Nytt nummer: Ekonomisk Debatt nr 8 2011

Idag kommer Ekonomisk Debatt nr 8 2011 ut. I en ledate menar Annika Alexius att det är dags för en översyn av det penningpolitiska ramverket. I en artikel behandlas korruptionen i Sverige (se Evas separata inlägg om detta). Årets ekonomipristagare presenteraras av ledamöter i priskommittén. Där finns även ett ekonomporträtt av Guy Arvidsson, artiklar om föräldrars studieprestationer och egenföretagandet bland invandrare och svenskfödda, samt en anmälning av Klas Eklunds bok om Kina.

Comments

  1. Johanna Ricknes recension av Klas Eklunds bok om Kina är orättvis. Boken ger en bred bild av Kina, historiskt och samhälleligt, och är så välskriven som numera förväntar oss av Eklund. Speciellt informativt tyckte jag avsnittet om utnämningsmakten var. Men Rickne har hakat upp sig på att mänskliga rättigheter förnekas lika mycket som tillväxt stimuleras, och hon har besvär med detta, uppenbarligen vill hon att allt dåligt och allt gott ska hamna i samma land. Mänskliga rättigheter är ju trots allt inte Klas Eklunds specialitet.
    Mats Bladh

  2. Tack för länken. Ledaren om det penningpolitiska ramverket var intressant och borde förhoppningsvis leda till en bredare diskussion. Men när jag läser uppsatsen om Guy Arvidsson och ser hur “Han fick som anlitad expert anledning att söka efter teoretiskt välgrundade och praktiskt användbara kriterier för bedömning av för- och nackdelarna med skilda politiska handlingsalternativ” blir jag litet missmodig. Vilken politiker skulle idag intressera sig för en sådan analys – det är väl bara att tjonga på och se till att förslagen är “finansierade” och att allt vad motståndaren föreslår spräcker budgetramen.

    Om jag minns rätt så handlade Feldts licavhandling om indexlånen. Någon praktisk betydelse fick väl denna teori inte. Alla vi som lånade pengar, inte minst för studiefinansiering, var nog väldigt glada över att inflationen betalade en stor del av våra skulder. Och Sträng gav oss 25 % rabatt! Det du Anders Borg!

Trackbacks

  1. […] inlägg från Ekonomistas Idag kommer Ekonomisk Debatt nr 8 2011 ut. I en ledate menar Annika Alexius att det är dags […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: