Bör vi bli oroliga för Handels i Göteborg?

 

Vad får en rektor för en Handelshögskola att helt plötsligt gå emot majoriteten av ekonomkåren och propagera för förstatligande av Volvo personvagnar? Klarsyn, enligt honom. Geografi, enligt mig.

Det är rektorn för Handelshögskolan i Göteborg, Rolf Wolff som i en  debattartikel i Dagens Industri skriver att staten borde garantera bilindustrins framtid genom att köpa Volvo. Trots att frågan anses svår av de flesta bedömare är den glasklar i rektor Wolffs värld. Sverige ska ha en bilindustri, kosta vad det kosta vill. Och de som ifrågasätter saknar 1) stöd i forskning och är 2) ideologiskt snedvridna (nyliberaler):

Kan staten äga energibolag kan den väl äga biltillverkare. Kan staten äga och säkra finansbolag, kan den väl göra detsamma med biltillverkare. Det finns ingen ekonomisk forskning som belägger att staten per definition är en dålig ägare. I nyliberalisms spår har finansproffs tillsammans med globala managementkonsulter argumenterat för att allt statligt ägande är ineffektivt och av ondo.

Men när det gäller 1), statligt ägande, finns faktiskt hel del forskning som talar om motsatsen (se Andreas Bergh och Niclas Berggren om detta)

Och på tal om 2) att kritikerna av statsägande är ideologiskt snedvridna kan man undra om rektor Wolff inte själv är det:

Kanske blir det äntligen tillåtet att ifrågasätta den amerikanska ekonomiska ideologin utan att bli anklagad för att vara bakåtsträvare.

Rektor Wolffs artikel har förvisso vissa poänger, som t ex att det finns en institutionellt pådriven kortsiktighet i marknaden som inte är ekonomiskt hälsosam. Hans engagemang i Volvo-debatten bottnar dock knappast i forskning, som han själv påstår. Kanske finns där en smula ideologi, men mest av allt förefaller det vara den geografiska närheten till särintressen, i detta fallet Volvo, som ligger bakom utspelet. Och om det stämmer bådar det inte gott för den fria forskningen på Handelshögskolan i Göteborg.

Länktips: Kropotkin, Esbati

Comments

 1. Martin says:

  Att volvo inte lyckats producera någon motsvarighet till priusen och aygon implicerar väl att staten borde köpa toyota istället? Reserverar mig för brist på realism.

 2. Conjecture says:

  Göteborgsandan, en liten stad, regionalpolitik, Västra Götalandsregionen, Göran Johansson. Det är faktiskt pinsamt av Wolff, i varje fall på 90.talet så var de lärare och professorer (mikro, makro, nek) man lyssnade till marknadsorienterade, (friedman, hayek) och så även den anglosaxiska litteratur som varje student anmodades att läsa, Fri konkurrens, en effektiv marknad, ett så litet statligt inflytande som möjligt var det som gällde och också vad man lärde ut vid företags- och nationalekonomiska institutionen. Alla som har läst där har präglats av den synen och det budskapet. På vilket sätt skulle ett statligt ägande innebära ökad effektivitet ?

 3. Bjorn Henriksson says:

  Conjecture:
  ”På vilket sätt skulle ett statligt ägande innebära ökad effektivitet ?”
  Genom att stalla om produktionen efter ekonomiskt langsiktiga mal trots de kortsiktiga forlusterna. Ett val som bilindustrin de senaste decennierna har bevisat sig vara oformogen att gora under battre omstandigheter an nuvarande. Eftersom samhallet far ta smallen om Volvo faller ar de den enda aktoren som kan tjana pa en sadan affar.

 4. Johan Richter says:

  ”Genom att stalla om produktionen efter ekonomiskt langsiktiga mal trots de kortsiktiga forlusterna.”

  Sen när har politiker visat någon större förmåga att prioritera långsiktiga mål?

 5. e-lind says:

  Man ska aldrig låsa sig i ideologiska positioner.

  Det viktiga är att se på vad fakta och beprövad erfarenhet säger och vilka problem som ska lösas.

  Säg att vi står inför en situation där GM eller Ford står inför en konkurs och en ordnad konkurs enligt chapter 11 inte är möjlig pga kreditmarknaderna är frysta och en likvidation enligt chapter 7 ska verkställas.

  Då kan det vara en poäng att den svenska staten agerar och förhindrar detta skeende.
  Säg att staten ordnar en rekonstruktion av företaget och sedan säljer det vidare till en långsiktig ägare. På detta sätt har vi förhindrat en stor kapitalförstörelse.

  Jag säger inte att detta scenario är sannolikt eller önskvärt, men det är nog inte ett omöjligt scenario där det gäller att välja det minst dåliga alternativet.

 6. Bjorn Henriksson says:

  Johan R:
  Pa en absolut skala har staten ocksa ett daligt facit men relativt mot naringslivet ar den battre. Staten har alltid dragit hardare granser an vad naringslivet kravt, vare sig det galler karensdagar, fiskekvoter eller utlsappsratter. Viktigare ar ocksa att staten har potential till ett langre perspektiv vilket ar nodvandigt om vi skall klara ens de svagaste klimatmalen.

 7. Emil says:

  Bjorn, kan du komma med nagra exempel pa nar staten som agare har lyckats stalla om produktionen i foretag mot langsiktiga mal? Jag kan inte komma pa ett enda, daremot kan jag komma pa ett antal fall dar den sa forhatliga marknaden har gjort det: tank bara pa hela telekomindustrin eller flygindustrin. Tank pa bara Eriksson efter it-krisen.

  Dessutom: Vad i hela friden har karensdagar med omstallning av industrin att gora? Det dar med att staten skulle ha potential till ett langre perspektiv har jag ocksa svart att tro pa, politiker vill bli omvalda… Det racker att titta pa det misslyckade experimentet med Keynesianism for att inse det, det investerades en massa som man skulle fa tillbaka nagon gang i framtiden, men det gick ju sadar…

 8. Kom ihåg att Rolf Wolff är tysk och att tyskar i allmänhet är mera protektionistiska eller merkantilistiska än vi svenskar.

  Samtidigt han kanske har en poäng såtillvida att det kan ligga i statens intresse att rädda industriellt och annat kunnande i en situation där misskött makroekonomi får företag, som i en sund makroekonomisk miljö hade varit blomstrande, att vackla.

  Det är vilket fall som helst så att ett industriföretag med stort kunnande är av oändligt mycket större samhällelig betydelse än de misskötta banker som staten till varje pris räddar. Om en bank går omkull hotas knappast en struktur av kunnande och underlevarantörer och så vidare, men detta är mindre självklart vad gäller industriföretag.

  Samtidigt är det givetvis alltid olyckligt när icke-kommersiella intressen börjar driva företag.

 9. Flavian: Så ett industriföretag skulle vara av oändligt mycket större sämhällelig betydelse än alla banke? Tillåt mig tvivla….Ett av de senare numrena av The Economist hade en bra genomgång av vikten av finanssystemet gentemot vikten av andra industrisektorer, kan vara ett bra lästips.

  Dessutom vill jag bestämt hävda att ”industriellt och annat” kunnande inte alls dör bara för att ett företag går i konkurs eller har stora problem, tvärtom så kommer detta kunnande att tas tillvara någon annanstans istället, nya företag bildas, andra företag köper upp värdefulla aktiviteter, etc.

 10. Vad jag menade med avseende på banker var att det inte är något samhälleligt problem om en bank går omkull. Möjligen blir det litet värre om alla banker går omkull samtidigt. Varför skall misskötta banker räddas från det som kallas kreativ förstörelse?

  Observera för övrigt den resonerande tonen i mitt inlägg.

 11. Theodor Adolfsson says:

  Flavian:
  ”Kom ihåg att Rolf Wolff är tysk och att tyskar i allmänhet är mera protektionistiska eller merkantilistiska än vi svenskar.”

  Måhända. Men jag skulle vilja se den svensk som propagerar för att bilismen ska finnas på en fri marknads villkor.

  ”Samtidigt han kanske har en poäng såtillvida att det kan ligga i statens intresse att rädda industriellt och annat kunnande i en situation där misskött makroekonomi får företag, som i en sund makroekonomisk miljö hade varit blomstrande, att vackla.”

  Vad är en sund makroekonomi? Jag trodde att det mest användes för att beteckna marknadsekonomi, något som väl knappast kan vara fallet här, när vi diskuterar en industri som verkar helt beroende av statliga investeringar.

 12. Emil says:

  Flavian:
  ”Vad jag menade med avseende på banker var att det inte är något samhälleligt problem om en bank går omkull. Möjligen blir det litet värre om alla banker går omkull samtidigt.”

  Och jag hävdar att det inte på lång sikt är något samhälleligt problem om ett industriföretag går omkull, oavsett hur stort det är. Dessutom är ju problemet med bankindustrin att det oerhört enkelt (mycket enklare än i andra branscher) leder till en dominoeffekt som slår ut andra banker och därefter även företag i andra sektorer.

  ”Varför skall misskötta banker räddas från det som kallas kreativ förstörelse?”

  Det är däremot en bra och intressant fråga, men ger fortfarande ingen bra anledning att förstatliga industriföretag. Två fel gör inte ett rätt.

 13. Dominoeffekten inom bankvärlden är ingenting annat än en dålig saga. Att banker går omkull gynnar de överlevande precis som på vilken annan marknad som helst.

 14. Sedan det kanske vore på sin plats med en mera bilvänlig politik i Sverige.

  Varför skall vi bara få köra i 120 och varför skall vi betala horribla bensinskatter? Utan dessa trakasserier av bilismen kanske vi hade haft en blomstrande bilindustri.

 15. Med sund makroekonomi tänker jag mera på inflation, räntor och reala växelkurser, vilket styrs av centralbanker och inte av den fria marknaden.

  Jag är inte för statlig bilindustri, men också mot statligt stöd av banker. Tvingas jag välja mellan statsstöd för banker och industriföretag väljer jag det senare.

 16. Theodor Adolfsson says:

  Flavian:
  ”Sedan det kanske vore på sin plats med en mera bilvänlig politik i Sverige.”

  Jag tycker precis tvärt om. Bilismen har fått diktera villkoren allt för länge i Sverige.

  ”Varför skall vi bara få köra i 120 och varför skall vi betala horribla bensinskatter? Utan dessa trakasserier av bilismen kanske vi hade haft en blomstrande bilindustri.”

  Tja, för att risken ökar med hastigheten och att bensinen kraftigt bidrar till snabbt förändra vårt klimat. Dessutom ger staten stora pengar genom att finansiera vägbyggen, tvinga byggbolag att bygga parkeringsplatser om de ska få bygga bostäder osv. Men visst, låt bilismen finnas på en helt fri marknad så får vi se hur mycket som blir kvar av den. Vem vill köpa vägarna?

 17. Risken för att dödas på motorväg är inte större på motorvägar utan hastighetsbegräsning än på motorvägar med hastighetsbegränsning. Tvärsom visar en tysk studie att det snarast förhåler sig precis tvärsom.

  Ingen seriös forskare erkänner den så kallade tesen om global uppvärmning.

  Vem vill köpa vägarna? Om man finge avgiftsbelägga trafiken på vägarna skulle det vara en struntsak att hitta köpare till vägnätet. På en fri marknad finns heller ingen bensinskatt, vilket torde bidra till mera trafik.

  Staten lägger ut alldeles för litet pengar på att bygga motorvägar och liknande. Det borde satsas mer på motorvägar och att anpassa samhället till bilismen.

 18. Theodor Adolfsson says:

  ”Ingen seriös forskare erkänner den så kallade tesen om global uppvärmning.”

  Ingen ideologiskt färgad bilälskare, snarare. Det finns ingen anledning att diskutera vidare med någon som har en så skev verklighetsuppfattning.

 19. Christos Papahristodoulou says:

  För ca 15 år sedan, när PG förhandlade med Renault om en fusion (obs FUSION, ej uppköpt) var jag en av få som stödde detta i en del artiklar, i bl a DI, G-P och UNT (se t ex boken av Sundqvist under titeln PG exit). Många så kallade ”experter”, avfärdade PG:s vision eftersom Volvo kunde klara sig ensamt (precis som på 70-talet när Aktiespararna stoppade Volvos försök att bli del-köpt av Norge, och Volvo skulle få en del av oljefyndigheterna…). Jag skrev då följande i G-P (10 nov 1993): ”Ett nej till Renault i dag ….Volvo kan som självständigt biltillverkare klara sig möjligen 5-6 år till”. Det tog exakt 5,5 år tills Ford KÖPTE (Obs ej Fusion) Volvo för ca 50 mdr. Alla ”experter”, inklusive statsministern (Göran P.), applåderade denna affär…Samma personer som var emot fusionen med Renault…Gå tillbaka till tidningarnas arkiv (vår 1999) för att se vilka fantastiska argument man kom fram med…Själv skrev jag igen på G-P en artikel (4 april 99) under rubrik: ”Var inte Renaultaffären bättre?”. Där varnade jag för Ford, och tyvärr visat sig att jag hade rätt igen…

  Och nu, vad skall man göra? Det finns inte så mycket vi kan göra, men självklart måste vi försöka med allt, dvs. från statligt ägande (rekonstruktion) om Ford inte lyckas sälja det till Renault, eller Fiat. Varför just till dessa företag? För att både den franska och den italienska regeringen (och alla regeringarna utan politisk färg i dessa länder) är framför allt Europeiska och pragmatiker! Det finns en stor chans att Volvo skall leva vidare (även som ett dotterbolag 15 år senare, i stället för fusionspartner tidigare) om moderbolaget är Europeiskt och gärna Franskt, eller Italienskt. Argument som framfördes under Renault-debatten (Volvos image kommer att förstöras etc) är redan passé, ty Ford har lyckats göra Volvo till en Lyx …Skoda…

  Vad annars kan politiker göra? Se till att bilfientligheten upphör!!! Se till att bilsäkerheten (som än så länge Volvo och Saab ligger bra till) är minst lika viktig som CO2 och bränsleförbrukning…Själv är jag inte alls optimist över detta, när Maria Wettersrand kommer om två år att ta hand om Miljödepartementet…Om svenska folket tror på att den marginella substitutionskvoten mellan hög trafiksäkerhet och låg CO2 (eller förbrukning) är positiv, finns det ingen framtid för Volvo (och Saab) i detta land och i så fall är det lika bra att låta bilindustrin gå i graven.

 20. Christos Papahristodoulou says:

  För ca 15 år sedan, när PG förhandlade med Renault om en fusion (obs FUSION, ej uppköpt) var jag en av få som stödde detta i en del artiklar, i bl a DI, G-P och UNT (se t ex boken av Sundqvist under titeln PG exit). Många så kallade ”experter”, avfärdade PG:s vision eftersom Volvo kunde klara sig ensamt (precis som på 70-talet när Aktiespararna stoppade Volvos försök att bli del-köpt av Norge, och Volvo skulle få en del av oljefyndigheterna…). Jag skrev då följande i G-P (10 nov 1993): ”Ett nej till Renault i dag ….Volvo kan som självständigt biltillverkare klara sig möjligen 5-6 år till”. Det tog exakt 5,5 år tills Ford KÖPTE (Obs ej Fusion) Volvo för ca 50 mdr. Alla ”experter”, inklusive statsministern (Göran P.), applåderade denna affär…Samma personer som var emot fusionen med Renault…Gå tillbaka till tidningarnas arkiv (vår 1999) för att se vilka fantastiska argument man kom fram med…Själv skrev jag igen på G-P en artikel (4 april 99) under rubrik: ”Var inte Renaultaffären bättre?”. Där varnade jag för Ford, och tyvärr visat sig att jag hade rätt igen…

  Och nu, vad skall man göra? Det finns inte så mycket vi kan göra, men självklart måste vi försöka med allt, dvs. från statligt ägande (rekonstruktion) om Ford inte lyckas sälja det till Renault, eller Fiat. Varför just till dessa företag? För att både den franska och den italienska regeringen (och alla regeringarna utan politisk färg i dessa länder) är framför allt Europeiska och pragmatiker! Det finns en stor chans att Volvo skall leva vidare (även som ett dotterbolag 15 år senare, i stället för fusionspartner tidigare) om moderbolaget är Europeiskt och gärna Franskt, eller Italienskt. Argument som framfördes under Renault-debatten (Volvos image kommer att förstöras etc) är redan passé, ty Ford har lyckats göra Volvo till en Lyx …Skoda…

  Vad annars kan politiker göra? Se till att bilfientligheten upphör!!! Se till att bilsäkerheten (som än så länge Volvo och Saab ligger bra till) är minst lika viktig som CO2 och bränsleförbrukning…Själv är jag inte alls optimist över detta, när Maria Wettersrand kommer om två år att ta hand om Miljödepartementet…Om svenska folket tror på att den marginella substitutionskvoten mellan hög trafiksäkerhet och låg CO2 (eller förbrukning) är positiv, finns det ingen framtid för Volvo (och Saab) i detta land och i så fall är det lika bra att låta bilindustrin gå i graven.

Trackbacks

 1. […] konsekvenserna av våra handlingar kan blir kännbara långt bort och under lång tid. Så när nu västvärlden samlar sig för att bevara olönsam inhemsk bilproduktion är det värt att tänka på att detta […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: