Att styra med incitament blir lätt fel

I måndagens Brännpunkt efterlyser Jan Sandberg, NTF, nytänkande inom trafikpolitiken och som exempel på lyckade åtgärder nämner han ett märkligt experiment som NTF genomförde tillsammans med Volkswagen. Istället för att bötfälla fartsyndare så anordnades ett lotteri där de som höll fartgränsen (30) utanför en skola kunde vinna en summa pengar. Resultatet blev sänkta hastigheter och slutsatsen NTF drar är att morötter fungerar bättre än piska.

Denna åtgärd kan tid första anblick verka sympatisk. Men man behöver inte vara allt för cynisk för att förutspå att möjligheten att vinna pengar på att köra 30 förbi en skola kommer att locka fler till att välja vägen förbi skolan. Så en åtgärd som syftar till att göra miljön säkrare för skolbarnen kan mycket väl leda till försämrad miljö för just de som man ville skydda.

Detta är ett tydligt exempel på att man måste tänka ett steg längre när man utformar ekonomiska incitament, eftersom folk kommer att reagera på dessa, inte bara som man vill. Ett annat uppmärksammat exempel (i alla fall i Uppsala) är hur målen till trafikpolisen för att utföra nykterhetskontroller är utformade. För att uppfylla målen ska ett visst antal förare kontrolleras. Eftersom det tar tid att bötfalla lagbrytare väljer polisen helt enkelt att utföra sina kontroller när sannolikheten att stöta på en onykter förare är som minst. På så sätt hinner man med fler kontroller på samma tid och uppfyller sina mål.

Tack till Per Engström för tipset! 

Comments

 1. Olof Johansson-Stenman says:

  Så sant, jag hoppas att du skickat ett kort inlägg till Brännpunkt Eva!

  • tysken says:

   Så sant, jag hoppas att du skickat ett kort inlägg till Brännpunkt Per & Eva!

 2. Det där med nykterhetskontrollerna var/är inte begränsat till Uppsala. Fram tills något år sedan var min väg till jobben över Göta Älvbron i Göteborg. Det var väldigt ofta polisen hade kontroll på tisdag morgon när jag cyklade upp på på bron från Hisingssidan.

  Det torde finnas horder av sådana exempel från myndigheter och förvaltningar där ökad styrning leder verksamheten i en måhända oönskad riktning. Som incitament för att godkänna tentor till exempel…

 3. Micke says:

  I nykterhetsfallet är det ju extremt märkvärdigt att incitamenten är så usla. Det är ju inte tanken på något slags poängsystem som är fel, utan bara på utformningen av poängsystemet.

  Ge 2000 poäng för varje person man får fast, -1 poäng för varje test på en en person som inte körde onykter och den polis som får flest poäng under en period får en extra månadslön. Voila, inte en nykterhetskontroll på tisdagmorgnar, men många, många kontroller på lördagnätter.

 4. Henrik says:

  Det är bara marginellt relaterat, men intressant:

  http://www.dn.se/nyheter/en-forradisk-trygghet-1.389128

 5. Martin says:

  Jag tycker att idén att styra med hjälp av positiv förstärkning är god, men visst kan det vara svårt att träffa “rätt” beteende. Jag är dock inte emot att man testar interventioner som ovan så länge resultaten utvärderas.

  Ett samhälle som inte alltigenom styrs av förpliktelser är ett trevligare samhälle att leva i. Det är roligare att bli förstärkt (moroten) än att hotas med försvagning (piskan).

Trackbacks

 1. […] Ekonomistas dock pekat ut baksidor med en alltför hård incitamentsbaserad styrning av människor. Eva visade hur belöningssystem för bilister som håller hastigheten vid skolor kan leda till att biltrafiken […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: