Forskning om behörighet

Kritiken mot det föreslagna systemet för lärarauktorisation får stöd i en ny studie. Medan alla former av inträdeshinder lär höja lärarnas löner och kan garantera en lägstanivå på deras kunskaper, så är det långt ifrån säkert att lärarnas genomsnittliga kvalitet stiger. Anledningen är att det kan vara för dyrt för duktiga obehöriga lärare att skaffa sig behörighet. Alltså är risken stor att de lämnar yrket.

Studien av Josh Angrist och Jon Guryan behandlar amerikansk lärarcertifiering och de finner mycket riktigt att lärarlönerna stiger när sådan införs, medan inget tyder på att lärarnas kvalitet höjs. Alla system behöver dock inte ha dessa konsekvenser — det beror på hur certfieringssystemet är utformat. Synd bara att lärarutredningen i princip saknar referenser till denna typ av forskning. Att ta del av forskningen hade ju ökat chanserna att man hamnat rätt i sina rekommendationer.

Comments

  1. Ann Skoglund says:

    Det garanterar en lägstanivå på lärarnas kunskaper. Lägsta nivå. Kan inte vara svår att uppnå. Att vara behörig är en sak – att vara kunnig är en annan sak.Gud bevare oss för enkla lösningar. Fråga hellre vad läraren kan,gör och åstadkommer. Att ropa på legitimation gör ingen lycklig.Förutom de som får den , oavsett pedagogisk skicklighet. Det räcker alltså med en examen från förr i tiden och nu i tiden. Inga frågor ställs och ingen forskning åberopas.
    Är det inte fantastiskt med tanke på att vetenskaplig grund ska ligga bakom undervisning?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: