Slut på skatteflykt till skatteparadis?

Under lång tid har rika västerlänningar kunnat placera sina pengar i skatteparadis med syfte att undslippa beskattning i hemlandet. Denna olagliga skatteflykt ansågs länge vara omöjlig för västländernas skattemyndigheter att komma åt. Men en rad händelser på senare tid har förändrat situationen radikalt:

1. Elfte september 2001. Ett viktigt led i terroristbekämpningen efter katastrofen på World Trade Center är att strypa finansieringen av terrorister. Detta har kraftigt minskat trovärdigheten i skatteparadisens möjligheter att bibehålla sin sekretess ifall stora västländer begär ut information. Även om detta främst rör flöden från väst till Afrika och Asien påverkas även de rikas skatteflykt (vilket bl a OECD aktivt verkar för).

2. Det globala miljöhotet. För tio år sedan hördes globaliseringsmotståndare ofta ropa efter “global governance”, dvs att framför allt västdemokratier skulle gå samman för att agera politiskt mot den internationalla marknaden. Många, inte mimnst ekonomer, skrattade då åt dessa krav eftersom de ansåg koordinationsproblemen oöverstigliga. Men sedan dess har det globala miljöhotet seglat upp och även ekonomer börjar nu titta på mekansimer för internationellt beslutsfattande. Denna globala politikkraft inspirierar även till andra aktioner, vilket t ex visades tydligt när EU-kommissionen nyligen tog initiativ mot nya lagar mot skatteparadisens huserande av skatteflyktingar.

3. Ny marknad för skatteparadisens bankkundregister. Som de senaste skandalerna från rika tyskars placeringar i Liechtenstein visat (läs mer här och här) har västs skattemyndigheter (även den svenska) funnit en ny strategi: att köpa sekretessbelagd information över skatteparadisens kundregister från enskilda banktjänstemän som vill bli rika. Homo oeconomicus kan här visa sig bli ödesdiger för skatteparadisens trovärdighet.

Kort sagt: tiderna har förändrats. Globaliseringen har visserligen inte upphört vara en kraft för ökad skattekonkurrens mellan länder som på sikt kommer driva ner skattenivåerna i högskatteländer som Sverige. Men vi ser kanske just nu slutet för den roll som skatteparadisen traditionellt spelat för den olagliga skatteflykten från väst.

Comments

  1. Peter says:

    Det vi ser är framväxten av neofascistiska strömningar och instrument.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: