Prediktionsmarknaderna visar på förlust för Trump. Men det gjorde de 2016 också…

Det finns spelmarknader i politiska utfall och bland de populäraste just nu handlar om det amerikanska presidentvalet. Dessa marknader har visat sig ha stort prediktivt värde. Marknaderna just nu visar tydligt att president Donald Trump kommer att förlora mot Joe Biden. Problemet är bara att marknaderna sa precis samma sak förra presidentvalet.

Så kallade prediktionsmarknader för politiska utfall arrangerar handel i terminer, en slags värdepapper som ger betalt när ett visst utfall inträffar. Priset på dessa terminer kan översättas i en sannolikhet i att utfallet inträffar, exempelvis ifall en viss person blir USAs president efter valdagen.

Prediktionsmarknader har den fördelen att de som gör bedömningar är tusentals handlare som, oberoende av varandra, använder allt sitt kunnande och all tillgänglig information för att tjäna pengar på handeln. Deras personliga åsikter spelar här ingen roll för hur de bedömer segerchansen, allt de vill är att göra bra affärer. Skillnaden är stor gentemot expertbedömningar som ju kan bero på enskilda experters åsikter, information eller andra egenheter, och även från opinionsundersökningar där resultaten kan snedvridas av att de svarande är alltför få, kommer från icke-representativa grupper eller kanske inte ens vill eller vågar ange sin sanna ståndpunkt. (Ekonomistas har skrivit tidigare om dessa marknader t ex här, här, och här).

Två av de största prediktionsmarknaderna är universitetsdrivna marknadsplatser,  amerikanska Iowa Electronic Markets och nya zeeländska Predictit. De har just nu livlig handel i terminer som ger betalt när ett visst utfall inträffar.

Iowa Electronic Markets visar att terminen som ger betalt i en Bidenseger (blå linje) kostar 80% av sitt fulla värde (om han skulle förlora valet blir terminen värdelös). Trumpterminen (röd linje) är värd 20%, vilket alltså visar en att Bidens segerchans är fyra gånger större än Trumps enligt denna marknad.

Predictits marknad visar liknande tendens, men med något mindre skillnad i bedömd seger chans, ca 60-40 i Bidens favör.

Om man ska tro forskningen om prediktionsmarknader är saken så gott som avgjord. Inget av terminspriserna uppvisar någon stor kortsiktig variation som skulle kunna upphäva slutsatsen, och inte heller finns någon kraftfull trend som antyder det.

Men det finns ett problem: samma presidentvalsmarknad år 2016 visade en övertygande seger för senator Hillary Clinton över Donald Trump så sent som dagen före valet. Alltså togs inte enbart experter och opinionsinstitut på sängen, utan även prediktionsmarknaderna! Denna bild visar handeln i terminerna för Clinton och Trump den gången. Orsaken till dessa felbedömningar sedan dess diskuterats ymnigt (även på Ekonomistas).

Hur ska vi då tolka läget inför nästa veckas presidentval i USA? Vågar vi följa prediktionsmarknadernas starka förutsägelse om att Biden kommer att vinna valet? Tja, klart är i alla fall att den som tror på motsatsen har ett gyllene läge att tjäna pengar. Fast eftersom detta är uppenbart för alla och priserna ändå inte ändrar sig nämnvärt, är den stabilaste prognosen just nu att ingenting talar för att Trump kommer att sitta kvar efter valnatten om en vecka.

Comments

 1. Johan Lyhagen says:

  Jag tycker generellt att detta feltolkas. Om det är ex 80-20 så betyder det ju att det är 20% sannolikhet att Trump vinner. Då bör man inte bli förvånad om han faktiskt gör det, och om han vinner så innebär det inte att det är fel på sanolikheterna.

 2. Tore Ellingsen says:

  1. Händelser som kan inträffa med 20-40 procents sannolikhet kommer att inträffa rätt ofta, tyvärr!

  2. Marknaderna har ganska olika priser. Det finns alltså utrymme för arbitrage mellan dem. Är det begränsningarna på insatsen som hindrar dylik arbitrage? Och om marknaderna är så tunna, ska vi lita på dem?

 3. Flavian Bergström says:

  Vadslagningsbyråerna i Storbritannien gav högre odds till dem som spelade på en seger för Brexit än till dem som spelade på en seger för Remain. Detta tolkades som att vadslagningsbyråerna trodde att Remain skulle segra, men då glömmer man en sak. Vadslagningsbyråerna hade själva förlorat stort på en seger för Remain eftersom betydligt större belopp hade satsats på Remain än på Brexit, låt vara att vi inte exakt vet hur mycket mer som satsades på Remain. Kände man till beloppen hade man rent av kunnat komma till slutsatsen att vadslagningsbyråerna helt korrekt förutsade att Brexit skulle segra.

 4. Micke says:

  “Marknaderna just nu visar tydligt att president Donald Trump kommer att förlora mot Joe Biden.”

  Det här är en utomordentligt märklig formulering. Om oddsen för att Real Madrid ska besegra Barcelona vore desamma som oddsen för att Biden ska besegra Trump skulle ingen vettig människa säga “visar tydligt att Barcelona kommer att förlora”. Det är ett påstående som har eliminerat all osäkerhet, när själva poängen är att bettingmarknaderna tydligt visar att den osäkerheten finns. Vad är det som gör att folk i allmänhet förstår osäkerhet i sport, men även erfarna ekonomibloggare går alldeles vilse när det gäller osäkerhet i politik?

  Och en detalj: “lotter”? Det känns inte som rätt förenkling av “termin”.

 5. Bra inspel och kvalifikationer av hur priserna ska tolkas i termer av segerchanser. Termen ”lott” är kanske inte så lyckad; på engelska skrivet de ofta ”share” och färgades nog av att jag nyligen läst ett antal finanshistoriska manuskript som bl a talar om lottägare i kommanditbolag.

  • Micke says:

   Aha, “lott” som i “kolonilott”, inte “lott dragen från en tombola på ett tivoli”. Det var lite vettigare, men jag skulle gissa att nära 0% av läsarna gör den associationen i den här kontexten.

  • Vi läsare här får tänka lite själv – vad gäller detta konstiga val som pågår i USA

 6. Magnus says:

  De sannolikheter som reflekteras i prediktionsmarknaderna är väl kontaminerade av köparnas riskaversion och valresultatets korrelation med andra relevanta variabler (exempelvis hur valresultetet påverkar resten av ekonomin)? Nu vet jag inte hur många som använder dessa marknader för att hedge:a sig mot valresultatet (det kanske är ovidkommande få) men strikt taget så kan man ju bara backa ut det riskneutrala sannolikhetsmåttet, inte de faktiska sannolikheterna.

  För att förtydliga: om man tror att aktiemarknaden kommer gå sämre med Biden vid rodret och är väldigt exponerad mot aktiemarknaden så kommer man vilja hedge:a mig mot detta genom att bet:a på att Biden vinner. Om många gör det så kommer den riskneutrala sannolikheten att Biden vinner vara högre än den faktiska sannolikheten.

  Sammanfattningsvis: de sannolikheter som reflekteras på prediktionsmarknadern skulle i teorin lika gärna kunna reflektera människors relativa värdering av valresultatet som deras beliefs om valresultatet (eller en kombination).

  (p.s, jag uppfattar det som att många brukar bet:a på att deras favoritfotbollslag förlorar: om de vinner så blir man glad, om de förlorar kan man trösta sig med vinstpengarna. Försöker man backa ut en sådan persons beliefs utifrån hur personen bet:ar kommer man överskatta personens subjektiva sannolikhet att favoritlaget förlorar).

  • Micke says:

   Jag tror att du har rätt i teorin, men fel i praktiken.

   Bettingmarknaderna för utgången av politiska val är inte tillräckligt likvida för att i någon större utsträckning kunna hedga en större aktieportfölj. Det finns ingenting som tyder på att någon aktör av signifikans använder Predictit som hedge. Och deras maxgräns var åtminstone tidigare under 10000 kontrakt/marknad (ett kontrakt = en USD), vilket betyder att det inte går att hedga bort mer än en bråkdel av en portfölj.

   På sportmarknaden är det tvärtom. Jag håller med om att det finns många som spelar på att sitt favoritlag ska förlora av precis det skäl du föreslår. Men bulken av pengarna kommer från andra aktörer med djupare plånböcker och vanliga spelare som inte har ett favoritlag i just den matchen. Så de odds en bookmaker ger speglar väldigt väl den förväntade utgången. (Skulle det inte vara så skulle det finnas gratispengar att tjäna, och det finns det inte.)

   Det sistnämnda gäller förstås bara på matcher i större ligor. Tydligen kan man även satsa på t.ex. lägre divisioner i svensk fotboll, och oddsen i en match i femte högsta serien kanske inte säger så mycket om den förväntade utgången.

 7. Andreas says:

  Kan du lägga upp vad de senaste sannolikheterna är dagen innan valet? Jag föstår mig inte riktigt på dessa sajter.

  • Jag ska försöka komma ihåg. Just nu (31/10, kl 22:30) är priserna följande:

   Iowa Electronic Markets:
   2020 Presidential Election Winner-Take-All Market.
   Quotes current as of 16:30:01 CST, Saturday, October 31, 2020.
   Symbol Bid Ask Last Low High Average
   DEM20_WTA 0.850 0.868 0.850 0.850 0.869 0.858
   REP20_WTA 0.146 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150

   Predicit:
   ContractName Date OpenSharePrice HighSharePrice LowSharePrice CloseSharePrice TradeVolume
   Biden 10/30/2020 10:00:00 PM $0.67 $0.67 $0.66 $0.67 1791
   Trump 10/30/2020 10:00:00 PM $0.38 $0.40 $0.38 $0.40 7823

   Lite oklar över handelsvolymen i IEM, men känslan är att marknaden är tjockare i Predicit.

   • Micke says:

    Så 150 spänn på Trump hos Iowa och 670 spänn på Biden hos Predictit kostar 820 och garanterar en utbetalning på 1000. Jag utgår från att det tillkommer transaktionskostnader men det borde inte vara i närheten av de 20% man garanterat vinner.

    Lite märkligt att detta inte arbitreras bort. Vad har vi för förklaringar till det?

   • Andreas says:

    Daniel:
    Kan man tolka detta i sannolikheter? 0.67 + 0.40 blir ju 1,07, så jag antar inte, men vet inte hur det ska tolka annars.

   • Micke says:

    @Andreas: Jo, man kan se det som sannolikheter. Det summerar inte till 100 pga spreadarna, men en spread på 7% är förvånansvärt hög. Min minnesbild är att de varit ca 2-3% under större delen av tiden fram tills ganska nyligen.

  • Micke says:

   Predicitit hade Trump på 40-42 och Biden på 64-68 på valdagen.

   Sedan svängde det, så att Trump som mest kostade 72, men nu några timmar senare är han nere på 19.

   • Andreas says:

    Predictit bedömer nu att Biden har en segerchans på bara 90%.seger chans. Känns absurt.

   • Micke says:

    Jag noterade först häromdagen att reglerna för den marknaden säger följande:
    “Created On: 10/19/2020 11:23 AM (ET)
    Note to traders: As of this time, the contracts for Joe Biden and Donald Trump have reached the limit for the allowable number of traders.”

    Efter den 19 oktober var det alltså inte möjligt för nya aktörer att satsa i den marknaden. Det gör ju att priset blir väsentligt mindre indikativt för förväntad utgång. Just nu sitter det en massa Trumptroll som det ryker ur öronen ifrån, och som vägrar erkänna sig besegrade, så fäst ingen vikt alls vid det priset. (Och ifall ni tvivlar på beskrivningen av vilka som har kontrakt på den där marknaden så kan ni läsa kommentarerna. Det finns i skrivande stund 1672555 stycken. Varning utfärdas dock. Man blir en liten gnutta dummare för varje kommentar man läser. Ni har blivit varnade!)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: