Vilket är priset för Belarus gratislunch?

I början av 2011 hamnade Belarus (eller Vitryssland som man fortfarande oftast säger i Sverige) i en akut ekonomisk kris, efter att under flera år dragits med strukturella problem (huvuddragen i denna utveckling har beskrivits i ett tidigare inlägg här). Även om situationen fortfarande är mycket problematisk så har makroekonomin stabiliserats något under det senaste halvåret.

En stor anledning till de ökande problemen var Rysslands beslut 2006-2007 att gradvis höja priset på naturgas från de kraftigt subventionerade nivåerna till europeiska nivåer 2011. Jämfört med 2006 års nivå handlade det om ungefär ett femfaldigande av priset på den importvara som stod för nästan hela landets energikonsumtion och som utgjorde en viktig konkurrensfördel för den energiintensiva industrin i landet. Trots att man under perioden 2007-2011 sålde stora mängder statliga tillgångar så ökade landets statsskuld från ca 20 procent till över 60 procent av BNP. Bytesbalansunderskottet finansierades med både försäljningar och lån men detta till trots så blev alltså situationen akut under 2010-2011.

Nu tycks dock situationen på ett något oväntat sätt ha stabiliserats och en stor del ligger återigen i gaspriset. Precis när Ryssland fullföljt den prishöjningsstrategi som annonserades 2007 så bestämde man sig någon gång under hösten 2011 för att återigen drastiskt subventionera gas till Belarus. Jämfört med priset 2011 på 270 dollar per 100 kubikmeter har det plötsligt sänkts till 165 dollar. Diagrammet nedan visar att detta inte är en följd av någon generell marknadstrend utan ett kraftigt subventionerat pris (de blå staplarna är priset Belarus betalar, de gula är “marknadspriset för EU”).

Nu är det ju så att ekonomer typiskt sett är skeptiska till att denna typ av gåvor ges utan baktanke (det rör sig om mellan tummen och pekfingret 2 miljarder dollar). Man gick förvisso med i tullunionen med Ryssland och Kazakstan och man har också sålt resten av Beltranzgas (gasnätet) till Gazprom men man undrar ändå om det inte finns något ytterligare. Jag blir i alla fall inte förvånad om en del av de aviserade försäljningarna av statliga företagen i Belarus sker till Ryska intressenter under mindre transparenta former.

Comments

 1. Andreas SO says:
  • Jesper Roine says:

   http://vitryssland.wordpress.com/vitryssland-eller-belarus/

   (jag antar att det var det du refererade till…)

   • Andreas SO says:

    “Vitryssland är alltså en mindre lyckad benämning, inte minst för att namnet så ofta tycks få människor att tro att det rör sig om en del av Ryssland.”

    Påstår han utan att ge någon förklaring till vad han grundar det på. Man kan lika gärna påstå att ingen människa i hela världen tror att Vitryssland är samma land som Ryssland. Och jag vågar nog lova att de som inte vet skillnaden mellan dessa länder inte heller kommer veta vad Belarus är för land..

 2. Jan Hagberg says:

  Belarus i stället för Vitryssland, vilket pretentiöst fåneri! Eller ska vi säga oskick!

  Den slaviska ordstammen, som sedan kan böjas på ett otal olika sätt i olika slaviska språk, betyder just det ja, vit. Och vad Rus anbelangar vågar jag knappt antyda vad det heter på svenska. I den här kretsen blir det väl som att svära i kyrkan att uttala ordet. Så säger vi fy sjutton i stället. Förresten det ska ju i uttalet vara ett mjukt b och sådant har vi inte i svenskan. Det blir bra knepigt det här. Alltså Belarus, vad blir det på svenska?

  Ska vi vara konsekventa blir det ajöss med Österrike, Österreich måste det vara men det förstår nästan ändå en svenskspråkig vad det betyder! Med Finland blir det värre. Majoritetsbefolkningen där kallar ju landet för Suomi, så då får väl vi rätta oss efter det, också. Och ett stort antal båtar går från Stockholm till Helsinki och ingen annanstans. Då är vi riktigt internationella.

 3. Krille says:

  Varför i hela världen skulle man kalla landet för Belarus när det har ett etablerat och välfungerande namn på svenska? Vilken är anledningen?

 4. Jesper Roine says:

  Det var värst vilket fokus det blev på användandet av Belarus istället för Vitryssland (och vad upprörda alla verkar bli). Jag har ingen stark åsikt själv men har som sagt talat med många som är mer engagerade och kunniga i frågan och de menar att Belarus är bättre så jag använder det.

Trackbacks

 1. […] Man kan förstås ha en rad invändningar mot denna typ av jämförelser och det handlar självklart inte om att hävda några detta visar några kausala samband. Man skulle också kunna invända att det relevanta inte är nivåerna nu utan hur utvecklingen sett ut över tid. Detta skulle dock inte ändra bilden nämnvärt. Det stämmer att flera av EU10 länderna låg på högre nivåer redan i början av 1990-talet och det stämmer att det finns ett antal länder som Ryssland, Belarus, Kazakstan och Azerbajdzjan som uppvisat imponerande tillväxtsiffror under det senaste decenniet. Men i snitt har även utvecklingen genomgående varit bättre i EU10 länderna jämfört med de övriga och ser man till den kraftiga tillväxten så finns förklaringen inte sällan i en kraftigt expanderande naturresurssektor som i sin tur har sina problem vad gäller uthållighet. Speciellt när den institutionella kvalitén ser ut som den gör i dessa länder (se tidigare inlägg här, här och här och om specialfallet Belarus och dess ekonomiska framgångssaga här). […]

 2. […] Konsekvenserna av denna ekonomiska utveckling är förstås mycket allvarliga främst för Ryssland men många länder kommer dras med i nedgången. Främst påverkas kanske Vitryssland vars ekonomi på många sätt är nära knuten till Rysslands (se tidigare inlägg här). […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: