Summan av riskerna är konstant?

Peltzmans gamla resultat att många tar större risker i trafiken när regleringar och teknologiska landvinningar gör bilkörningen säkrare verkar stå sig. I takt med att olika skydd blir vanligare blir skidåkningen allt vildare.

Detta beteende verkar vettigt eftersom risktagande kan vara både roligt och praktiskt (man kommer fram snabbare om man kör fort). Men samtidigt är det lite underligt. Varför ökar skidhjälmar risktagandet just i skidbacken? Man skulle lika gärna kunna tänka sig att minskade risker i pisten får oss att ta större risker i trafiken. Men så verkar inte folk fungera. Så medan olika risker inom ett område hyfsat rationellt vägs emot varandra, så gäller inte samma rationalitet för livets hela riskportfölj.

En annan komplikation är att riskerna inte säkert tar ut varandra. Folk har ju gjort feldedömningar förut.

Comments

 1. Det är ju också så att skidåkaren som står på för fullt i backen endast tar hänsyn till sina egna eventuella kostnader och inte vad beteendet kostar andra.

  En intressant parallell är MC-försäkringar där premierna för speciellt unga killar med snabba hojar är skyhöga. Kanske dags för krav på slalom-försäkringringar för att få köpa liftkort?

 2. Johan Richter says:

  Vad har du nför bevis för att de bara tar hänsyn till egna kostnader? Jag trodde ekonomerna kommit fram till att altruism faktiskt förekommer. (I någon utsträckning.)

 3. Lars Werin says:

  Till Eva Mörk: Är det inte den som går i vägen för skidåkaren som skadar både sig själv och skidåkaren? Det är möjligt att det finns rättsfall som belyser. I ett fall där en skidåkare skadat någon annan längre ner i backen skulle jag gissa att domstolen fördelar skadekostnaden så att den längre ner i backen bara får en del av sin skada täckt av skadestånd. Domstolen finner säkert att båda har bidragit till skadan, och försöker fördela skadeståndsbördan i enlighet med hur kostnadskrävande det skulle ha varit för vardera parten att undvika risken för skada. Därmed har en fördelning av rättigheterna att utnyttja skidbackar gjorts, som förhoppningsvis kan ha prejudicerande effekt, dvs styra incitamenten framöver.

 4. Lars Werin says:

  Ett litet tillägg till föregående: sådana incitament skulle följaktligen vara effektivitetsbefämjande.

 5. Till Lars: Det skulle vara oerhört intressant att veta hur domstolen dömer i ett sådant fall. Vilka lagar gäller i skidbacken? I trafiken finns ju givna traffikregler som ger domstolar vägledning, men vilka regler gäller i skidbacken? Vilket ansvar har man som åkare att hålla koll uppåt i backen för att undvika eventuella krockar?

  Till Johan: jag utgår från att individer maximerar egen nytta, i vilken naturligtvis andra personers nytta kan ingå (om inte annat torde nyttan för de flesta påverkas negativt av att skada en annan människa). Däremot har väl inte nationalekonomin bevisat att en individ tar hänsyn fullt ut i de externaliteter som individens beteende har på andra individer, både direkt och via statsbudgeten, det är väl delvis därför vi beskattar tobak och bensin, eller?

  Till Lars & Johan: Tack för era kommentarer och kul att ni tycker till på vår blogg!

 6. Lars Werin says:

  Jag har inte förutsatt att det finns andra lagar och regler än vanlig skadeståndsrätt med eventuella prejudikat. Fungerar det kommer resultatet att tendera att vara Pareto-effektivitet. Min gissning är för övrigt att en domstol skulle säga att det hade varit mindre kostsamt för den längre ner i backen att undvika skaderisk än för skidåkaren som kommer uppifrån, och därför inte fälla nerföråkaren. Personen längre ner i nacken får står sitt kast, och får därför sägas själv ha orsakat skadan. (Blir nerföråkaren också skadad åker hon kanske på att betala skadestånd till honom.) Det blir en signal för folk att inte vimsa omfrking nere i skidbackar om det finns risk att folk kommer uppifrån. Men jag vet inte. Det finns kanske rättsfall? Idén att man skall ha regleringslagstiftning som styr hur folk skall bete sig i skidbackar synes mig orealistisk. Man kan inte reglera allt mellan himmel och jord, det kostar för mycket (och är otrivsamt) De cost-benefitanalytiker som skall räkna ut hur lagen skall vara beskaffad kan för övrigt räkna fel.

 7. Lars: Den lilla feministen i mig noterar att du tycker att personen längre ner är en hon som ”vimsar runt” i backen medan den manlige nerföråkaren inte gör ngt fel. Själv är jag utifrån min skidbackserfarenhet mer benägen att tro att det är den manlige ”fartdåren” som beteer sig oaktsamt och som orsakar skadan. Jag vet inte vad detta säger om oss (skratt) (kanske att jag brukar vimsa i skidbackar??)

 8. Lars Werin says:

  Eva, vi kan nog käfta om detta hur länge som helst, så här en sista synpunkt från mig. Olyckan skulle inte ha skett om nerföråkaren inte åkt, och inte heller om den andra personen hållit sig borta från backen eller sett upp bättre. I den meningen har båda orsakat skadan. I en bedömning av Paretoeffektiviteten kan oaktsamhet inte betyda annat än att underlåta att vara försiktig trots att kostnaden för att vara det är lägre än den förväntade kostnaden för den skada som skulle uppstå om man inte är försiktig (alltså sannolikheten för olycka gånger kostnaden för skada om den skulle inträffa). Detta gäller för vardera sidan i ett fall där båda varit förutsättningar för att skadan skulle inträffa. Så resonerar domstolarna och slår till mot den som kunnat undvika skaderisk billigast. (De kan också försöka fördela förlusten efter den relativa graden av oaktsamhet, vilket innebär att den sätter ner skadeståndet på visst sätt.) Så bör också en nationalekonom resonera som will sträva efter en Parertoeffektiv ordning. Så tenderar faktiskt också var och en av oss att resonera snabbt och intuitivt närhelst vi rör oss bland andra människor. Men ibland slår det slint och vi gör en tabbe..

 9. Lars: Jag håller med till fullo. Tack för ditt engagemang.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s