En bokskatt för svenska nationalekonomer

Varför infördes hyresregleringen? Vem ägde bil i Sverige på 1950-talet och varför? När började den svenska kapitalstockens tillväxt ta fart? Hur internationellt integrerad var den svenska finansmarknaden före valutavregleringen 1989?

Svaren på dessa frågor är det numera få som vet. Fast misströsta inte! Sedan en tid kan man läsa om dessa och en rad andra frågor med nationalekonomisk anknytning på Institutet för Näringslivsforsknings hemsida. Där har IFN nyligen publicerat ett stort antal utredningar som skrivits av forskare vid institutet (som före 2006 gick under namnet Industriens Utredningsinstitut, IUI).

På IFN:s hemsida listas över etthundra inscannade böcker på svenska som kan laddas ned gratis för alla. Jag råder alla att gå in och titta på listan och leta själva. Här följer ett axplock:

Comments

  1. pontus says:

    Haha, jag tolkade titeln som en bokskatt – dvs. i motsattning till en boksubvention.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: