Fotbollsvåld och inbördeskrig

På senare år har nationalekonomer börjat att fästa allt större vikt vid kulturella förklaringsfaktorer. Det finns åtminstone två problem med den typen av förklaringar. För det första är “kultur” ofta ett ganska luddigt begrepp och det är ofta oklart vad som egentligen avses. För det andra är det ofta mycket svårt att empiriskt belägga kulturella förklaringar — det är lätt att hitta korrelationer, men svårt att påvisa kausalitet. En ny NBER-uppsats tar ett lite annorlunda grepp på den här frågan. De har studerat europeisk fotboll och visar att antalet gula kort en spelare fått är relaterat till hur många år av inbördeskrig deras hemland har erfarit. Den rimligaste förklaringen till detta samband är en kulturell förklaring — att växa upp i ett land med mycket våld kan leda till mer våldsamt beteende i andra sammanhang. Inte så konstigt egentligen, men ganska politiskt kontroversiellt (eller?).

(Genetiska förklaringsfaktorer är uteslutna i detta sammanhang — det är bara antalet år av krig under uppväxtåren som spelar roll, inte hur mycket krig det varit innan dess.)

Comments

 1. Jonas: Detta påminner mig om två andra studier:
  – en som (mer klassiskt) påvisar ett samband mellan polisinsats och gängbråk inom sport (se här)
  – en om att omfattningen av diplomaters parkeringsböter hänger ihop med korruption i hemlandet (se här).

 2. Tack för tipsen, Niclas. Studien av diplomaters parkeringsböter är onekligen i samma anda som den nya studie jag skriver om — jag kände till den, men glömde bort den i skrivande stund. Jag förmodar f.ö. att ditt tips vänder sig till mig och inte till Jonas. 😉

 3. Robert: Jag ber om ursäkt för namnförvirringen (vilken jag delvis, men bara delvis, får skylla på att författarens namn inte framgår när man klickar fram ett inlägg och ska skriva en kommentar). Förhoppningsvis kan även Jonas finna de länkade studierna intressanta. 🙂

 4. Även jag uppskattar länktipsen!

 5. Arvid Fredenberg says:

  För att vara en novis på fotbollsområdet skulle jag gissa att tränaren och laget har en viss påverkan på hur en spelare agerar. Huruvida en spelare får ett gult kort bestäms inte enbart av den spelaren utan även av de instruktioner som spelaren fått. Om tränaren (och laget) vet att spelare N kommer från ett land med mycket våld kanske tränaren förväntar sig att denne spelare är lämplig att använda för fula trix (som sen renderar gula kort). Tränaren kanske, medvetet eller omedvetet, förmedlar till spelare N att det är ok att vara lite aggresiv.

  Om det skulle vara så är det inte nödvändigtvis kulturen (våkdet) i hemlandet som är den enda förklaringen utan svaret får även sökas i den förväntningskultur (fördomarna om effekten av våldet) som råder i Europa.

 6. Arvid: I så fall borde även antal år av inbördeskrig innan födelsen spela roll. Eller enklare uttryckt – då borde variabler som ursprungsland eller hudfärg förklara sambandet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: