Läsvärd rapport om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden

En mycket läsvärd rapport av konsultföretaget Evidens, ”Om hushållens skulder och bostadsmarknaden”, presenterades torsdagen den 5 december vid ett seminarium i Riksdagens förstakammarsal. Rapporten diskuterar flera viktiga frågor och ger bra och väl underbyggda svar. [Read more…]

PISA: problemen finns i klassrummen

Ingen kan ha missat att svenska skolelevers ras i internationella kunskapsjämförelser fortsätter. Det råder ingen brist på kommentarer kring PISA-undersökningen och en fråga som dykt upp är i vilken utsträckning utvecklingen beror på faktorer i eller utanför skolan. Enkelt uttryckt: är det undervisningen som brister eller beror problemen på att föräldrarna låter ungarna spela datorspel hela tiden. Även om jag själv spekulerat i motsatsen så tyder det mesta på att det är i klassrummen huvudproblemen står att finna. [Read more…]

Listiga frågor avslöjar hemligheter

De flesta av oss har egenskaper, beteenden eller åsikter som vi inte alltid är beredda att stå för. Det är ett problem i samhällsvetenskaplig forskning eftersom vi ofta är beroende av att folk avslöjar hur någonting faktiskt är snarare än hur den tillrättalagda versionen, som vi skulle vilja visa upp, ser ut. Så hur ska vi göra för att få människor att avslöja sina mindre smickrande konsumptionsmönster, politiskt inkorrekta åsikter, osv.? En ny studie visar ett listigt sätt att göra det på. [Read more…]

Har den sänkta restaurangmomsen ökat sysselsättningen?

Igår (2/12-2013) presenterade Konjunkturinstitutet rapporten Effekter av sänkt restaurang- och cateringmoms där man visade att den sänkta krogmomsen kan ha skapat upp till 4000 nya jobb inom restaurangnäringen. Men medan rapportens analys är välgjord vilar den på osäkra data och kortsiktiga utfall. Frågan är om man i slutändan kan dra någon skarp slutsats gällande momssänkningens effekter.
[Read more…]

Nya data om hushållens skulder

I veckan presenterades utredningen SOU 2013:78 ”Överskuldsättning i kreditsamhället?” av särskilda utredaren Anna Hedborg, huvudsekreteraren Sebastian de Toro och sekreteraren Paula Roth. Den presenterar och analyserar bland annat data om hushållens ekonomiska förhållanden från UC:s uppgifter om bostadslån och andra lån, vilka har ställts samman med SCB:s uppgifter från olika register. Utredningens resultat är av stort intresse i diskussionen om hushållens skulder och eventuella risker med denna. Utredningens egna detaljerade undersökningar av hushållens skuldsättning bekräftar den bild som mindre fullständiga data tidigare gett. Utredningen finner till exempel att:

De stora lånen innehas oftast av grupper som kan förväntas ha bättre förutsättningar att klara av stora lån, som höginkomsttagare och högutbildade.

De största lånen är mycket starkt koncentrerade till dem med de högsta inkomsterna.

[Read more…]