Marknaden fungerar och världen hänger ihop

En viktig utvecklingsekonomisk fråga är hur anpassningsbara marknaderna i fattiga länder egentligen är. Leder högre priser verkligen till ökad produktion eller sitter dessa länder fast i en given produktionsstruktur? Diskussionen kring för och nackdelar med rättvisemärkning handlar exempelvis delvis om huruvida de högre priserna att leda till högre inkomster för odlarna eller kommer det bara att resultera i en överproduktion av rättvisemärkta produkter (se inlägg här).

Den här modellen fick inte leva vidare

Den här modellen fick inte leva vidare

En ny studie visar att marknaderna — åtminstone i Vietnam — fungerar ungefär som man kan förvänta sig. När USA införde strafftullar på kattfisk från Vietnam var detta ett hårt slag för många fiskare. USA var en viktig exportmarknad och inkomsterna för dem som var inriktade på kattfisk sjönk dramatiskt. Intressant nog lämnade även många fiskare branschen helt och hållet. Detta gjorde i sin tur att de drog på sig anpassningskostnader vilket ledde till lägre inkomster även i andra branscher. Vad gäller rättvisemärkningen verkar med andra ord båda läger ha delvis rätt och anpassningen sker i flera dimensioner.

Läxorna av denna erfarenhet är flera. En sådan är att inte underskatta marknadernas anpassningskraft. En annan är att konsekvenserna av våra handlingar kan blir kännbara långt bort och under lång tid. Så när nu västvärlden samlar sig för att bevara olönsam inhemsk bilproduktion är det värt att tänka på att detta inte bara kommer att ha kostnader för oss som skattebetalare. Det finns även bilproducenter runtom i världen som kommer att påverkas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: