Keynes och Hayek: andra ronden

Förra årets rap-video om hur Keynes och Hayek skulle ha sett på de senaste årens ekonomiska kris har nu fått en uppföljare. Precis som första delen är den både informativ och underhållande.

Comments

 1. gorby says:

  briljant!

  • kungen av alfa! 🙂

   ja detta är hur fett som helst. nördig hiphop är det bästa som finns.

 2. Visst är den häftig. Jag lade ut den igår på min blog, men man ska ju komma ihåg att titeln egentligen är en “misnomer”. Titeln borde vara “Keynesianism” vs Hayek.
  Keynes egna idéer har väldigt lite med en Hansen, Samuelson eller Mankiw att göra!

  • Alex II says:

   LPS,

   Vem företräder Keynes idéer idag? Var det inte så att Keynes ansåg att alla idéer kontinuerligt utvecklas?

   • Skulle nog vilja påstå att de s k postkeynesianerna är den grupp av ekonomer som står Keynes närmast inte bara till namnet utan också innehållet. Enskilda personer: Paul Davidson, Fred Lee, Robert Skidelsky R M O’Donnell, Anna Carabelli för att bara nämna några. Jag skriver mer om varför det är så i min “John Maynard Keynes” (SNS 2007).

 3. Alex II says:

  Hur skiljer sig postkeynesianerna från Mankiw et al?

 4. Alex II says:

  Sitter just och läser Wall Street Journal  online och Avanza.se nyheter om EUs värstingar. 

  Enligt Avanza är EUs tre bästa återhämtade ekonomierna efter krisen, Luxemburg är bäst men vi kan bortse från dem:

  1. Estland
  2. Sverige
  3. Finland 

  US har bland den sämsta återhämtningen trots gigantiska Keynesianska stimulanser både monetära och fiskala.  Den så vitt omtalade multiplikator effekten har uteblivit och QE 2 fick ett visst resultat men har nu helt planat ut, verkningslös. 

  Vad skiljer de tre ledande ländernas ekonomi från USAs katastrofala?  Jo alla tre har sedan kriserna på 90 talet, i   Sveriges fall bankkrisen och i Finland/Estlands fall kollapsen av Sovjetimperiet bedrivit en blandning an Friedman, Supply Side Economics samt Hayek (austerity and Asset liquidation) emedan USA bedrivit keynesiansk ekonomisk politik. (George W Bush var en keynesian precis som Nixon)

  Så när det gäller Hayek vs Keynes vet vi idag att Hayek vann eller rättare sagt Keynes förlorade på Teknisk Knockout.

  (IOFS kan det tänkas att Keynes idéer fungerar i laboratoriet men pga politiker och byråkrater inte klarar av att bedriva en så stringent renlärig politik så fallerar Keynes i praktiken, vad jag menar med Teknisk Knockout) 

  “Vilken mardröm, Eurons fem värsta ekonomier.” http://www.dagensps.se/artiklar/2011/04/26/07447745/index.xml?referred_from=/nyhetsbrev/din-ekonomi/2011/04/29/96291692/index.xml

  “The Keynesian Growth Discount”

  http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704463804576290943139855726.html?mod=googlenews_wsj

  • Hayek vann? Är det den Hayek som i “Constitution of Liberty” (Chicago University Press 1960 s 502) skrev “Antagligen har ingenting skadat den liberala saken så mycket som vissa liberalers träaktiga fasthållande vid vissa tumregler, fr a principen om laissez-faire-kapitalism”?

   • Alex II says:

    När Hayek skrev detta skrev han som klassisk liberal som vände sig emot de radikala anarko-kapitalisterna med Murray Rothbard i spetsen, numer företrädd av Mises Institut. Hayek var en pragmatisk konsekventialist.

    Vidare undrar jag om det finns någon politiker, liberal eller någon, annan som förespråkat laissez faire. Mig veterligen har laissez faire aldrig funnits. Det hat varit en sk Straw Man som den politiska vänstern använt sig av.

    När det gäller synen på den senaste krisen så hade nog Hayek mer rätt än Keynes. Men när det gäller den praktiska implementeringwn, den förda politiken vinner Hayek på knock out. Sällan har jag sett ett sådant kapitalt misslyckande som den förda politiken i USA sedan krisen började, Bush lade grunden genom TARP samt påbörjade stimulanspolutiken samt “räddade” Chrysler och General Motors. Denna politik fullföljdes av Obama på samma sätt som de extrema stimulanserna under Herbert Hoover fullföljdes av Roosevelt. Precis som Roosevelt åsidosatte Obama Rule of Law, i synnerhet i fallet med Chrysler och GM. Just nu ångrar jag att jag flyttade till USA, men som det verkar vaknar USAs väljare upp med en mycket svår baksmälla efter Keynes On Steriods fyllan. De säger nu, aldrig mer!

   • Anders Karlsson says:

    Vad jag förstått var det en kritik av de som ville se en totalt fri marknad, Hayek var i början för att när det gäller pengar fungerar det och det är bra att ha allvetande och allsmäktiga centralplanerare även om det inte fungerar någon annanstans i ekonomin vilket Sovjetunionen är ett bra exempel på. Lyckligtvis ändrade han sig senare och förespråkade att marknaden skulle få styra även när det gällde pengar och ränta mm eftersom att de allsmäktiga och allvetande centralplanerarna varken var allvetande eller allsmäktiga och de var lika dåliga på att planera när de gällde pengar som de var på att planera när det gällde bröd. Hayek var dock relativt pragmatisk av sig även om han alltid förespråkade en fri marknad och som det sägs i videon de många ska planera och fatta beslut istället för de få.

 5. Obli says:

  Precis som i förra videon så lyser kvinnorna med sin frånvaro. När de väl syns är de i en helt passiv roll som utsmycknad för ögats fröjd. Varför?

  • Andreas says:

   Du får kontakta skaparna av videon och fråga dem..

  • Olle says:

   Varför ska det vara några kvinnor med? Mig veterligen var Keynes och Hayek både män, och det är de som står i fokus i videon! Varför blanda in andra personer än de två?

 6. Oscar says:

  Otroligt att det fortfarande finns folk som förespråkar Hayeks idéer i en deflationär recession! Faktum är att de få republikaner som inte ryckte med i tepartyidiotin genomskådar Hayeks rekommendationer. Se t.ex.

  http://www.frumforum.com/dont-get-punked-keynes-won-this-rap-battle

  eller för en djupare analys
  http://www.themoneyillusion.com/?p=3316

 7. Du har helt rätt Oscar.
  Och Hayeks “svar” på Keynes fråga är inget svar. Bilden av Keynes som ett slags förkämpe för planhushållning är dessutom befängd! Här lyser tyvärr Ross Roberts egna ideologiska preferenser igenom på ett eklatant vis. Synd på en så flott video!

  [“KEYNES
  so what would you do to help those unemployed?
  this is the question you seem to avoid
  when we’re in a mess, would you just have us wait?
  Doing nothing until markets equil-i-brate?

  HAYEK
  I don’t want to do nothing, there’s plenty to do
  The question I ponder is who plans for who?
  Do I plan for myself or leave it to you?
  I want plans by the many and not by the few.”]

  • Själv tycker jag att Tyler Cowen har en bra kommentar.

   • Citatet om socialisering av investeringar har jag också med i min Keynesbok. Skulle den typen av yttranden räknas som förespråkande av planhushållning skulle exempelvis hela den svenska socialdemokratin och radikala demokrater i USA, inklusive Obama, räknas som planhushållare. Det håller inte. Tyler Cowen – en aktad ekonom som jag hyser all respekt för – har här fel.

   • Anders Karlsson says:

    Både Obama och socialdemokraterna är socialister och planhushållare där de menar att övermänskliga byråkrater ska styra ekonomin istället för alla människor genom den fria marknaden ser därför inte varför det skulle vara felaktigt.

   • Lars: Nåja, Cowen har nog en poäng, om du läser hela inlägget. Han börjar ju med att påpeka att frågan handlar om definition och kontext, och det har han ju helt rätt i.

 8. Dennis, jag läste hela inlägget, men det går inte i någon rimlig kontext eller definition att få Keynes till planhushållare. Jag vidhåller därför mitt omdöme.

  • Alex II says:

   LPS, 

   Både Keynes och Hayek är båda utsatta för (vulgär) mytbildning, mest Hayek. 

   Keynes har använts för att argumentera för en evigt växande stat med alltmer centraliserad och förstatligad produktion av välfärdstjänster och samtidigt har Hayek demoniserats  som en förespråkare för en atomistisk individualism och laissez faire vilken helt vill avskaffa staten och låta barn och gamla dö på gatan

   Keynes hade som högsta mål att undvika arbetslöshet och förespråkade därför interventioner i ekonomin för att intervenera i kriser, både i “booms and busts” så att de cykliska svängarna blev mindre. Han förespråkade statliga stimulansprogram  men även skattesänkningar i recessioner samt åtstramning i goda tider, dvs en minskning sv staten och skattehöjningar. 

   Problemet för Keynes blev att han blev kidnappad av de som förespråkade centralplanering samt förespråkade kraftiga regleringar sant ett undanträngande av den privata sektorn när det gäller social försäkringar, banker, järnvägar, Public Utilities. Keynes ses dom förespråkare för Europeisk efterkrigs socialism/socialdemokrati (ett av skälen till att Obama nu efter år möter sånt motstånd, Obama är inte en socialist utan en socialdemokrat 1968-1993)

   Hayek förespråkade inte avskaffandet av staten, inte heller förespråkade han en nattväktarstat. Istället förespråkade han en så liten stat som möjligt men dom tillhandahöll det endast staten kunde producera. Hayek ansåg att i utvecklade industrisamhällen borde det finnas en välutvecklad välfärdsstat. Den skulle dock vara fullt fonderad och fullt försäkringsmässig. 

   Att Keynes associeras med centralplanering samt statlig  central produktion av välfärdstjänster beror på de politiker som använt sig av  Keynes, jag tror denna version kallad vulgär Keynesianism Man on The Street Keynsianism”

   Jag håller med dig att Keynes inte var en centralplanerare på samma sätt som Hayek inte förespråkade laissez faire.  

   Att Keynes hamnat i vanrykte samt Hayek fått en kraftig renässans beror inte på Keyenes idéer utan på hans proselyter och implementerarare efter kriget fram tills idag och idag är Keynes främsta ansikte Obama vilket är oerhört tragiskt med tanke på hur fullständigt hans administration gjort, för lite, i fel tid samt förespråkat massiva skattehöjningar under den svåraste recessionen i mannaminne. Keynes skulle ha vänt sig i sin grav. 

   • Ja det finns få andra ekonomer som blivit utsatta för så löjeväckande felaktiga tolkningar som Keynes och Hayek (det skulle vara Adam Smith då). BÅDA TVÅ tillmätte staten en viktig roll att spela för ekonomi och samhälle!

   • Alex II says:

    Läs gärna detta inlägg i debatten om huruvida Keynes var centraplanerare eller inte. Enligt Horowitz var Keynes inte Marxist men han ville förstatliga investeringar.

    Keynes, Central Planning, and the Scholarly Standards of Hip-Hop Lyrics, Steven Horwitz

    http://www.coordinationproblem.org/2011/05/keynes-central-planning-and-the-scholarly-standards-of-hip-hop-lyrics.html

    The dust-up du jour, prompted by comments from everyone from David Frum to Barkley Rosser to the Poor Man’s Krugman, is over whether Russ Roberts and John Papola have misrepresented Keynes’s views in “Fight of the Century” by referring to his depression-fighting policies as a “central plan.”  For the most part, those more sympathetic to Keynes have been the critics, while Hayekians have largely defended that characterization (including John himself).

    My two cents on this is that the critics of Russ and John are much like Keynes in the video:  they’re outpunched and knocked-out but they could be declared the winner on a technicality. 

    If we take the term “central planning” as it was used historically, Keynes was not a central planner.  That term was generally used to refer to people who wished to substitute detailed, centralized planning of (nearly) the entire economy for the operation of competitive markets.  It was the shorthand for the Marxian desire to replace the anarchy of capitalist production with the “settled plan” of communism.  It was part and parcel of a rejection of the broad liberal tradition that saw markets as the fundamental coordination process of modern economic activity.

    This was not Keynes.  Keynes was solidly within that broad liberal tradition.  Anyone who has read Economic Consequences of the Peace would know this.  One look at his review of The Road to Serfdom would also establish Keynes’s broadly liberal credentials.  And yes, he did want to “socialize investment,” but that still leaves wide swaths of economic activity to the broad market forces that are part of liberalism.  Socializing investment in the way he meant it is still a far cry from detailed planning of economic production at the industry or firm level. 

   • Anders Karlsson says:

    Det är en rätt stor skillnad på att staten anordnar försäkringar och generell välfärd. Försäkringar bygger på att de går runt av sig själv och du friviligt betalar till dem något som inte gäller för välfärd. Han var inte anarkist som ville avskaffa staten samtidigt vore den mest rättvisa beskrivningen i princip att kalla han nattväktarstats liberal. Att staten anordnar försäkringar som bygger på frivilighet är knappast något som står i direkt strid med en nattväktarstat. Sen kan man vi och för sig diskutera om Hayek förespråkade någon form av absolut minimistandard för de sjuka som inte kunde jobba. Samtidigt sa han följande villket går I linje med vad en nattväktarstats liberal skulle saga “ If we wish to preserve a free society, it is essential that we recognize that the desirability of a particular object is not sufficient justification for the use of coercion.”

  • Självklart gör det det, eftersom innebörden av själva begreppet planhushållning beror på definition och kontext. Till exempel så har du ju valt att översätta det till planhushållning, trots att det knappast är en självklar översättning.

   Här kan man läsa vad Russ Roberts själv har att säga om saken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: