Provrösta i EU-valet!

Det finns en stor forskningslitteratur om hur olika valsystem kan resultera i olika utfall även om ingenting ändrats i befolkningens preferenser. En specifik aspekt som det dock inte forskats särskilt mycket på, och som i högsta grad är aktuell givet det nära förestående EU-parlamentsvalet, är hur graden av personröstande påverkar utfallet och röstningsbeteendet. Detta är potentiellt viktigt därför att i valet till EU-parlamentet skiljer sig länders system åt i just denna dimension. I vissa länder (Frankrike, Spanien) röstar man enbart på partier och har inget inflytande över listan, i andra länder (som i Sverige) röstar man på ett parti men kan också uttrycka en preferens för en viss kandidat, medan man i Luxemburg kan rösta på kandidater från flera partiers listor.

I en nu pågående forskningsstudie, ledd av bland annat Jean-Francois Laslier, kan man testa att rösta i EU-valet under dessa olika system och därigenom lära sig hur de fungerar och vilka skillnader i utfall som kan resultera. Det finns också en intressant del där man experimenterar med den hypotetiska möjligheten att rösta på pan-europeiska kandidater. För den som vill testa, gå in på eurovoteplus.eu där det finns information om de olika systemen samt möjligheter att delta i pågående experiment. Den som är intresserad av resultaten i ett liknande tidigare experiment i samband med det franska presidentvalet 2012 kan kolla här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: