Nätporr ökar sexbrotten

Häromveckan presenterade Magne Mogstad en uppsats som undersöker hur den gradvisa utbyggnaden av bredbandsnätet i Norge påverkade antalet anmälda sexbrott. Deras slutsats är att ungefär en av elva våldtäkter hade kunnat undvikas om den norska befolkningen inte fått tillgång till bredband. Författarnas tolkning är att detta beror på den ökade tillgången till pornografi som vid denna tidpunkt var förbjuden i Norge.

Ett stöd för denna tolkning är att ökningen av antalet sexbrott var betydligt mindre i de regioner som gränsar till Sverige och därmed tillgången till pornografi högre (den norska tullen beslagtog porr i stora mängder vid den svenska gränsen). Intressant nog var sexbrotten vanligare i gränsregionerna än i andra delar av Norge, vilket i och för sig kan ha andra förklaringar.

Förutom att porr kan göra somliga mer benägna att begå sexbrott finns möjligheten att tillgången till internet ökade anmälningsbenägenheten eller att det blev lättare för våldsverkare att möta potentiella offer. Inget tyder emellertid på att internet påverkade benägenheten att anmäla sexbrott: andelen brott som gick till domstol eller ledde till fällande dom påverkades inte och inte heller ökade anmälningarna av andra brottstyper. Att helt utesluta den andra möjligheten är svårare men resultaten kring gränstrakterna tyder på att porrkonsumtionen åtminstone är en viktig delförklaring.

Comments

 1. Har han tagit hänsyn till anmälningsbenägenheten? Avviker gränsområdena från resten av Norge, tex att deras “bibelbälte” ligger där?

 2. Andreas SO says:
 3. sven says:

  Jag tror att norges bibelbälten ligger på västlandet kring Stavanger bland annat.

 4. sven says:

  Hur är det i Sverige? På 80och 90-talet video och DVD-porr.
  På 00-talet nätporr.Då måste det ju blivet en enorm ökning av sexbrotten.

 5. Fredrik Stjernberg says:

  Lustigt, effekten är den omvända i USA, enligt en studie av Todd Kendall från 2007: “Pornography, rape and the internet”. Där minskade våldtäkterna i takt med utbyggnaden av bredband. Här krävs mer forskning!

  Click to access internetcrime.pdf

  • Andreas SO says:

   Det var den studien jag hänvisade till ovan från Niclas Berggrens blogg. Den andra studien heter: “Porn Up, Rape Down”

  • På sidan 22 diskuterar författarna skillnaderna mellan sin uppsats och Kendall. De noterar att utbyggnaden av bredband inte var efterfrågestyrd i Norge medan så var fallet i USA, att rättsväsendet i Norge är mer homogent över landet, att polisdistrikten inte följer kommungränserna och att tillgången till porr i Norge troligen var lägre i utgångsläget.

 6. Cynisk says:

  Kan det måhända vara så att vi har en korrelation mellan ökningen av antalet utomeuropeiska invandrare i Norge och bredbandsutbyggnaden?

  Båda ökade rejält under sent 90-tal och 2000-talet i Norge.

  • Per S says:

   Förefaller som en kandidat till relevant mothypotes endast om invandrarna i Norge i högre grad bosatte sig långt från den svenska gränsen.

  • Naturligtvis tar Magne et al hänsyn till observerbara karakteristika. Vad som tyder på att bredbandsutbyggnaden faktiskt fungerar som ett experiment är att estimatet för bredbandvariabeln inte rör sig när det kontrollerar för: inkomst, invandararstatus, arbetslöshet, ålderfördelning, könskompsition och några ytterligare variabler. Dessutom tillåter de att dessa variablers påverkan på sexbrotten varierar över tiden.

   • Cynisk says:

    Med tanke på att “pappersporr” hade en kraftigt mindre spridning än “internetporren” så borde inte skillnaderna mellan gränsområdena och inlandet vara allt för gigantiska.

    Dessutom borde mängden tillgänglig pornografi i Oslo vara minst lika god som i “gränsområdena”. Trots detta har de enorma problem i Oslo med att antalet våldtäkter ökar:
    http://www.aftenposten.no/english/local/article1567514.ece

    Artikeln bygger helt enkelt på för lösa antaganden för att vara meningsfull

   • Cynisk:
    Så att Jonas slipper svara på alla dina dumheter: Artikeln hävdar inte att porrtillgång är den enda förklaringen till skillnader och förändringar i antalet sexbrott. Så utvecklingen i Oslo decennier senare är liksom inte relevant.

    Det är ju fullt möjligt att pappersporren i gränslandet nådde precis de marginalindivider som kan tänkas påverkas av tillgången på porr.

    Om du inte gillar antagandena i artikeln kanske du kan förklara vilka antaganden du tror är fel och varför istället för att svepande skriva att de är för lösa.

   • Cynisk says:

    Antaganden jag ogillar:

    Att de anmälningar för pornografi som sker via internet skulle vara sämre bevisade. Skillnaden handlar snarare om minskning av den emotionella barriären att anmäla än bevisläget. Dessutom har polisens kompetens för att genomföra ett professionellt omhändertagande ökat.

    Att tillgång på porr verkligen var begränsad för våldtäktsbenägna personer under åtminstone 90-talet. Vi hade öppna gränser och bensin för att åka med en packe porr till Trondheim är inte direkt dyr.

    Att 256kb/s krävs för att surfa pornografi…

    Att antal poliser = samhällets förmåga att ta emot våldtäktsanmälningar. Ofta sker särskilda satsningar där resurser omprioriteras eller där andra organisationer som t.ex. Socialstyrelsen deltar för att öka anmälningsfrekvensen.

    Att det är lämpligt att försöka korrellera två ökade trender och främst jämföra med variabler som är stationära över. Enligt Amnesty (http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT77/001/2010/en/5ba7f635-f2c3-4b50-86ea-e6c3428cf179/act770012010eng.pdf) så pågår en kraftig ökning av antalet våldtäkter i Norge. I rapporten är antalet Bredbandsuppkopplingar i praktiken det enda som ökar eftersom man i jämförelserna använder stationära totalsiffror istället för de undergrupper som är relevanta. Man utgår t.ex. från det totala antalet poliser, det totala antalet anmälda brott och det totala antalet invandrare. Mer rimligt hade varit att undersöka hur många poliser som under 2000-talet börjat arbeta särskilt med sexualbrott, hur många anmälningar om grövre brott som sker och hur många invandrare från MENA-länder som flyttar till de olika orterna.

    När man applicerar detta på så ovanliga brott så blir det ett väldigt kraftigt genomslag.

   • Eftersom den norska polisen inte tog emot anmälningar via nätet är det oklart varför anmälningsbenägenheten skulle öka. Än mer oklart varför den bara skulle öka för sexbrott.

    Antagandet är att bredband gjorde det billigare och enklare att ta del av material på nätet. Jag skulle vilja beskriva detta som ett faktum. Att sexbrottsbenägna redan hade tillgång till porr i den omfattning som krävdes för att trigga sexbrott (om nu en sådan koppling finns) är ett antagande du gör.

    Att eventuella polissatsningar skulle följa bredbandsutbyggnaden är inte omöjligt men det förefaller osannolikt.

    Studien tar hänsyn till både nationella och lokala trender på allahanda sätt. Inte heller uttrycks även övriga variabler i nivåer eftersom studien tar hänsyn till kommunfixa effekter. Eftersom effekten av övriga förklaringsvariabler tillåts variera över tid tas även hänsyn till exempelvis kompositionsförändringar i invandrargruppen.

 7. Cynisk says:

  Glömde även följande länk gällande korrelation och kausalitet:
  http://xkcd.com/552/

  • För regelbundna läsare av denna blogg är skillnaden mellan korrelation och kausalitet välkänd. Att studien trovärdigt identifierar en kausal effekt är just det som gör den intressant.

  • Denna blogg-kommentar bygger på ett missförstånd av hur de skattar storleken på effekterna . Som kan ses i figur 4 i pappret så är effekten inte tillnärmelsevis så stor som Andrew Gelman låter påskina.

 8. sven says:

  Det är inte som i Sverige där alltmer räknas som sexbrott?

 9. Intressant artikel. Resonemangen om betydelsen av närhet till den svenska synden är ju speciellt intressanta – antyder ju att effekterna av porrtillgång är ganska kraftigt avtagande: Om nätporr knappt har någon effekt så länge man har möjlighet att smyga fram och tillbaka över gränsen för att smuggla porr från en svensk bensinmack så skulle man ju tro att effekten av internetporr i sverige – där tillgången i ursprunget måste varit betydligt större än i det norska gränslandet – ha varit försumbara.

  I och för sig är det väl också rimligt eftersom marginalpersonerna som kan tänkas påverkas antagligen är de som får tag på porr även utan internet, bara det är möjligt på något sätt.

  Det visar ju också på att en policyslutsats kan vara att det är meningslöst att begränsa tillgången till nätporr så länge man inte tror att det är möjligt att göra det minst lika svårt att få tag på porr som det var för 20 år sen i Norge.

 10. Baphomet says:

  Jag ser ingenting i dessa resultat som talar för att det är just pornografin på internet som orsakat fler sexbrott. (Det är ju i själva verket högst implausibelt; att pornografi leder till våldtäkt är en populär myt i Sverige, men grundligen vederlagd i en rad internationella studier.) Det verkar troligare att det är den ökade tillgängligheten till t ex ekonomibloggar som den här som är boven i dramat.

  • Detta är en mer substantiell kommentar och uppsatsens svaga del är just om det är nätporren snarare än nätet i sig som leder till dessa resultat. Även om det inte är helt övertygande tyder resultaten från gränsområdena på att det ju just porren som är boven i dramat. Dock kan det naturligtvis finnas andra aspekter som gör att gränsområdena påverkas annorlunda än övriga regioner.

   Att däremot internationell forskning grundligen skulle vederlagt hypotesen om porrens påverkan på sexbrott ställer jag mig frågande till (utan att på något sätt vara expert på detta forskningsfält). Några referenser till studier med lika bra identifikationsstrategi som Mogstad et al vore på sin plats.

   • Elit says:

    Jag kan ge källhänvisning då jag läste om det för ett tag sen. Hänvisar i till boken “The Social Animal” av Elliot Aronson. <– lärobok på psykologiska institutionen i Göteborg (Jag har en examen i både nationalekonomi och psykologi)

    Från kapitlet "Human Aggression" med underrubriken "The Media, Pornography, and Violence Agianst Woman"

    "Coincidental with the increase in rape during the past few decades is an increase in the availability of the depiction of vivid, explicit sexual behavior on the Internet. For better or worse, in recent years, our society has become increasingly free and more tolerant of pornography… Indeed, after studying the available evidence, the President´s Commission on Obscenity and Pornography concluded that explicit sexual material in itself did not contribute to sexual crimes, violence against women, or other antisocial act… Neil Malamuth, Eward Donnerstein, and their colleagues have conducted a series of careful studies to determine the effect, in any, of pornography (90). Taken together, these studies indicate that exposure to pornography is harmless, but that exposure to violent pornography, which combines pornographic sex with violence, promotes greater acceptance of sexual violence toward women and is one factor associated with aggressive behavior toward women."

    Summa summarum så har vanlig hårdporr ingen effekt men det verkar som att våldsporr har en negativ effekt. Således kan det vara så att tillgången på den typ av porr på nätet som ligger bakom.

    (90) Factors associated with rape as predictors of laboratory aggression aginst women "Journal of Personality and social psychology" 45, 432-442
    Predictors of naturalistic sexual aggression "Journal of personality and social psychology" 50, 953-962

  • Du tänker att det förekom en omfattande smuggling av ekonomipamfletter i gränslandet antar jag 🙂

   Du vore mer övertygande om du delgav referenser till raden av studier som grundligen vederlagt denna populära myt (som jag åtminstone tror mig veta inte är specifik för Sverige, vilket något skadar din trovärdighet i frågan).

  • Niklas Bengtsson says:

   Började skriva ett inlägg, men det blev en liten referee-rapport av bara farten:

   Thank you for a well-written and interesting paper. I have a few concerns that the authors must address before … etc.:

   Major concern:
   a) The general trend in sex crimes increases sharply between 2000 and 2002, as the same time as the roll-out in internet infrastructure (the IV) increased sharply, from 0 to 14 percent (Table 1). However, actual usage increased only by 0.1 percentage points in the same period. In contrast, in later years, there is a clear intertemporal link between roll-out and actual usage, but no apparent general trend in sex crimes.

   Since the instrument is lagged, it seems to me the intertemporal variation adds to identification in two different periods: between 2000 and 2002 there is a reduced form effect but no first-stage effect; in remaining years, there is no reduced form effects but a first-stage effect. At the least, the lack of a consistent aggregate trend implies that regional trends must be moving in opposite directions, in order to maintain large and positive fixed-effects estimates. It makes me wonder about parallel trends. Could the authors provide us with sensitivity checks where the sample is divided in two periods, say 2000-2004, and 2005-2009?

   Minor issues:

   b) General equilibrium effects. You write “In particular, broadband internet was believed to reduce job-search costs, increase productivity in private enterprises and enable efficient provision of public services.”. Suppose this is true. Could it affect sex crimes somehow? Intuitively, these effects would bias the estimates downward, suggesting already extremely large effects are even larger.

   c) In keeping with the remarks in (b), both police density and “other crimes” are potentially endogenous and should not be used as controls (although ex post the results do not change).

   d) Reporting effect. Internet might raise awareness of the penal code and increase the tendency to report actual crimes. The authors argue that “the marginal reports would probably be weaker on average” and lead to a drop in the charge-to-report ratio. Since they find no effect on the charge-to-report ratio they argue that this is evidence of an increase in real sex offenses. However, it seems to me that prosecutors and the police in the area might also educate themselves on the internet (potentially by downloading porn), and become more prone to take rape accusations seriously.

   e) I find the border-test extremely weak. Swedes are well-known for their high morale, and the smaller effects among Norwegians living close to Swedes are likely just picking up the ethical effect of more frequent interactions with Swedes.

   • Johan Richter says:

    Jag gillar slutklämmen.

    Fast är det egentligen inte tvärtom? Det kan vara exponering för svenskar som orsakar sexbrott. I gränstrakterna träffar man redan svenskar (och ser på tv mer?). Men inne i landet blir det en stor effekt när man börjar läsa svenska tidningar på nätet.

 11. Alexander Kristofersson says:

  Från min tid på journalisthögskola på 90-talet minns jag det som att kausala samband mellan medievåld och individers våld bedömdes vara svaga, generellt, om ens befintliga. Vet ej hur stark bilden var, eller hur den har ändrats, men om de här nya rönen är robusta så tycker jag de borde vara intressanta i medieperspektivet även utanför själva porrfrågan. Stilpoäng för kreativ approach.

 12. Andreas SO says:

  För alla som uttalar sig självsäkert om effekten av porr..:

  Why is there so little scientific research about porn?

  http://www.independent.co.uk/voices/comment/porn-on-the-brain-why-is-there-so-little-scientific-research-about-porn-8849434.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: