Medias effekt på röstning

Häromdagen skrev Robert ett inlägg om medias effekt på människors politiska uppfattningar och som av en händelse har jag exponerats för ytterligare en studie på detta tema i veckan.

I artikeln Media and Political Persuasion: Evidence from Russiaav Ruben Enikolopov, Maria Petrova och Katia Zhuravskaya studeras effekterna av tillgången till oberoende TV i parlamentsvalet i Ryssland 1999. Detta var ett speciellt val i bemärkelsen att ett nytt parti (som stödde den till premiärminister nyutnämnde Putin) bildades bara två månader före valet. Genom kraftigt stöd i den statskontrollerade TVn lyckades det på denna korta tid bli näst största parti och få 23,3 procent av rösterna. I mars 2000 vann sedan Putin presidentvalet med 52,9 procent av rösterna och en ny era i rysk politik började.

I sin artikel visar Enikolopov, Petrova och Zhuravskaya på ett övertygande sätt den kvantitativa och kausala effekten av att ha tillgång till oberoende TV. Enligt deras skattningar resulterade detta i en total förlust av 8,9 procentenheter för det nybildade partiet som stödde Putin, medan det ökade stödet för de tre huvudsakliga oppositionspartierna med 6,3 procentenheter. I termer av vilken effekt oberoende TV hade på potentiella pro-Putin väljare så uppskattar de att inte mindre än 66 procent av dessa som såg oberoende TV i slutändan röstade på någon annan. Detta är mycket stora siffror jämfört med de flesta andra studier. Deras tolkning är att media kan ha ett speciellt stort genomslag i länder med bristande demokratisk tradition och speciellt om det politiska landskapet är skiftande med få traditionella bindningar till olika sidor och ingen eller dålig mediakonkurrens.

Kontentan i en svensk kontext är möjligen att man kanske inte ska bli så irriterad på mediabevakningen inför valet trots allt. Även om det onekligen kan vara svårt ibland.

Comments

 1. Vad skriver du? Att oberoende TV ledde till en förlust för partiet som vann resp en vinst för partierna som förlorade valet? Oberoende TV saknades och vinnarpartiet gick från 0 till 23% på två månader. Hur kan man säga att oberoende orsakade en förlust? Eller är det bara otydligt formulerat/saknas ord/felaktiga dubbelnegationer?

  Hoppas du kan förtydliga!

  • Jesper Roine says:

   Jag ska försöka förtydliga: Den statskontrollerade TVn stödde det nybildade partiet (som gick från 0 till 23%). De gick speciellt bra för dem i områden där man bara kunde få in just den statskontrollerade TVn (dvs där det inte fanns oberoende TV). Det nybildade stats-TV-stödda partiet förlorade således röster i områden där det fanns oberoende TV medan oppositionen vann på detta. (Att den enes förlust inte är den andres vinst beror på skillnader i stöd till andra partier samt skillnader i valdeltagande mellan områden som haft respektive inte haft oberoende TV). I denna bemärkelse ”förlorade” det nybildade statsstödda partiet på att oberoende TV fanns medan oppositionen vann på detta. (Vad är det för konstigt med detta?)

   Jag kan hålla med om att texten inte är strålande formulerad men jag slås ändå av tonen i din kommentar. Du skulle kunna lägga till ”jag kanske inte läste tillräckligt noga/jag kanske borde titta på artikeln för att förstå vad som faktiskt görs” till din lista av möjliga anledningar till att du uppfattat det som otydligt.

 2. ekonomen says:

  Intressant.

  Som vanligt finns det väl ett selektionsproblem – vilka områden som inte har tillgång till ett större TV-utbud brukar ju t.ex. inte vara slumpmässigt.

  Man vågar kanske till och med gissa på att de med begränsat utbud bodde i fattigare områden med lägre utbildningsnivå, etc. Vilka kontrollvariabler som användes framgick såvitt jag såg inte av abstract.

  Men jag kan väl inte påstå att jag är överraskad av resultatet, överlag.

  • Jesper Roine says:

   Jo, det är precis det det är! Slumpmässigt alltså. (på sid 4 skriver de: ”A key assumption for our identification strategy is that the availability of NTV was idiosyncratic conditional on observables, i.e., there are no unobserved characteristics of sub- regions correlated with NTV availability that could drive the observed differences in voting behavior”.
   Du har helt rätt i att det stora problemet i att studera mediaeffekter i allmänhet är att det inte är slumpmässigt vem som har tillgång till vilken typ av media. Just därför är studier där det av olika anledningar finns en slumpmässighet i detta värdefulla för att de (om de är välgjorda) kan identifiera den kausala effekten.

 3. David Strömberg says:

  Tilläggas bör kanske att NTV övertog ett marknät från en utbildningskanal vars sändare placerats ut av Sovjetstaten. Var sändarna var placerade var inte korrelerat med hur folk röstade i tidigare val.

  Möligen är resultatet inte överaskande. Dock har det varit förvånansvärt svårt att visa att medier påverkar just valutfall (i stabila demokratier). Det finns en sådär 30 års forskning om ”minimal-effects” på detta område. Skälen tycks vara att folk väljer medier som står deras politiska åsikter nära, att de tar hänsyn till vilken politisk färg en tidning har när de tolkar innehållet och att det är svårt överhuvud taget att övertala folk att byta politisk åsikt. Resultatet blir att medier om något förstärker åsikter snarare än ändrar dem. På senare tid har trenden svängt och man finner något större effekter. Till exempel finner Stefano Della Vigna och Ethan Kaplan att Fox News hade ett avgörande inflytande det amerikanska presidentvalet 2000. Effekten gick dock genom ett ökat valdeltagande bland snarare än att folk ändrade åsikt.

 4. David, men det kan ha varit så att Sovjetstaten placerade ut sändarna i områden där de ansåg att folk var mindre ”politiskt pålitliga”.

 5. Old Whig says:

  David,

  Jag är så erbarmligt trött på gnället över FOX News.

  FOX News skapades inte för att driva en politisk linje utan FOX News skapades för att fylla ett stort efterfråge hål. FOX News och the Tea Party movement är inte en konstruktion utan båda speglar ett underliggande behov i det amerikanska samhället.

  Medelamerikanen som inte lever i Kalifornien eller på den östra kusten ansåg inte att media speglade deras verklighet, de ansåg att media speglade en östkust överklass filosofi som inte hade med deras värderingar att göra, dvs. värnandet av de amerikanska konstitutionen, starka familjevärden samt en tonvikt på den egna religionen och småföretagande.

  FOX News fyllde detta hål och fick en mycket, mycket stor tittar krets tack vare att de fyllde ett behov. Samtidigt som FOX News kom blev det mycket uppenbart vilka förutfattade meningar det som kalls Main Stream Media hade i USA när det kontrasterades med FOX News. Fler journalister än i Sverige röstar på demokraterna nästan 90 %, i Sverige röstar 75 % på S, V och MP. Svenska journalister är dock mer återhållsamma med sina politiska värderingar än amerikanska.

  Jag följde själv valet i USA 2008 i FOX News och Charlie Rose Show.

  Jag tycket det var oerhört skrämmande hur enkelspåriga traditionella media i USA var och hur hårt och öppet de stödde en president kandidat. FOX News gick hårt åt båda kandidaterna. De visade inte en så negativ bild som påstås i Europa. Ja den kan ses som negativ om man jämfört med gammalmedia i övrigt men de hade ju helt tappat koncepterna.

  USA är ett land som är och har varit Center-Right precis som Sverige har varit Center-Left. USA kommer aldrig att bli som Sverige oavsett hur mycket Demokraterna vill det.

  Det är ju för övrigt det grundläggande problemet. Om du anser att den neutrala positionen är den vänster-sociallliberala (center-left) så blir FOX News per definition extremt till höger när de i själva verket är endast lite till höger (center-right). Det var b.l.a det som den vanlige amerikanen opponerade sig emot och började titta på FOX, vilket nu i mellanvalet 2010 kommer att leda till ett katastrofval för Demokraterna och kan komma att leda till att Obama inte blir omvald 2012. Det är tom möjligt att han inte ens är president kandidat 2012, starka krafter försöker föra fram Hillary Clinton.

 6. Andreas says:

  Jag är ”erbarmligt trött” på alla som inte fattar att Demokraterna i USA inte för samma politik som S, V och MP i Sverige… Det finns ingenting över huvud taget som talar för att Demokraterna vill bli som Sverige.

  Det är för övrigt skrattretande att den delen av befolkningen som röstar på Republikanerna kallas ”vanliga amerikaner” medan alla som röstar på Demokraterna är överklass.

 7. Andreas says:

  Fair and balanced news:

 8. David Strömberg says:

  Jonas, visst kunde det ha varit så, men sändarnas placering korrelerade som sagt inte med väljarstöd före valet 1999. Sovjetallokering är ändå lite bättre (a priori) än att NTV sjäv bestämt vilka områden de skulle gå in i.

  Old Whig, jag uttryckte ingen åsikt om Fox News politiska position utan rapporterade bara en studie om Fox News effekter. Det finns ingen jämförbar studie av medier till vänster. Den enda jag kommer att tänka på är av Karlan, Bergan och Gerber. De studerar effekterna av ett fältexperiment där folk slumpmässigt erbjöds en prenumeration av Washington Post (vänster), Washington Times (höger) eller ingen prenumeration. Resultatet blev att de som fick en tidning vilken som helst röstade mer på Demokraterna. Det verkade inte spela någon roll om materialet vinklades åt höger eller vänster. Nyheterna vid tidpunkten för valet var negativa för Republikanerna (Plame-skandalen och något annat) och det slog igenom oavsett vinkling.

  Dock finns det studier som har försökt att systematiskt mäta var medier står politiskt. Groseclose and Milyo, QJE (2005) http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.148.1481&rep=rep1&type=pdf gör detta genom att se vilja ”think tanks” medierna citerar och jämför detta med vilka thinktanks som Demokrater och Republikaner i kongressen citerar. De finner att Fox News ligger klart till höger om mitten (och att medier i allmänhet ligger till vänster om kongressledamöterna), se figur 2. Ett annat sätt att mäta detta är att jämföra vilka ord och fraser mederna använder, säger man t ex ”death tax” eller ”estate tax” (Gentzkow and Shapiro, Econometrica 2010). De finner att tidningar i USA inte ligger systematiskt till vänster eller höger om den politiska position som skulle maximera vinsten. De finner också att ägarna inte systematiskt försöker påverka tidningarnas politiska position. Den politiska positionen förklaras främst av de politiska preferenserna på orten där tidningen säljs.

 9. Old Whig says:

  David S.

  När det gäller höger och vänster utgår uppenbarligen studien du hänvisar till utifrån dagens politiska Status Quo om vad som är vänster eller höger, dvs om du anser att skattetrycket just nu är ok och storleken på den offentliga sektorn är precis lagom så är du neutral, i mitten. Om du vill öka skattetrycket och den offentliga sektorn så är du till vänster om du vill minska skattetrycket och den offentliga sektorn är du till höger.

  Det var precis det jag skrev om det underliggande problemet med grundantagandet. Vad är det som säger att dagens läge är den neutrala positionen, en skattekvot av BNP på 35 % i USA och 50 % i Sverige? Är det utifrån vad politiker, byråkrater samt akademiker anser vara det bästa för väljaren? Vad jag kallar östkust överklass ideal eller i Sverige socialliberalism. Dvs att väljaren är förvirrad och inte vet sitt eget bästa och därför behöver styras bort från sina omedvetet irrationella val och beteenden. Eller är utgångspunkten att individen för det mesta fattar rationella beslut och i möjligaste mån ska lämnas ifred och att staten ska vara så liten som möjligt?

  När det gäller normal positionen ansåg jag just att FOX News ligger närmare medelamerikanens preferenser, dvs de ligger närmare en amerikansk normalposition, dvs Amerika är en Center-right land, än amerikansk media i stort. Precis på samma sätt är Sverige ett Center-left land. DN anses i Sverige europeiskt liberal men skulle i USA ses som långt, långt mer vänster än New York Times i USA och i USA är The Grey Lady långt till vänster med för amerikansk mått mätt en extrem-vänster kolumnist Paul Krugman. I Sverige ses Krugman som en form av kanslihushöger inom socialdemokratin och konstigt nog ses han som en auktoritet på amerikansk ekonomisk politik. I själva verket håller han på att bli marginaliserad i den amerikanska ekonomiska och akademiska etablissemanget. De har slutat att se på honom som ekonom.

  David,

  Republikaner och Demokrater kan inte översättas i Svenska termer eftersom de har mycket vidare spann än svenska partier. Inom tex Demokraterna finns det stenhårda social konservativa rasister inom arbetarrörelsen samt näst intill kommunister såsom Obamas förre Green Czar Van Jones i princip innehåller de SD, vänster socialliberalerna inom C och Fp, S , V, MP kanske även idag M. Inom Republikanerna finns det samma stenhårda social konservativa rasister i form av Tom Tancredo men även libertarianer som Ron och Rand Paul.

  Det som ofta glöms bort är att höger och vänster inte enbart är endimensionell, enbart ekonomi utan även har en på det individuell planet, hur fri ska individen vara att uttrycka sig själv.

  För att avsluta så speglar FOX News medelamerikanens värderingar mer än gammalmedia i USA. Det är precis det jag skrev och som David S skrev:

  ”De finner också att [FOX] ägarna inte systematiskt försöker påverka [FOX News] politiska position. Den politiska positionen förklaras främst av de politiska preferenserna hos [FOX News tittare]” (min kursiv)

  Vidare David sa jag aldrig att Demokraternas väljare är överklass utan att Demokraternas ideologi var styrd av östkust överklass. I USA röstar överklassen, övre medelklass och underklassen på Demokraterna. Den amerikansk undre medelklassen, småföretagare och arbetarklassen röstar oftast Republikanskt.

 10. Andreas says:

  Är det jag som är David?

 11. Andreas says:

  ”Medelamerikanen som inte lever i Kalifornien eller på den östra kusten ansåg inte att media speglade deras verklighet, de ansåg att media speglade en östkust överklass filosofi som inte hade med deras värderingar att göra, dvs. värnandet av de amerikanska konstitutionen, starka familjevärden samt en tonvikt på den egna religionen och småföretagande.”

  Ibland får man läsa mellan raderna.. för det här låter som typisk Republikansk retorik översatt till svenska som går ut på att måla upp de som bor på östkusten och röstar på Demokraterna som mindre amerikanska än de hillbillies som bor i ”the Heartland”/ ”the Real america”. Vilket är föraktfullt.

 12. Old Whig says:

  Jag menade inte David utan mycket riktigt dig Andreas.

  Jag har inte talat om the Real America eller the Heartland utan om medelamerikanens värderingar. FOX News eller Tea Party movement är inte syntetiska företeelser utan de fyller ett medievakuum samt ett åsiktsvakuum i Amerikansk politik.

  Mina egna värderingar är varken öskust socialliberaler i USA eller de social konservativa värderingarna som finns bland medelamerikanen. Vad jag hävdade var att Fox News har haft så stor framgång därör att de speglar en stor majoritet av amerikanernas värderingar.

  Jag tycker personligen, jag bor i USA sedan 2001, att om vi nu ska tala om förakt så visar öst och västkust överklass, farmför allt inom media och politik, ett extremt förakt för medelamerikanens värderingar, långt värre än det förakt som går andra vägen.

  Jag ogillar religiöst präglade sociala värderingar lika illa som jag ogillar von oben moralism om vad som är bäst för mig, dvs paternalism oavsett om den är mjuk eller hård.

  Sedan är det så att FOX News inte är ett Republikanst språkrör, de är ett språkrör för traditionella amerikanska socialkonservativa dvs merparten av den amerikanska befolkningen och förepsråkare för vad i USA kallas ”limited government and fiscal conservatism”. Tea Party movement är en gräsrotsrörlese som lämnar de social konservativa delarna därhän och enbart koncentrerar sig på limited government and fiscal conservatism samt en återgång till hur konstitutionen tolkades innan Roosevelt. Tea Party movement är vad man kan kalla klassisk liberaler 1870. De är inte heller en del av det republikanska partiet. De tycker lika illa om George W Bush och hans enorma expansion av staten och hans icke finansierade sociala reformer och fullständigt misslyckade krigföring.

  Att läsa New York Times och tro att det speglar medelamerikanen är i mina ögon extremt nedlåtande. Lika illa år det att gå på den amerikansk vänster hatet av Fox News och Tea Party. Hatet eller snarare rädslan är dock verklig eftersom det i valet i höst kommer att ske drastiska förändringar i amerikansk politik.

  Jag flyttade till USA för att ge mina barn en bättre framtid än i Sverige men efter valet 2008 är jag inte lika säker längre. Inte heller sedan jag kommit att förstå den mängd av korruption som försiggår bland federala och lokala politiskt tillsatta byråkrater. Hur svårt det är att följa alla regler utan att bli stämd eller åtalad. USA är i vissa delar mycket likt Grekland, i synnerhet i Sydstaterna, New Jersey och det sannolikt värsta stället av dem alla Chicago.

 13. Andreas says:

  Jag delar inte ditt synsätt men det är intressant att hör vad du har att säga.
  Jag har aldrig sagt att NYT speglar medelamerikanens åsikter. Jag har heller aldrig hört någon annan säga det.

  ”Sedan är det så att FOX News inte är ett Republikanst språkrör”
  Det här var en ovanlig åsikt!

  http://www.mediaite.com/online/news-corp-enters-into-politics-explicitly-this-time/

  http://www.colbertnation.com/the-colbert-report-videos/350637/august-17-2010/fox-news-and-republican-party-make-it-official?xrs=share_digg

 14. Old Whig says:

  Andreas,

  När det gäller NYT uttalade jag mig slarvigt. Det var inte dig jag syftade på utan på den debatt som föres i svensk media om USA vilken utgår från att NYT ståndpunkter är vad amerikanen i allmänhet tycker. Sak samma med Krugman, han är inte en bra representant för det amerikanska ekonom skrået, han tillhör en extrem falang långt till vänster. Det är ungefär som att låta Noam Chomsky vara talesman för amerikansk utrikespolitik.

  Låt mig en en gång säga FOX News är inte ett språkrör för det Republikanska partiet lika lite som New York Times är ett språkrör för Demokraterna, DN är ett språkrör för Folkpartiet eller Aftonbladet för Socialdemokraterna.

  Att sedan meningsmotståndare till dessa olika media både till vänster eller höger vill sätta etiketter på motståndare för att diskreditera dennes åsikter påverkar inte min bedömning. NYT är för mig en vänstersocialliberal tidning och Fox News är om jag ska sätta en etikett på den ”oberoende värde konservativ, för lägre skatter och mindre offentlig finansierad välfärd”.

  Jag läser med stort nöje NYT och Charlie Rose samt ser på O’Reilly/Glenn Beck med samma förnöjelse. DN har jag slutat läsa regelbundet. Numer ser jag på BBC World samt läser Ekonomistas blogg samt Niclas Berggrens blogg, Nonicoclolasos.

  • Andreas says:

   Jag håller med om att de inte är officiella språkrör, men inofficiella språkrör tycker jag att de är. Jag ska inte låtsas att jag har så bra koll på vad som står i NYT, men SvD och DN fungerar ju mer eller mindre som språkrör för den borgerliga politiken.

   • Ledarsidorna i DN och SvD. Eller menar du på nyhetsplats? Källa för det? Asp på JMG?

   • Andreas says:

    Källan heter Andreas. Honom känner jag mycket väl. Riktigt hygglig och ruskigt intelligent kille 😉 Jag läser SvDs ledarsidor.. DNs ledarsidor läser jag inte lika ofta men även de har borgerlig inriktning.
    Maria Abrahamsson arbetar numer för Moderaterna. Men det är kanske bara en tillfällighet..

   • Då synar jag! Som bekant är det en kompakt vänstermajoritet bland journalister. Tror du verkligen en nyhetsjournalist på DN funderar över familjen Bonniers agenda när han/hon intervjuar en minister om någon som blivit utförsäkrad? Knappast. Så arbetar inte journalister.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s