Billigare med inhyrda läkare än anställda?

Det råder brist på läkare och sjuksköterskor. För att råda bot på bristen måste regionerna använda inhyrd personal till höga kostnader, förra året för 5,4 miljarder kronor. Regionerna ser de höga kostnaderna som ett problem och har på olika sätt och i många år försökt att stoppa inhyrningen av sjukvårdspersonal. Frågan är om de inte skjuter sig själva i foten.

År 2012 sjösatte regionerna en nationell plan för att  halvera inhyrningen inom två år. Detta  misslyckades helt. År 2016 gjordes ett nytt försök att få stopp på inhyrningen. Bland annat skulle man se över jourreglerna – kompensationsledighet ger personalen möjligheter att ta lönsamma extraknäck under ledigheten – och reglerna för bissysslor. Läkare och sjuksköterskor kan i regel inte extraknäcka i sitt eget landsting, men väl i andra. För att ett hyrstopp ska bli effektivt måste landstingen vara solidariska och inte hyra in personal från andra landsting. Detta har också misslyckats. Sedan 2012 har kostnaderna för inhyrda läkare och sjuksköterskor fördubblats.

Nu föreslås i en rapport från Arena Idé av Johan Enfeldt och i en artikel på DN-debatt att utvecklingen ska vändas genom en bättre upphandlingsstrategi och genom att inrätta personalpooler i regionregi. Han visar genom olika exempel att ett par regioner kunnat sänka sina kostnader bland annat genom att inte använda sig av ramavtal med bemanningsföretag och genom att använda sig av en personalpool med anställda i stället för inhyrd personal. Enfeldt har säkert rätt i att regionerna skulle kunna minska sina kostnader genom bättre upphandling.

Det finns andra kostnader med att ha mer eller mindre tillfälligt inhyrda läkare och sjuksköterskor i stället för anställd personal. Bland annat blir det bristande kontinuitet i vården av enskilda patienter, vilket troligen leder till sämre vård och sämre vårdresultat.

Vården kan bli bättre, men frågan är om kostnaderna bli lägre utan inhyrda läkare och sjuksköterskor. För att slippa använda sig av inhyrd personal måste regionerna anställa flera och erbjuda bättre anställningsvillkor. Det är inte bara en fråga om högre löner, utan om större flexibilitet när det gäller arbetstider och organisation och ett mera delegerat beslutsfattande. Detta ökar kostnaderna. Det är sannolikt inte möjligt att erbjuda bättre villkor enbart på de sjukhusavdelningar och vårdcentraler som i dag har brist på personal. Trycket från övriga anställda kommer att tvinga regionerna att erbjuda lika villkor för alla anställda förr eller senare. Detta kommer att bli väsentligt dyrare än dagens ”system” med en slimmad personalorganisation och inhyrd personal.

Några siffror kan sätta kött på benen. Enligt Konkurrensverket kan det kosta regionerna dubbelt så mycket per timma att hyra in en läkare eller sjuksköterska. Förra årets 5,4 miljarder för inhyrda läkare och sjuksköterskor är dock inte regionernas merkostnad för personal. Om inhyrd personal kostar dubbelt så mycket som anställd är merkostnaden 2,7 miljarder. Det motsvarar bara 1,7 procent av regionernas totala kostnader för personal i sjukvården. Ingen vet naturligtvis vad det skulle kosta i form av fler anställda, lönehöjningar och bättre arbetsvillkor i övrigt för att få bort bristerna på läkare och sjuksköterskor i sjukvården, men jag gissar att det är fråga om mycket, mycket mera än bara ett par procent av lönekostnaderna. I så fall har regionerna skjutit sig själva i foten.

Comments

  1. Med 11 ca procent av BNP till vården blir den totala kostnaden kring 500 miljarder kronor per år. 5,4 miljarder är i sammanhanget ingenting. Svenska läkare behandlar minst antal patienter inom OECD, en tredjedel av medel, en fjärdedel av polska läkare, en tiondel av sydkoreanska dito.

    Så med en ordinär produktivitetshöjning skulle vården kunna spara in säg 300 miljarder kronor per år.

    Som du skriver är landstingen dåliga arbetsgivare. Sjuksköterskor jag känner säger att de är rent vidriga. Så går en sjuksköterska till ett personaluthyrningsföretag får hon inte bara mycket högre lön. Hon får också utlovad semester när semestern utlovades, på samma arbetsplats där hon tidigare var anställd av landstinget.

    Någon jag känner som är överläkare berättar att hans chef på ett större sjukhus just slutade som chef. Han var den siste chefen som var läkare. Övriga avdelningschefer är ofta fd undersköterskor. De ska sedan skriva läkarna på näsan vad de ska göra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: