Deadline för uppsatser till den nationella konferensen

Årets nationella konferens i nationalekonomi äger rum den 4-5 oktober på Linnéuniversitetet i Växjö. Där samlas forskare och andra med intresse för nationalekonomi för att presentera och diskutera nya studier. Den 14 maj är deadline för att skicka in uppsatser för bedömning.

Den nationella konferensen har kommit att bli den naturliga samlingspunkten för hela Sveriges forskarkår inom nationalekonomi. Mötet i Växjö kommer förutom alla forskarpresentationer även innehålla utdelningen av Assar Lindbeck-medaljen till Petter Lundborg, Lunds universitet, och en paneldiskussion om diskriminering och integration.

Språket på konferensen kommer att vara både svenska och engelska, där forskningspresentationerna sker på engelska eftersom konferensen också välkomnar alla de icke-svensktalande forskarna som idag är verksamma i Sverige.

Deadline för att skicka in uppsatser är 14 maj 2018. Detta görs på denna länk.

Mer information om konferensen: https://lnu.se/nek2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: