Paralleller till nittiotalskrisen

Jag skriver i dagens Fokus (nej, jag har inte valt rubrik…) om sysselsättningsutvecklingen under nittiotalskrisen, och vad vi kan vänta oss under den kommande lågkonjunkturen. Sammanfattningsvis skriver jag att det finns anledning att se ljusare på utvecklingen i den offentliga sektorn nu än under nittiotalskrisen. Visserligen finns en risk att kommuner och landsting tvingas till besparingar när skatteintäkterna faller (se mitt tidigare inlägg och figur nedan), men eftersom statens finanser är goda kan och bör statsbidragen till kommunerna höjas tillfälligt om deras budgetar blir ansträngda.

Utsikterna för näringslivet är dystrare. Återhämtningen efter förra krisen inleddes i verkstadsindustrin efter att kronan släppts fri i november 1992. Även nu gynnas exportindustrin av att kronan försvagas, men till skillnad från förra krisen är konjunkturläget i omvärlden så svagt att exportefterfrågan ändå lär bli låg. Förhoppningsvis kan vi undvika ett lika dramatiskt sysselsättningsfall som i förra krisen, men jag är rädd att nedgången nu blir mer utdragen.

Figurerna nedan sammanfattar utvecklingen i vissa branscher under och efter förra krisen. Ökningen av studentantalet under senare hälften av nittiotalet förklaras huvudsakligen av politiska beslut och expansionen av lokala högskolor. Men ökningen under själva krisen var främst ett konjunkturfenomen som gissningsvis upprepas nu. Den som någon gång har varit inblandad i antagningen av studenter till doktorandprogrammet i ekonomi (speciellt finansiell ekonomi) kan nog se vissa ljuspunkter i en svag konjunkturutveckling. Kvaliteten på de sökande brukar förbättras avsevärt.
SCB, AKU
SCB, AKU

Relaterad debatt: I Dagens Nyheter förespråkade Assar Lindbeck här om dagen stora satsningar på kommuner och landsting. Han menar att vi inte bara bör se till att kommuner och landsting slipper skära ner, utan att de som en stimulansåtgärd till och med bör expandera sin verksamhet. Det tycker jag är att gå för långt, åtminstone om man inte har planer på att expandera den offentliga sektorn på lång sikt (finansministern verkar inte heller pigg på sådana satsningar). John Hasslers resonemang i Affärsvärlden igår är nog mer i linje med mina tankar.

I det just presenterade stimulanspaketet satsas främst på åtgärder för arbetslösa och byggsektorn. Båda inriktningarna  är rimliga, men jag hade gärna även sett åtminstone ett tydligare uttalande om att kommuner och landsting inte behöver strama åt.

Comments

 1. Tyvärr verkar inte regeringen lyssna denna gång:
  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=860127

  Finns det inte rentav en extra multiplikator i kommunala uppsägningar? Det är väl inte ovanligt att mannen bygger bil eller hus medan kvinnan jobbar i vård eller omsorg, samtidigt som det just är de kommuner där bil- eller husbyggare bor som kommer att bli tvungna att säga upp personal.

 2. Jo, det stämmer. Men jag vet inte om jag skulle kalla det en extra multiplikator. Jag tror att det du pekar ut är huvudmekanismen. Kommunernas budget är beroende av sysselsättningen i området. När arbetslösheten stiger i privata sektorn drabbas kommuner och landsting (med eftersläpning, vilket också syns i figuren).

  Jag menar alltså inte att vi ska använda kommuner och landsting för att stimulera ekonomin, utan att vi ska försöka motverka att de tvingas skära ner just på grund av den ‘multiplikator’ du nämner.

 3. Subprime says:

  Hej Martin! Tack för ett bra inlägg. Vore intressant med ett blogginlägg om din syn på Peter Schiff:s uppmärksammade förutsägelse av kreditkollapsen (sök exempelvis på “peter schiff” på Youtube). Har hans resonemang vetenskaplig bäring eller är det bara goja? Han har ju fått rätt i sak, men frågan är om det är tur eller skicklighet.

 4. Subprime: Tack. Jag känner inte till Schiff, men jag kollade lite snabbt på några youtube-klipp, t ex: http://www.youtube.com/watch?v=B0XJu9l3Mfk. Visst har han rätt på vissa punkter, men han säger (år 2002) att börserna och fastighetspriserna är kraftigt övervärderade. T ex säger han att NASDAQ snart kommer att falla till 500 (är nu på 1500) och DJ till 2000-4000 (är nu på 8000). Förmodligen har han sagt något mer insiktsfullt som jag missade – om man gör tillräckligt många förutsägelser lär väl någon till slut bli rätt…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: