Sverige – Europas nya skatteparadis?

En gång i tiden var Sverige unikt i att beskatta de rika. Rika familjer (bl a Wallenbergarna) tvangs förlägga sina tillgångar i stiftelser vilket visserligen lät dem behålla kontrollen men ändå fråntog dem det egentliga ägandet av dessa medel. Flera exempel finns även på en marginalskatt på över 100 procent, som i t ex Astrid Lindgrens berömda saga från 1976 om Pomperipossa i Monismanien eller när Astra-grundarens änka Sally Kistners barn 1984 betalade 249 miljoner kr i arvsskatt på ett arv som endast var värt 230 miljoner. Effekten blev den väntade: de rika tog sitt kapital (och ibland sig själva) ut ur landet till andra jurisdiktioner med mer gynnsamma ägarskatter.

Men idag har pendeln svängt – och det rejält. Svenska regeringar har de senaste åren kappats om att avskaffa kapitalskatter: arvs- och gåvoskatten 2005, förmögenhetsskatten 2007, fastighetsskatten 2007 (i viss mån ersatt av ny och lägre skatt) och snart även Lex Uggla, dvs lagen som möjliggör förmögenhetstaxering av fritt kapital i onoterade bolag.

Har andra länder följt Sverige i denna politikutveckling? Det verkar inte så. Visserligen har vissa av dem nyligen avskaffat sin förmögenhetsbeskattning, men de flesta har fortfarande någon form av arvsskatt och nästan alla har fastighetsskatt. Storbritanniens ledare Gordon Brown presenterade nyligen en straffskatt för alla skattebefriade utlänningar som bor i landet. Även Schweiz har flaggat för höjd förmögenhetsbeskattning.

Med andra ord är Sverige än en gång unikt. Vi har gått från att västvärldens hårdaste kapitalbeskattning till att kanske ha den allra mildaste. Kanske kommer Lakshmi Mittal och Roman Abramovitch snart ses fönstershoppa i Sturegallerian…

Comments

 1. Gunnar Du Rietz says:

  Sverige har fortfarande mycket högre kapitalskatter än andra länder

  När det gäller totalt skatteuttag på aktier – en viktig och stor del av kapitalskatterna – så tillhör Sverige fortfarande toppen av den internationella skatteligan trots slopandet av förmögenhetsskatten. Det beror på att Sverige tar ut 30 procent i skatt på både kapitalvinster och aktieutdelningar medan genomsnittet i OECD är endast 8 procent på kapitalvinster och knappt 13 procent i skatt på aktieutdelningar.

  Förr kompenserades de höga svenska ägarskatterna på reavinster, aktieutdelningar och fömögenhet till stor del med att Sverige hade en lägre bolagsskatt än andra länder. På senare år har dock så många länder sänkt sin bolagsskatt att de i genomsnitt har samma bolagsskatt. som Sverige. Resultatet är att de svenska kapitalskatterna – med undantag av arvsskatten – fortfarande ligger långt över andra länders och behöver sänkas ytterligare. Ratioinstitutet kom i en studie för ett år sedan fram till (Kapitalskatterna och företagarverksamheten efter 1965) att Sverige skulle behöva ungefär halvera skatten på aktieutdelningar och reavinster för att bli konkurrenskraftigt med andra länder

 2. Sverige har inte mycket högre kapitalskatter än andra länder. Som Gunnar pekar på har vi dock fortfarande en ganska hög beskattning av kapitalinkomster. Till exempel beskattas kapitalvinster och utdelningar relativt högt i Sverige (30%), men detta är ändå inte mycket högre än i alla andra västländer. I Danmark beskattas kapitalvinster med 28-43%. Och de flesta västländerna har skatter på 15-20%, dvs inte långt under Sveriges.

  Lägg till detta att Sverige genomfört en remarkabel sänkning av skatten på stockar av ägande. Vi har ju numera ingen beskattning på arv, till skillnad från en lång rad länder där skattesatserna varierar kraftigt (USAs högsta marginalarvsskatt är 45%). Sverige har heller ingen förmögenhetsskatt till skillnad från bl a Schweiz, Norge och Frankrike. Vi har dessutom en internationellt sett mycket låg fastighetsbeskattning.

  Sammantaget har Sverige gått och blivit mycket gynnsamt för superrika. Detta har ju nyligen omvittnats i bl a DN, ang att svenskar i England funderar på återflytt efter Gordon Browns senaste straffskatteutspel. Sverige är inte längre Högskattestaten med stort “H”. Vi har konvergerat till övriga västländer och i många fall passerat dem i skattesänkartävlingen. Huruvida detta är på gott eller ont är emmelertid en annan diskussion…

 3. Gunnar Du Rietz says:

  Sverige och Finland har högst totalt skatteuttag på aktier, därefter kommer Danmark, men! Andra väständer har mycket lägre skatteuttag, på aktier, bland annat därför att kapitalvinster på aktier som innehafts längre än två är skattefria. Det gäller Belgien, Frankrike, Grekland, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Tyskland, Nya Zeeland, Korea, Tjeckien, Mexico, Storbritannien,Turkiet, Ungern och Österrike,

 4. När det gäller inkomster från kapitalvinster och utdelning har Sverige en hög beskattning, som Gunnar understryker och jag själv skrev i min förra kommentar. Detta gäller särskilt på individplanet medan den svenska bolagsskatten sedan några år är bland de lägre i västvärlden. Dessa fakta fråntar emellertid inte den ursprungliga poängen med mitt inlägg, nämligen att Sverige numera beskattar förmögenhet, fastigheter (delvis samma sak), arv och gåva i princip lägst i hela västvärlden. Och får vi en fortsatt borgerlig regering kommer säkerligen kapitalinkomstskatterna följa efter (som de gjorde 1991-94) och när det händer kanske vi verkligen kommer börja tala om “skatteparadis”.

 5. Sverige borde avskaffa den statliga nkomstskatten samt kapitalbeskattningen för hushåll. Sedan skulle Sverige krylla av miljardärer.

Trackbacks

 1. […] ser vi slutet på skatteparadisens gyllene era (Sverige undantaget). Darra månde […]

 2. […] för kapitalstarka intressen. Gamla SolidaritetsSverige är kanske även på väg att bli ett Skatteparadis, till lycka för kapitalstarka intressen och som en medveten […]

 3. […] beskattas hårt medan ärvt kapital i allt högre grad undgår beskattning (se även Ekonomistas om detta). Liknande poänger gör Rune Andersson och även Sven-Olof Lodin i sina separata […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: