Behöver EU:s konkurrenspolitik reformeras?

I februari 2019 meddelade Europeiska kommissionen att den inte godkände den föreslagna fusionen mellan tyska Siemens och franska Alstom. Beslutet väckte en hel del kritik – inte minst i Frankrike och Tyskland – vilken huvudsakligen bottnade i uppfattningen att Siemens och Alstom var för sig är för små för att effektivt kunna konkurrera på världsmarknaden. [Read more…]

Börskonkurrens bra för samhället

Idag rapporteras i flera media att tio svenska banker, bland dem Handelsbanken, SEB och Nordea, går samman och bildar egen fondbörs. Det är goda nyheter för såväl företag som aktiesparare.

Forskning visar nämligen att konkurrens mellan fondbörser nästan alltid leder till lägre priser på aktieförmedling, ökad kvalitet på informationstjänster och därmed effektivare prissättning.

En ny studie (kommande i QJE) av de amerikanska nationalekonomerna William Brown, Harold Mulheimagerin, Marc Weidenmier visar t ex hur börsmäklarnas provisioner och  transaktionskostnaderna (s k bid-ask spreads) på New York Stock Exchange sjönk markant när börsen utsattes för konkurrens från the Consolidated Stock Exchange of New York på slutet av 1800-talet. När The Consolidated upphörde sin verksamhet 1926 steg provisionerna och spreaden på motsvarande sätt.

Revolutionen inom IKT-sektorn har ytterligare möjliggjort en ökad marknadskonkurrens. Idag finns handelssystem att köpa från ett flertal mjukvaruföretag. Det svåra är att få volym på handeln, men där har de svenska bankerna ett bra utgångsläge genom sina stora kundstockar.

För att citera den ryske futuristpoeten Vladimir Majakovskij: “Ananas, järpe, frossa och njut, OMX Nasdaq snart är din saga slut!

New York Stories II: Ger ökad konkurrens ökad jämställdhet

image

Vad gör vi i New York förutom att köpa kläder? Idag presenterade Helena Svaleryd ett papper om diskriminering hon skrivit med Fredrik Heyman och mig. Helt i linje med Beckers teori om diskriminering (som diskuterades här för någon dag sedan) finner vi att ökat konkurrenstryck gynnar kvinnors position på arbetsmarknaden.

Framförallt verkar ägarbyten bland företag i icke-konkurrensutsatta industrier öka andelen kvinnor som ett företag anställer. Detta stämmer bra med att den ursprungliga ägaren har särskilt stora möjligheter att diskriminera kvinnor om konkurrensen är låg. Å andra sidan är det ineffektivt att diskriminera och en ny ägare har sannolikt intresse att driva företagen effektivare. Det är dock inte i företagens topp som den kvinnliga närvaron ökar, utan främst bland medelutbildade.

Vi hittar även belägg för att ökad konkurrens minskar lönegapet mellan män och kvinnor men effekten är liten, så ökad konkurrens är knappast ett alexanderhugg för en jämnare lönefördelning mellan män och kvinnor.

Publiken jublade.

New York Stories: I