”Skatteplanering får inte bli ett skällsord”

Leif Östling skriver på DN-debatt ett mycket välformulerat svar på de senaste dagarnas diskussioner om hans egen skatteplanering och de allmänna frågorna kring detta. Rubriken får mig att tänka på en snart 20 år gammal DN-debattartikel av den dåvarande Volovochefen Leif Johansson som uttryckte det som att det var ”[Volvos] plikt att skatteplanera”. [Read more…]

Är bankerna nyckeln till att komma åt skatteflykt?

Varje år undandras kanske miljarder kronor i skatt i Sverige. En del av denna skatteflykt är förknippad med att rika svenskar gömmer sitt kapital i utländska skatteparadis. Skatteverkets insatser för att komma åt denna skatteflykt har varit blygsamma, till stor del beroende på svårigheten att finna information om de individer som gömmer kapital. Men om fokus istället skiftas till bankerna i Sverige, och nya lagar som hotar om mycket höga böter eller rentav indragen rätt att verka som bank i Sverige ifall bevis hittas för att de bidragit till skatteflykt, så blir läget ett annat. Kanske är det detta som krävs för att vi ska komma åt skatteflykten ut ur landet? [Read more…]

Darra månde skatteflyktingarna

 

Skatteverket har meddelat att man är villig att betala individer i skatteparadis för information om svenska skatteflyktingar. Detta med anledning av att tyska myndigheter tidigare avslöjat skattefuskare i Liechtenstein med denna metod.

Igår anslöt sig USA till denna växande skara av västländer som vill jaga skatteflyktingar. En federal domstol gav klartecken till den amerikanska skattemyndigheten IRS att kontakta den schweiziska bankjätten UBS, där enligt uppgift 20 000 amerikaner har ca 20 miljarder dollar på olika bankkonton. Och UBS protesterar inte, utan samarbetar tvärtom gärna med IRS:

UBS takes this matter very seriously and is working diligently with both Swiss and US government authorities, consistent with Swiss law and the legal frameworks for intergovernmental co-operation and assistance.

Kanske ser vi slutet på skatteparadisens gyllene era (Sverige undantaget). Darra månde skatteflyktingarna…

Slut på skatteflykt till skatteparadis?

Under lång tid har rika västerlänningar kunnat placera sina pengar i skatteparadis med syfte att undslippa beskattning i hemlandet. Denna olagliga skatteflykt ansågs länge vara omöjlig för västländernas skattemyndigheter att komma åt. Men en rad händelser på senare tid har förändrat situationen radikalt:

1. Elfte september 2001. Ett viktigt led i terroristbekämpningen efter katastrofen på World Trade Center är att strypa finansieringen av terrorister. Detta har kraftigt minskat trovärdigheten i skatteparadisens möjligheter att bibehålla sin sekretess ifall stora västländer begär ut information. Även om detta främst rör flöden från väst till Afrika och Asien påverkas även de rikas skatteflykt (vilket bl a OECD aktivt verkar för).

2. Det globala miljöhotet. För tio år sedan hördes globaliseringsmotståndare ofta ropa efter ”global governance”, dvs att framför allt västdemokratier skulle gå samman för att agera politiskt mot den internationalla marknaden. Många, inte mimnst ekonomer, skrattade då åt dessa krav eftersom de ansåg koordinationsproblemen oöverstigliga. Men sedan dess har det globala miljöhotet seglat upp och även ekonomer börjar nu titta på mekansimer för internationellt beslutsfattande. Denna globala politikkraft inspirierar även till andra aktioner, vilket t ex visades tydligt när EU-kommissionen nyligen tog initiativ mot nya lagar mot skatteparadisens huserande av skatteflyktingar.

3. Ny marknad för skatteparadisens bankkundregister. Som de senaste skandalerna från rika tyskars placeringar i Liechtenstein visat (läs mer här och här) har västs skattemyndigheter (även den svenska) funnit en ny strategi: att köpa sekretessbelagd information över skatteparadisens kundregister från enskilda banktjänstemän som vill bli rika. Homo oeconomicus kan här visa sig bli ödesdiger för skatteparadisens trovärdighet.

Kort sagt: tiderna har förändrats. Globaliseringen har visserligen inte upphört vara en kraft för ökad skattekonkurrens mellan länder som på sikt kommer driva ner skattenivåerna i högskatteländer som Sverige. Men vi ser kanske just nu slutet för den roll som skatteparadisen traditionellt spelat för den olagliga skatteflykten från väst.