därför är svårare att estimera och i praktiken är olika för olika marknader på samma plattform.

   • Micke says:

    @Rodney Edvinsson: Intressant frågeställning! Jag bör notera att mitt påstående om att det är naturligt att summan blir >100% med högoddsare är baserad på sund teori och sunt förnuft, men inte på sunda data. Och ibland överensstämmer inte verkligheten med teorin. (Mindre ofta än vad folk tycks tro i frågor som rör marknader med riktiga pengar, dock.)

    Men det låter som ett utomrdentligt uppslag till ämne för C-uppsats: Har högoddsare konsekvent för låga odds på prediktionsmarknader med låg likviditet och/eller höga transaktionskostnader? Är denna felprissättning estimerbar, och i så fall till vilken grad?

    Ibland önskar man att man vore student igen…

   • LarsN says:

    @micke: jo det var mer ett svar till rodney för hur han kunde hantera vig:en. Men för en toppmatch i fotboll där omsättningen är hög så kan man väl räkna ut oddsbolagen “vig” med hjälp av oddsen de erbjuder. Dvs deras vig behöver inte vara känd för mig utan jag kan räkna ut den.

 6. Förståsigpåare says:

  LarsN: Jo, med tanke på att 1X2 täcker in alla möjliga utfall (bortsett från avbruten match – men då återbetalas typiskt insatsen) så torde det ju inte vara svårare att räkna ut vigen än 1- summan av oddsens inverser? Eller tänker jag fel här?

  Borde man inte kunna estimera “vigen” på prediktionsmarknaden på samma sätt?

 7. Johannes says:

  Tack för en intressant och lättbegriplig artikel. Det tar upp en konkret brist hos uttalanden från så kallade sakkunniga:
  Vad den sakkunnige tjänar mest på att säga är inte alltid kopplat till vad han/hon tror kommer hända. Vad man väljer att tro när man inte riskerar att förlora något på att ha fel är inte heller alltid samma sak som man innerst inne tror.

Trackbacks

 1. […] vi tidigare skrivit om här på Ekonomistas (se bl a här, här och här) är prediktionsmarknader vanligen den säkraste källan för information kring en aktuell […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: