Visst kan man skämta om ekonomer

Om man har tråkigt kan man pigga upp sig genom att läsa skämt om nationalekonomi och nationalekonomer. En favorit är: “Vet du hur man kan veta att makroekonomer har sinne för humor? De använder decimaler…”. Här kommer några andra exempel.

“Tre ekonometriker var ute och jagade då de stötte på en stor hjort. Den första ekonometrikern sköt, men missade hjorten med en meter till vänster. Den andra ekonometrikern sköt, men missade hjorten med en meter till höger. Den tredje ekonometikern sköt inte utan hurrade istället: –Vi fick den! Vi fick den!” (Saxat från Jokes about econometrics/econometrians).

Finansmarknaden är en ganska tacksam måltavla för träffande skämt om marknadsaktörer (ofta ekonomer) och ekonomers beskrivning av denna specifika marknad. Som bekant gick ekonomipriset 2014 till Eugene Famas teorier kring “effektiva finansmarknader”, och denna bild antyder på ett skönt sätt att informationsspridningen kanske inte alltid är så effektiv…

stock-humor-buy

Bland de starkaste resultaten i finansiell ekonomi är att det finns en premie för att investera i riskabla aktier, och att avkastningen på lång sikt just därför kan vara lönsam. Men det går inte alltid som man har tänkt sig.

stock_crash

Ett annat kärt ämne för ekonomer är frågan om kausal inferens, alltså om orsak och verkan. Denna strip är ganska träffande för hur vi tänker i dessa termer…

corrcaus

Fler skämt på det ekonometriska temat finns på: Econometrician’s jokes

Och till sist en ganska skön bild av hur ekonomer

economists

Comments

  1. GLAD PÅSK !

  2. Fredrik Carlsson says:

    Ett annat underskattat (??) område är ju ekonomers välkända sinne för humor :-). Illustreras bäst med denna pärla (sedermera publicera i en ok tidskrift till och med): http://qed.econ.queensu.ca/working_papers/papers/qed_wp_1083.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: