Du sköna nya internetdemokrati

Demokrati är en grundpelare i det civiliserade samhället, men ännu debatteras hur demokratin ska organiseras. Konstitutionella ekonomer utreder om majoritetsval eller proportionalitetsval är effektivast, medan andra lyfter fram direktdemokratis förtjänster. I Storbritannien har premiärminister David Cameron lanserat en form av internetdemokrati som öppnar upp för nya alternativ.

Som en följd av förtroendekrisen för brittiska politiker vill Camerons involvera medborgarna mer aktivt i den parlamentariska demokratin genom sin vision om “The Big Society”, där stat och medborgare ska föras närmare varandra. Ett instrument för detta är så kallade e-petitioner (e-petitions). En e-petition är ett upprop i valfritt ämne som varje medborgare kan föra upp på parlamentets webbplats och som ligger kvar i ett år.

Det som gör e-petitionerna intressanta är Camerons löfte att de e-petitioner som får minst etthundratusen gillanden från andra medborgare ska behandlas i parlamentets underhus. Hittills har tusentals e-petitioner lagts upp, men fördelningen av röster är skev och endast två har hittills passerat gränsen för behandling. Här är top tio:

 1. De dömda efter upploppen i London ska mista rätten till alla former av understöd från samhället (246 532 röster)
 2. Alla dokument från läktarkatastrofen på Hillsborough 1989 ska offentliggöras (139 071)
 3. Billigare bensin och diesel (92 721)
 4. Inför finansiell utbildning i läroplanen (73 167)
 5. Höjning av offentliga och privata pensioner (54 780)
 6. Håll folkomröstning om brittiskt EU-utträde (31 845)
 7. Lag om att Formel 1 ska sändas kostnadsfritt på TV (29 900)
 8. Förbudet mot dödsstraff ska stå kvar (29 619)
 9. Rädda medierna — begränsa ägarkoncentrationen (25 105)
 10. Återinför dödsstraffet (21 156)

Längre ned på listan blir förslagen brokigare, och de flesta som fått röster är seriösa. Tyvärr även e-petitionerna “Stoppa massinvandringen” (5084 röster)  “Återinför hängning” (3360 röster) och “Se till att fängelse betyder fängelse – vatten och bröd ska det vara!” (818 röster).

Framtidens demokratier kommer säkerligen ha olika former av internetinslag, men kritiskt är att smarta lösningar utarbetas som borgar för att bidraget blir konstruktivt. Kombinationen kortsiktiga, egenintresserade politiker och internetdemokrati känns inte alldeles betryggande.

Comments

 1. Varför kalla det demokrati? Människors möjliga inflytande vore en mer adekvat benämning.

 2. Erik Moberg skrev en i mitt tycke intressant analys av direktdemokrati för några år sedan: http://www.mobergpublications.se/printed/direct.htm

 3. Björn Abelsson says:

  Att döma av många av kommentarsfälten på Internet är de som uttrycker sina åsikter där inte särskilt representativa för folk i allmänhet. Att försöka ta reda på vad folk tycker genom omröstningar på Internet är därför knappast en framkomlig väg. Möjligen kan Internet användas för att upptäcka frågor som engagerar människor och man kan sedan gå vidare och göra opinionsundersökningar bland ett representativt urval av befolkningen för att försöka klarlägga var opinionen står.

  En politikers uppgift är dock inte i första hand att följa opinionen, utan att forma den. Politikerna ska tala om vad de vill göra, sedan är det vi väljare som väljer de politiker som har det bästa programmet och för vilka vi känner det största förtroendet.

  I många sammanhang försöker vi faktiskt seriöst ta reda på människors åsikter. Själv har jag arbetat länge med planering av fysisk infrastruktur. I planeringsprocessen ingår samråd och remisser, och vi bjuder in till möten för att folk ska få föra fram sina åsikter. Det är dock ett ytterligt litet fåtal som utnyttjar denna möjlighet. Här skulle kanske “Internetdemokrati” kunna medföra ett ökat medborgerligt inflytande. Det finns dock en stor risk för att de som påverkas negativt av exempelvis en ny järnväg för fram sina åsikter medan alla de som skulle få nytta av de nya spåren inte kommer att höras. Ofta är det ju så att nackdelarna drabbar få, men är rätt stora för individen. medan fördelarna tillfaller många fler, men är små för var och en. Och hur engagerar vi folk till att tycka till om en järnväg som kanske ska byggas någonstans i närheten om femton år?

 4. Andreas SO says:

  Intressant!
  “Stoppa massinvandringen” fick ju bara 5084 röster så det behöver man ju kanske inte oroa sig för att det skulle gå igenom.

 5. pontus says:

  Ett förslag från min sida är att varje e-petition måste också följas med ett realistiskt förslag på finansiering. Annars kommer förslag om att alla ska ha rätt till en ponny toppa varenda lista.

  • Pontus 2 says:

   Mitt förslag är att det kostar 10 pund att understöda ett förslag. Då slipper man ganska långt eventuella löjliga och onödiga förslag. Om folk inte är beredda att satsa 10 pund så är de knappast ett speciellt akut problem. Dessutom när 100 000 medborgare alla är beredda att satsa 10 pund på att få en sak behandlad i parlamentet så kanske parlamentet tar saken lite mer på allvar också. De donerade pengarna kan doneras till staten som alla medborgare har ett gemensamt intresse i.

 6. Demokratin börjar på lokalnivån. Tyvärr är vi mycket dåliga på det. Då jag jobbade med kommunal politik i Sirishamn fick jag aldrig nåt samtal eller brev från någon innevånare.
  Här i Solna har jag lcyakts få en sandlåda för barnen samt en rktig babygunga. Ett uridotiskt parkeringsförbud togs bort.

  Listan från UK var skrämmande läsning. Heder åt SD. Det är inte bara en massa tyckande utan har blivit en politisk rörelse. – För att undvika missförstånd så har jag inga sympatier i stort för SD.

Trackbacks

 1. […] detta rapporterar alltid läsvärda bloggen Ekonomistas, som konstaterar att ”kombinationen kortsiktiga, egenintresserade politiker och […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: