James Randi, 1928-2020

Den världsberömde magikern, humbugavslöjaren och skeptikern James Randi har gått bort. Randi blev världskänd efter att ha avslöjat Uri Gellers fusk med tankestyrd skedböjning, och Randi utlyste senare ett miljondollarpris till den som vetenskapligt kan bevisa förekomsten av övernaturliga krafter (ännu har ingen lyckats). Även om Randi inte själv var någon vetenskapsman, har han bidragit till forskarsamhället genom att ge understöd till alla de arbetar för att avslöja grundlösa, ovetenskapliga påståenden inom både naturvetenskap och samhällsforskning.

I Sverige verkar skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning i James Randis anda med att genomlysa olika frågor med en vetenskaplig analys. I föreningens tidskrift Folkvett kan man finna artiklar om exempelvis rasism, socialkonstruktivism, antroposofisk medicin, slagrutor och ekologiskt jordbruk (en genomgång av tidskriftens arkiv rekommenderas varmt).

Även inom ekonomiforskningen finns behov att aktivt stå upp för evidensbaserad forskning fri från ovetenskapliga influenser. Ekonomistas har genom åren försökt dra sitt strå till stacken (t ex här, här, här, här), men fler insatser behövs. Och det vore i sådana fall helt i James Randis anda.

Comments

  1. Johan Lyhagen says:

    Han var med och påvisade att en uppmärksammad studie om homeopati inte var rätt gjord: https://www.bbc.co.uk/science/horizon/2002/homeopathy.shtml
    Mycket viktigt bidrag!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: