Sjätte nationella konferensen i nationalekonomi i höst

Sveriges nationalekonomer träffas vartannat år på en nationell konferens för att utbyta idéer och forskningsresultat samt för att utöka det sociala nätverket. I oktober i höst äger det sjätte mötet rum på Linnéuniversitet i Växjö. Arrangör är Nationalekonomiska föreningen och en lokal arrangörskommitté.

Nationella konferenser i nationalekonomi har hållits sedan 2010. Syftet är att fördjupa det vetenskapliga samtalet bland nationalekonomer verksamma i Sverige. Uppgifter om tidigare möten och konferensens tillkomst finns här och här.

Tidpunkten för årets möte är 4-5 oktober 2018. Alla med ett intresse för nationalekonomiska frågor är välkomna att delta i konferensen. Forskare är dessutom välkomna att skicka in uppsatser för bedömning för att presentera dem på konferensen. Deadline för att skicka in uppsatser är 14 maj 2018. Språket på konferensen kommer att vara både svenska och engelska, där forskningspresentationerna sker på engelska eftersom konferensen också välkomnar alla de icke-svensktalande forskarna som idag är verksamma i Sverige.

Utöver forskningsseminarierna arrangeras en paneldiskussion och under konferensens första dag arrangeras utdelningen av Assar Lindbeck-medaljen. Medaljen tillfaller i år Petter Lundborg, Lunds universitet, och pristagaren kommer att hålla ett anförande i samband med medaljutdelningen.

Mer information om mötet finns på konferensen hemsida: https://lnu.se/nek2018.

Trackbacks

  1. […] nationella konferens i nationalekonomi äger rum den 4-5 oktober på Linnéuniversitetet i Växjö. Där samlas forskare […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: