Lovande första nummer av ny tidskrift

Applied.ai

En sak som det knappast råder någon oenighet om bland oss ekonomer är att American Economic Review (AER) hör hemma i tidskrifternas topp-fem. Nu har AER ynglat av sig i fyra nya tidskrifter AEJ:Macroeconomics, AEJ: Applied Economics, AEJ: Microeconomics och AEJ: Economic Policy. Tanken är att dessa tidskrifter ska ta emot egna artiklar och även att artiklar som inte riktigt plats i AER men som ändå är av hög kvalitet ska kunna slussas vidare till någon av AEJ-skrifterna. Nyfikenheten har varit stor.

I veckan damp första numret av det två förstnämnda ner i mitt postfack och det är sannerligen en högintressant mix av artiklar som redaktörerna har fått ihop. I AEJ Applied diskuteras bland annat indiska offentliga bankers utlåning till regioner med osäker valutgång under valår, alkoholens dödlighet för ungdomar, betydelsen av textböcker för framgången för skolbarn i Kenya, arbetsutbudseffekter av en ålderspension på den yngre generation, och betydelsen av olika studiefinansieringssystem för juristers framtida yrkesval. Bland författarna finns Sendhil Mullainathan, Joshua Angrist, Anne Case m fl intressanta namn. Kort sagt, mycket intressant att sätta tänderna i.

AEJ Applied har också (troligitvis inspirerade av de livliga diskussionerna här på Ekonomistas) startat ett online diskussionsforum där medlemmar i AEA kan gå in och direkt diskutera och ställa frågor kring artiklarna. Det ska onekligen bli spännande att hur livlig denna diskussion kommer att bli.

Comments

  1. birger says:

    Hej,

    jag läser med stort nöje denna bloggplats, för den är intressant och håller hög kvalitet. Det är därför nästan pinsamt att påpeka att engelska ‘textbook’ blir ‘lärobok’ på svenska. Jag skriver det ändå, därför att det är en vanligt förekommande felaktig översättning, och med åren blir jag allt mera rädd om vårt hotade språk.

  2. Birger, tack för påpekandet. Jag rodnar!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: