Mördande radio

Att propaganda kan påverka människors beteende är säkert de flesta överens om. Däremot är kunskapen om mera exakt hur viktig propagandan är inte alltid den bästa. I en fascinerande artikel skriven av David YanagizawaIIES vid Stockholm Universitet studeras just detta i kontexten av folkmordet i Rwanda 1994.

Mera specifikt studerar David vilken effekt den hatpropaganda som spreds av den ökända radiostationen Radio Télévision Libre des Milles Collins (RTML) hade på omfattningen av våldet. Studien utnyttjar på ett genialt sätt det faktum att Rwanda är väldigt kuperat. Detta gör att det inom enskilda ”kommuner” finns allt ifrån byar som har full radiotäckning till byar som ligger i total radioskugga. Då denna variation är ”slumpmässig” kan man studera den kausala effekten av radiopropagandan på dödandets omfattning. (Kausala i bemärkelsen att svara på den kontrafaktiska frågan: ”Vad skulle, i snitt, ha hänt i byar som de facto inte hade radiotäckning, om de istället hade haft radiotäckning, allt annat lika?” Jämför också med den studie av Melissa Dell som jag skrev om förra veckan som använder en liknande strategi).

Resultaten är häpnadsväckande. David finner att våldet i byar med full radiotäckning ökade med runt 70 procent jämfört med byar som inte hade radiotäckning alls. I ett försök att översätta vilken effekt radiopropagandan hade på folkmordet totalt sätt kommer han fram till att den kan sägas vara ansvarig för cirka 45 000 döda (vilket motsvarar ungefär 9 procent av dess totala omfattning).

Läs hela studien här.

Ps. Denna studie var Davids ”job-market paper” och resulterade (tillsammans med hans övriga meriter) i ett jobb på Harvard Kennedy School of Government. Han är därmed förmodligen den första nationalekonom med doktorstitel från Stockholm som fått jobb på Harvard. Bra gjort och stort grattis!

Comments

 1. Bara en nyfiken fråga: hur mycket lyssnar man på radio/hur utbredd är radiotillgången i ett fattigt, krigshärjat u-land? Rent praktiskt hur fungerar det: går man hem efter dagens arbete, äter middag och lyssnar sedan gemensamt på radio en timme? Hur driver man en radio, från batterier? Hur har man råd med det (jag köpte fyra batterier till en fjärrkontroll på Clas Ohlson igår för 50:- = $7 = en veckas inkomst om man lever på en dollar om dagen)?

  • Jesper Roine says:

   lg: Enligt en hushållssurvey från 1991 ägde 34 % av hushållen radio (fotnot 28 i studien). Vad gäller de övriga frågorna vet jag inte hur det ser ut i Rwandiska kontexten (men det är definitivt vanligt att lyssna på radio tillsammans i andra länder där inte alla har tillgång till en). Vad gäller elförsörjning vet jag återigen inte hur det ser ut i Rwanda men i många andra utvecklingsländer är det inte ovanligt att det inte finns el i byar. Det som kan finnas är bensindrivna generatorer och ibland drivs saker med uppladdningsbara batterier (typ bilbatterier). Jag återkommer om jag kan ta redan på mer.

 2. Olof Johansson-Stenman says:

  Det är naturligtvis en utmärkt studie om en viktig fråga med mycket bra identifikation gällande den specifika frågan ”Vad skulle, i snitt, ha hänt i byar som de facto inte hade radiotäckning, om de istället hade haft radiotäckning, allt annat lika?”

  Men trots att huvudfrågorna om hur våldet kunde spridas så snabbt och nå sådana extrema nivåer etc naturligtvisa är extrem viktiga, så synes mig den specifika kontrafaktiska frågan som studien svarar på vara lite mindre viktig.

  Studien indikerar naturligtvis också att hatpropaganda från radiostationen RTML hade en stor effekt, men detta visste vi väl redan, eller gjorde vi kanske inte det?

  Den totala skattningen på 45 000 döda förefaller f ö vara extremt skakig, eftersom en stor mängd tvivelaktiga antagande rimligtvis måste ligga bakom denna siffra. Spontant är min gissning att de flesta experter skulle säga att siffran är kraftigt i underkant (utan att vara någon som helst expert själv.)

 3. David Yanagizawa says:

  Olof,

  Du har helt rätt i att vad vi lär oss av min studie måste bedömas utifrån vad vi vetl sedan tidigare.

  Så vitt jag kan bedöma, så finns det inte några studier som visat på ett trovärdigt sätt att radiostationen RTLM hade en stor effekt. Däremot är det en vanlig uppfattning utanför forskningssamhället. Mer generellt så finns det få studier som visar att media kan ha signifikanta kausala effekter på deltagande i extremt våld.

  För att få en uppfattning om var litteraturen stod innan min studie, låt mig citera den forskaren som förmodligen anses vara den mest framstående när det kommer till radiostationen RTLM, statsvetaren Scott Straus:

  “Rare is the contemporary communications scholar who would claim that modern media have undifferentiated, direct, and massive effects on political behavior, ones capable of precipitating mass violence.” (Från hans papper “What is the relationship between Hate Radio and Violence?”)

  Enligt detta påstående är den etablerade uppfattningen inom forskningen att media inte har direkta och stora effekter på deltagande i extremt våld. I hans papper drar Straus också slutsatsen att Radio RTLM inte hade direkta effekter på vanliga medborgares deltagande i folkmordet, men påpekar också att detta inte är förvånande givet tidigare litteratur.

  Jag vill hävda att slutsatser från tidigare studier, inklusive Straus, lider av omfattande metodologiska problem. För att kunna svara på frågan om mass media kan ha kausal effekt på deltagande i extremt våld är det nödvändigt att behandla den kontrafaktiska frågan, vilket tidigare studier inte lyckats med på ett trovärdigt sätt enligt mig.

  Med detta sagt, så håller jag med dig om att det krävs vissa antaganden för att aggregera sifforna så att jag kan göra en bedömning av hur mycket av folkmordet som kan berodde på radiostationen. Det är mycket möjligt att den korrekta siffran är högre om dom antaganden är felaktiga (De antaganden jag gör finns i mitt papper för den som vill undersöka beräkningen närmare). Jag håller nu på med att undersöka i datan hur bindande dessa antagande kan tänkas vara och det är mycket möjligt att siffran kommer att justera därefter.

 4. Olof Johansson-Stenman says:

  Bra svarat David!

  Jag är som sagt skeptisk till de kvantitativa estomaten, särskilt gällande totaleffekten, men i den mån det inte ansetts uppenbart att radiostationen RTLM haft en viktig effekt på vanligt folks deltagande i folkmordet så är givetvis ditt resultat mycket viktigt!

 5. Det är lustigt att nästan alla undersökningar, såväl som vanliga ogrundade föreställningar, hävdar att media inte påverkar någonting, någonstans någon gång (utom någon gång och då, m en då ganska lite, som i det här fallet, där 9% är en häpnadsväckande låg siffra).

  Det här måste ju vara en av vår kulturs största livslögner. Mängder av händelser, ofta hemska, hade aldrig inträffat om människor inte hade informerats, eller om deras tankar inte hade letts i viss riktning på grund av hur media har informerat dem.

  Hur många människor hade ansett det OK att utrota Judar i Tyskland om de inte hade indoktrinerats, av politiker och “rapportteringen” i massmedia, att anse att de eländen som drabbat Tyskland var judarnas fel?

  Hur många människor i USA hade tyckt att det var helt OK att attackera och bomba Irak om ingen hade informerat dem om attacken på WTC?

  Hur många svenskar hade ansett att det var OK för svenska soldater att befinna sig i Afghanistan om inte politiker och andra, via media, hade lurat i oss att deras närvaro handlar om att befria kvinnor och ge små flickor en chans att gå i skolan.

  Hur många flyktingförläggningar hade attackerats i Sverige i början av 90-talet om massmedia inte hade börjat beskriva svensk flykting- och invandrarpolitik som väldigt dålig för att inte säga skadlig för Sveriges ekonomi? Hur många svenskar hade trott att det är invandrarnas fel att man måste dra ner på pengarna till skola, vård och äldreomsorg, om de inte hade fått veta, via media, att Sverige befann sig i svår ekonomisk kris och samtidigt inte hade matats med “information” om hur dyrt flyktingmottagandet är?

  Man kan visserligen hävda att media ju måste informera om det som händer, som ex. attacken mot WTC, men media rapporterade mer än så vid den tidpunkten, nämligen att Saddam hade massförstörelsevapen, vilket han inte hade enligt expertisen, och dessutom att han var i maskopi med en påhittad muslimsk-extremistisk fiende vid namn Al Qaida där han definitivt inte var i maskopi med några muslimska extremister (vad man än ville kalla dem) något som initierade och kunniga människor också visste, till skillnad från gemene man. Alltså stödde sådär omkring 70% av amerikanerna attacken på Irak och mördandet där av mängder av oskyldiga människor. Att säga att detta stöd inte hade med medias rapportering att göra vore verkligen att se på världen med skygglappar.

  Så frågan är inte OM media skapar eländen genom sina sätt att rapportera, frågan är hur stora eländen de skapar. Vi kan bara vara säkra på en sak, det handlar om mord på många, många miljoner människor.

  • Andreas says:

   På tal om propaganda.. tack för ännu ett onyanserat och ovetenskapligt inlägg Kerstin.

 6. pontus says:

  Kerstin

  “Det är lustigt att nästan alla undersökningar, såväl som vanliga ogrundade föreställningar, hävdar att media inte påverkar någonting, någonstans någon gång”

  Jag kanner inte igen i mig i det pastaendet.

  • Andreas says:

   Inte jag heller.. Vem tror det? Jag har aldrig någonsin träffat någon människa som hävdat något sådant.

 7. Pontus och Andreas:

  Jag säger framför allt två ting ovan:

  1: Att vi nästan alltid får höra att människor inte påverkas av media, tidningar, film och TV och
  2: att detta är ett fullkomligt galet påstående.

  Så vad är det ni inte har träffat på? Någon som säger att folk inte påverkas av media eller folk som säger att människor påverkas ofantligt mycket av media?

  Eller har ni aldrig hört någon säga att propagandan i Tyskland skapade en fullständig feber av antisemitism? Eller att folk i USA inte alls stödde bombningarna och attacken på Irak på grund av en hetsande mediakampanj mot Irak?

  • Andreas says:

   1. Som sagt, jag känner inte igen mig i den beskrivningen. Jag tror nog att de flesta inser att media har inflytande i samhället.
   2. Ja det är givetvis ett galet påstående.

   Har jag sagt någonting om att det inte är farligt med propaganda?

   Propaganda kan givetvis vara fruktansvärt skrämmande. Det är mycket som är skrämmande. Vänsterpartiet (före detta Vänsterpartiet Kommunisterna) till exempel med en självuttalad kommunist vid rodret!

 8. Kerstin: Man kan förstås diskutera vilken som är den dominerande bilden av medias påverkan, men det finns en anledning till att ingen studie någonsin kommer kunna peka på enorma effekter. Det är väldigt svårt att studera medias påverkan (av uppenbara skäl) och varje studie kommer med nödvändighet att studera ett slags media och dess direkta påverkan. Davids studie fokuserar på tillgången till en viss radiokanal, men jag tror inte han kan ta hänsyn till den indirekta påverkan av radiokanalen (t.ex. att nån som inte kan ta emot kanalen pratar med nån som har lyssnat och påverkas på det viset) liksom effekten av andra medier (som iofs kanske inte är så relevanta i det här fallet).

  • Kerstin är ute och cyklar. Förutom NEK har jag även läst medie- och kommunikationsvetenskap och det rådde inget tvivel inom MKV-forskningen att medier påverkar tittarna/läsarnas uppfattningar och värderingar.

   För att ta två (alltid) aktuella exempel:

   1. det är ett återkommande tema i mediekritiken att (framförallt) kvinnor drabbas av sjuka kroppsideal pga hur kvinnor framställs i bland annat mode- och skönhetssammanhang.

   2. ungdomars sexualiserade livsstil skylls gärna på medier (jag köper inte just detta påstående men det är vanligt. Jag delar i stora drag Oscar Swartz uppfattning om ungdomar och sex men det gör säker inte Kerstin).

   Om den allmänna uppfattningen (vems allmänna uppfattning?) var att medier inte har något inflytande över folk skulle knappast man kunna kritisera medier för (1) och (2) ovan men vem som helst kan enkelt hitta den sortens kritik från alla möjliga källor.

 9. Mitt inlägg var inte menat som en direkt kritik av den forskning som David Yanagizawa åstadkommit, utan som en fundering i samband med denna. För nej, ibland kan vetenskapen, med dess metoder och förutsättningar inte säga oss hur det faktiskt står till. Ibland är det bara sunda förnuftet som kan göra det.

  Som sagt, tänk tanken att ingen utanför New York fått höra talas om WTC-attacken och att ingen fått höra att Saddam låg bakom densamma. Hur mycket stöd hade då Bush fått för sin attack på Irak (förutsatt förstås att han inte spridit någon annan lögn om Irak)? Inte stort kan vi vara helt säkra på. De flesta vill inte gå i krig bara för att det är roligt att kriga och de flesta är inte ens beredda att gå i krig för att främja makthavarnas personliga ekonomiska intressen.

  Det faktum att varje makthavare alltid måste legitimera ex. militära anfall på andra länder med att utmåla dessa länder som en fara för den egna säkerheten, är också en god indikation på att media (ibland medias förmedling) av vissa påståenden påverkar människors ställningstaganden kraftigt. Och bara i Irak har USA, med medkrigande, direkt eller indirekt förorsakat en dryg miljon oskyldiga människors död. Om media istället informerade om att kriget är till för att stora amerikanska bolag m.fl. ska kunna berika sig och oljejättarna ta hand om Iraks olja, hur många människor stödjer då kriget? Några förvisso, men knappast omkring 70%.

 10. Christoffer Rydland says:

  Kanske kan man resonera så här: media innehåller typiskt reklam och annan information. Få ifrågasätter nog att reklam inte har effekt. P&G, Unilever och Coca-cola bygger sin verksamhet på reklam. För att tro att media inte kan påverka våld krävs väl det ena av två saker, dels att informationen som inte är reklam på något sätt är väsensskild från reklam i dess förmåga att påverka, och om man inte tror det, att reklam inte kan påverka just våldsbenägenhet. Det verkar väl inte så rimligt?

  Till det kommer att vi vet hur mycket resurser samhället lägger på information i krig, med allt från flygblad, psykologiskt försvar, reklamfilmer för rekrytering till försvaret osv.

  Sedan är det givetvis viktigt hur budskapet utformas, vilket jordmån budskapet faller i osv. Det finns väl inte bara en orsak, även om det finns utlösande faktorer, både stubin och dynamitgubbe behövs. Om P4 Dalarna gick ut med budskapet ”Spöa en 08:a idag!” skulle vi nog inte se en omedelbar effekt. Den här affischen fungerade nog bättre:

  Men 70% är ju en slående siffra och onekligen illustrativt för hur viktigt media åtminstone ibland kan vara. Framförallt har väl papret potentiellt dramatiska och livräddande policyimplikationer. Istället för att skicka in trupper kanske man kan lägga resurser på att störa ut radiosändare, göra motpropaganda osv. Vore jag general och hade det här papret i handen, ja då skulle det i alla fall förmå mig försöka slå ut de där j-a radiostationerna innan jag gjorde något annat.

  Av den svenska mediehistorien lär man t.ex. att socialdemokraterna lade de mesta av partikassan på tidningar lär rörelsen byggdes upp, tidningarna var nästan viktigare än partiet.

  Nej, det sämsta med papret är givetvis att det alltid tungt när det går bra riktigt bra för någon annan i karriären. Uhva.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: