Nationell konferens i nationalekonomi i Umeå 2014

Nu är det dags igen! Det är dags att skicka in uppsatser för presentation vid den Fjärde nationella konferensen i nationalekonomi som sker den 25-26 september 2014 i Umeå. Huvudarrangör är Nationalekonomiska Föreningen (www.nationalekonomi.se) och för det lokala arrangemanget står nationalekonomiska institutionen vid Umeå universitet. Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats för akademiska nationalekonomer verksamma i Sverige. Utöver ett stort antal forskningssessioner innehåller årets konferens ceremonin för årets Assar Lindbeck-medalj samt en paneldiskussion på temat “Kunskap och kreativitet och implikationer för skolan”.

Den nationella konferensen har tidigare ägt rum i Lund 2010, Uppsala 2011 och Stockholm 2012. Den syftar till att skapa ett rum för nationalekonomer, och andra intresserade av ämnet, att regelbundet mötas och därigenom bidra till att:

  • öka de yrkesmässiga och sociala kontaktytorna mellan svenska forskare
  • förbättra förutsättningarna för ökad rörlighet mellan institutionerna i Sverige
  • ge verksamma inom departement, statliga verk, etc möjlighet att ta del av de senaste forskningsrönen från svenska forskare
  • ge doktorander och nydisputerade tillfälle att presentera sig för potentiella arbetsgivare
  • etablera ett naturligt forum för diskussioner kring utbildnings- och forskningspolitiska frågor inom nationalekonomin
  • Utöver sessioner med presentation av forskningsresultat kommer en paneldebatt att anordnas. En postersession kommer att organiseras, med framför allt doktorander och nydisputerade som målgrupp; syftet är att underlätta kommunikation med möjliga framtida arbetsgivare.

Alla i Sverige verksamma nationalekonomer är välkomna till konferensen, även de som inte har svenska som modersmål. Välkomna är naturligtvis även i utlandet verksamma svenska ekonomer. Konferensspråket är svenska, men presentationer får vara på svenska eller engelska.

Mer information på konferensens hemsida.

Den som önskar presentera en uppsats (eller göra en posterpresentation) vid konferensen ska skicka uppsatsen som en bifogad pdf-fil via e-mail till senast 15 maj till följande adress: andrea.mannberg@econ.umu.se.

Varmt välkomna till Umeå 25-26e september

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: