Prognosmarknader

Prognosmarknader är en ny form av politiska spelmarknader som växer på bred front i flera länder. På dessa marknader handlas dagligen kontrakt som ger utdelning (oftast 1 dollar) endast om vissa specificerade utfall äger rum. Utfallen kan handla om alltifrån ekonomi, politik, konst, sport, vetenskap etc. Till exempel handlas i detta nu kontrakt som betalar en dollar om Usama bin Laden fångas före den 31 december 2008, om USA får positiv tillväxt kvartal 4 2008, eller om fysiker kommer finna Higgs-partikeln under 2008.

Men en prognosmarknad är inte bara en hemvist för spelsugna individer, de är också en källa för information. När mängder av invider oberoende av varandra omsätter tillgänglig information och framtidsförväntningar i priser skapar de priser med stort informationsinnehåll. Kontraktens utformning innebär också att priserna kan utläsas som sannolikheter att en händelse ska inträffa. Till exempel visar bilden nedan hur sannolikheten för att Usama bin Laden grips under 2008 minskat från 15-20 procent i somras till knappt 5 procent idag.

chart122469559710288323

Forskare har också kunnat visa att prognosmarknader är påfallande pricksäkra (se t ex denna Science-artikel). Inför de amerikanska presidentvalen 1988, 1992, 1996 och 2000 gick marknadernas prognosfel, dvs skillnaden marknadens bedömning och det senare utfallet, av kandidaternas röstandelar från endast 5 procentenheter fem månader före valet till mindre än 1 procent en hel månad före valet (se bilden nedan). Felmarginalerna var klart lägre än de flesta opinionsmätningarna!

image

I Sverige har vi ännu ingen prognosmarknad. Konstigt nog, med tanke på svenskarnas generella spelglädje på internet. Nej, förklaringen är snarare att hämta i det svenska spelmonopolet. Inte nog med att spelmonompolet kan ifrågasättas på andra grunder (se här) verkar Svenska Spel helt ha missat prognosmarknadernas potential. Följden är att vi dagligen förlorar värdefull information om samhällsutvecklingen. Sverige behöver en prognosmarknad!

Sälj Svenska Spel och beskatta spelandet

Bör staten äga bolag i näringslivet? Om detta råder delade meningar. Men i ett fall framstår en statlig ägare som alltmer olämplig: Svenska Spel.

Tillsättningen av förra ministern och ambassadörskan Margareta Winberg till ny ordförande har kritiserats hårt. Idag, drygt två veckor senare, avgår bolagets omhuldade VD, Jesper Kärrbrink, med formuleringen att ”Mina idéer om hur Svenska Spel ska drivas inte stämmer överens med den bild ägaren har”.

Vilka idéer syftar han på? Naturligtvis handlar det om de motstridiga mål staten sedan länge satt upp för bolaget. Å ena sidan vill man ha hög omsättning eftersom detta ökar skatteintäkterna. Å andra sidan vill man ha låg omsättning eftersom omsättningen bidrar till ökat spelberoende.

Låter det schizofrent? Javisst. Som tur är finns ett bättre alternativ: sälj Svenska Spel och beskatta spelandet. På så sätt undviks problemen med att ha en marknadsaktör som är både spelare och domare på samma gång. Och dessutom kan spelberoendet dämpas (även om det finns praktiska problem med att beskatta internetbaserad handel, men det är en annan fråga).