Rör inte vår sommartid!

I både moderna och förmoderna samhällen uppvisar dygnsrytmen en tydlig säsongsvariation. I det förindustriella samhället anpassades arbetsdagarna av naturliga skäl till detta; enligt en källa var den medeltida arbetsdagen dubbelt så lång under sommaren som under vintern. I och med elektricitet och modernitet så styrs våra liv idag däremot av en klocktid som inte är säsongsanpassad. Detta är värt att ha i åtanke när röster nu höjs för ett avskaffande av de regelbundna växlingar mellan sommar- och vintertid som vi sedan 1980 haft nöjet att åtnjuta.

En klassiskt liberal inställning till frågan om sommartid kan vara att staten ska hålla tassarna borta från våra klockor; den som vill ställa om tiden ett par gånger om året får göra det på egen hand. Ett uppenbart motargument är att det inte finns något som tvingar den enskilde att följa den officiella tiden. Att någon skulle insistera på att komma en timme försent under halva året är dock socialt irriterande och rent ohållbart när skola, arbetsliv, biograftablåer och öppettider slängs in i ekvationen. Eftersom tiden är ett sätt att koordinera vår sociala samvaro så krävs helt enkelt att vi kommer överens.

Att låta tiden växla mellan sommar- och vintertid är ett sätt att hantera det massiva koordinationsproblem det innebär att både ha en gemensam tid och att låta denna tid anpassa sig efter säsongerna. Detta verktyg är naturligtvis trubbigt, men något annat än en trubbiga verktyg står knappast till vårt förfogande.

Mot detta går att invända att de återkommande tidsomställningarna vållar problem och rentav kan vara skadliga. Ett argument som ibland framförs är att mjölkkorna mår dåligt att att mjölkas en timme senare under sommarhalvåret. Detta är såklart ett problem, men det kan hanteras av att kornas skötare går upp en timme tidigare under sommaren. De mer högteknologiska mjölkbönderna kan för övrigt säkert programmera sina robotar till att gå på normaltid året om.

En allvarligare invändning är att själva tidsomställningarna enligt flera studier orsakar en viss överdödlighet. Detta är naturligtvis en viktig aspekt, men det finns ett centralt problem med denna typ av studier: de fångar inte hälsoriskerna förknippade med att vi inte anpassar dygnet efter säsong. Eftersom forskningen visar att vår naturliga dygnsrytm anpassas över året så är det möjligt att det finns negativa hälsoeffekter av köra på samma klocktid oavsett hur länge solen är uppe. Studier som isolerar effekterna av att ställa om klockan lämnar därför viktiga frågor obesvarade.

Det finns alltså uppenbara invändningar mot de argument som framförts mot sommartid. Samtidigt finns det tydliga skäl att låta klocktiden variera med årstiderna. Att låta bytena mellan sommar- och vintertid tydliggöra årstidsväxlingarna i det urbana samhället kan dessutom ses som en stillsam hyllning till vår förmåga att gemensamt koordinera för att göra tillvaron bättre. Det är lätt att denna förmåga tas för given och det som tas för givet riskerar att vanvårdas. Låt oss därför fortsätta med ritualen att ställa om klockan två gånger om året!

 

Comments

 1. Sven-Peter Sörensson says:

  Det kan man lösa utan det jävla klockhattandet . Det är inte tidsenligt .

  • Min poäng var just att det är ohyggligt svårt att lösa problemet att anpassa dygnsrytm efter säsong på annat sätt.

   • Varför skulle det vara det ?
    Vet att vissa i Norrland jobbar 20 min mer per dag under vinter/vår/höst och har ledigt 1 timme mer under sommarens 3 månader.

 2. Anders Persson says:

  Skulle inte EU-utredningen kunna landa i en kompromiss i att ställa om klockan en gång per år?

 3. Micke says:

  Whoa, det här var ju mer än lovligt tunn argumentation. Det finns studier som visar att vi dör av denna idioti, men eftersom vi inte genomfört studier i den kontrafaktiska värld där vi inte växlar tid vet vi inte om vi kanske skulle dö ännu lite mer då? Den sortens argumentation brukar du inte imponeras av när andra framför den inom t.ex. skolans område.

  Omställningen av tid är det kanske allra bästa fall vi har som visar på riskerna med politik som leder till distribuerade kostnader. Samhället betalar miljarder varje år för denna omställning, men kostnaden per person är fortfarande så låg att det inte finns ekonomiska incitament att göra något åt det. Alltså är vi kvar med eländet.

  Det är också intressant att notera att argumenten för tidsjusteringen ständigt förändras i takt med att de tidigare argumenten visar sig vara felaktiga. Först var det bra för kroppen, men sen visade det sig att vi dog av det. Sen var det bra för att minska energianvändningen. Tyvärr gjorde omställningen inte det. Nu är argumentet istället “en stillsam hyllning till vår förmåga att gemensamt koordinera för att göra tillvaron bättre.” Ett något märkligt argument, då det ju faktiskt inte gör vår tillvaro bättre…

  • Den typ av evidens som framförts för att sommartiden orsakar ökad dödlighet påminner i mina ögon den som ibland påvisar att sjukvårdstrejker leder till lägre dödlighet. Att av detta dra slutsatsen att dödligheten skulle minska om vi avskaffar sjukvård vore tveksamt.

   • Micke says:

    Jag medger gärna att jag inte heller är helt såld på en del sommartidsstudier. Men jag ser inte helt klar hur man går från “en del sommartidsstudier som visar att det är dåligt är inte så bra genomförda” till “sommartid är bra”. Det saknas några steg där.

  • Niklas Z says:

   Att kalla det för idioti är ganska starkt. Då antar jag att det finns uppenbara, välunderbyggda och väldigt stora avigsidor med sommartid, men jag undrar i så fall vilka de är och vad som säger att de väger upp fördelarna.

   • Micke says:

    Kostnaderna är uppenbara och verkliga. Fördelarna är påhittade och håller inte för närmare granskning, vilket inte minst visas av att de skiftat över tid. Hur är det inte idioti att genomföra åtgärder med verkliga, kända kostnader och inga verifierade fördelar? Kan man tänka sig en rimlig definition av idioti som inte inkluderar sådana beslut?

   • Niklas Z says:

    Som jag ser det är det resonemang Jonas för synnerligen rimligt. I realiteten handlar det om ett val mellan två alternativ. Att då inte väga negativa effekter för de båda alternativen mot varandra är inte en bra strategi för beslut.
    En fördel som väger tungt är trivseln av långa ljusa kvällar en stor del av året. Men det skulle man givetvis ha även om man hade ”sommartid” året om.

   • Om det fanns en stark önskan att permanent justera arbetstider odyl i någon riktning så borde det ske relativt spontant. Det är naturligtvis inte helt enkelt men arbetstider har trots allt justerats under åren. Att låta arbetstiderna variera efter säsong vore dock omöjligt utan den koordination av typen sommartid.

 4. jahaja says:

  Jag gillar sommartid. Frågan är bara om man inte kunde förskjuta tiden löpande under året 1 minut per dag eller liknande så skulle (väl?) alla problem med en abrupt ändring försvinna. Nästan alla klockor hämtar ju ändå sin tid från internet numera.

 5. Om staten bara tillkännagav att myndigheter och offentliga verksamheter skulle ändra sina öppettider under sommarhalvåret torde det räcka för att koordinera fram nya öppettider även i den privata sektorn, utan att vi behövde manipulera själva klocktiden. Det problematiska är ju inte vad klockan visar utan när vi faktiskt jobbar.

  Vad vore poängen med detta kan man undra? Inte mycket, bara att jag tycker det vore mer elegant med en tidsstandard som var konsistent och astronomiskt korrekt.

 6. Jan Carlsson says:

  Hej!
  Är texten om sommartid skämt eller allvar?

  • Förutom att jag känner starkt för praktiken att ställa om klockan så tog jag tillfället i akt att belysa ett metodproblem förknippat med den överdödlighet pga tidomställingarna som en del studier visat. Ta det som du vill!

 7. Bosse says:

  Populärt ämne detta.
  Det med överdödlighet var intressant. Men det borde man kanske kunna fånga genom att titta på dödlighet för personer som flyttar mellan länder där vi har säsongsväxlingar och sommartid, och länder närmare ekvatorn som inte har säsongsväxlingar och slutligen länder med säsongsväxlingar utan sommartid.
  Då borde man kunna se vad som korrelerar. Är det säsongsväxlingar, eller att inte anpassa sig till de. Eller anpassningen.

  Kanske leder till att det är minst dödlighet med att bo nära ekvatorn. Dock har jag vissa betänkligheter inför att flytta till Venezuela.

 8. Olof Johansson-Stenman says:

  Själv skulle jag föredra finsk tid, d v s svensk sommartid på vintern, och ytterligare en timmes justering på sommaren. Då ställer vi fortfarande om klockorna samtidigt med andra länder i EU, även om man kan tycka att det liten en liten aning jobbigt att ställa om klockan när vi reser söderut i Europe (eller västerut till Norge). Vår mentala koppling till klockslag tror jag är mycket stark, varför jag tror att en sådan ändring faktiskt på riktigt under lång tid skulle innebära att vi skulle uppleva kvällarna som lite ljusare och morgontimmarna som lite mörkare.

  • Jag kan tycka att det borde vara möjligt för oss att permanent justera fram arbetstider och dylikt en gång för alla. Vore det inte möjligt för myndigheter odyl att starta dagen kl 8 istället för klockan 9?

   • Olof Johansson-Stenman says:

    Nej, det är alltså just det jag inte tror. Jag tror tvärtom att många skulle se det som en alldeles förfärlig förändring att tvingas börja jobba en timma tidigare. Att ställa fram klockan permanent en timme (som ju i princip är ekvivalent) skulle däremot, tror jag, de flesta se som ett snabbt övergående problem, och jag tror dessutom att flertalet skulle gilla förändringen (även om det så klart finns de som inte alls skulle gilla det).

   • Du kan ha rätt men det är för irrationellt för mig att helt ta in. Hursom: jag vill att klocktiden ska variera med årstiden. Exakt vilken tid som ska vara normaltid har jag ingen direkt uppfattning om.

 9. Leif Svensson says:

  Varför ha kvar ett system med olika tider sommar och vinter? Argumenten för dessa växlingar bygger på tveksam evidens. De tyngsta argumenten är mer av personlig karaktär såsom ”jag tycker om att justera klockan”!
  Att variera sin arbetstid över årstiderna har ju inte DST att göra utan är ett behov av den verksamhet man är aktiv i.

  • Evidensen för att vår dygsrytm anpassas efter säsong är inte tunn utan omfattande och gedigen.

   • Micke says:

    Å andra sidan är evidensen för att omställning av klockan skulle vara ett bra sätt att ställa om dygnsrytmen helt obefintlig(*), så jag kan inte se att dygnsrytmsanpassningen i sig själv är ett skäl för omställningen.
    (*) Eller direkt negativ, även om vi som sagt är överens om att de studierna kanske inte är optimala.

   • Leif Svensson says:

    Det finns evidens åt båda håll. Omställning av dygnsrytmen beroende på säsong är väldigt starkt korrelerad till individuella perspektiv. Att som system ha en kollektiv övergång till DST är tveksamt.
    Dagens samhälle ger trots allt liten möjlighet att styra sin egen arbetmängd kopplat till säsong via reglerade arbetstider. att då straffa en stor del av befolkningen med en omställning under sommartid är ytterst tveksamt.

 10. Andreas SO says:
 11. Niklas Z says:

  Det kan vara värt att ställa problemen med omställningen i kontrast mot något liknande:
  https://www.svd.se/somnforskare-social-jetlag-varre-an-sommartid
  Då kanske problemen framstår som mindre allvarliga.

 12. Stefan Olsen says:

  Tycker det är vettigt att skippa när folk dör pga det.

 13. Andreas SO says:

  Inatt ställer vi om till sommartid. Kronobiologer är dock överens om att permanent normaltid är bättre för våra dygnsrytmer. https://www.svd.se/somnforskare-standig-vintertid-bast-for-halsan

 14. Andreas says:

  Dags att ta bort sommartiden i enlighet med vetenskaplig konsensus:

  https://source.wustl.edu/2019/10/washu-expert-this-year-lets-make-standard-time-permanent

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: