Georgiens ekonomi – nästa krigsoffer?

Det militära kriget må (mer eller mindre) vara över, men de ekonomiska konsekvenserna av konflikten i Georgien kommer sannolikt att prägla landet under en lång period framöver. Landets ekonomi, som 2007 växte med över 12 procent, har hittills genom reformer attraherat investeringar och utländskt kapital. Ett potentiellt problem med den typen av tillväxt är känsligheten för att inflödet av pengar plötsligt stannar av.

I en studie av så kallade “sudden stops” och andra makroekonomiska chocker visar Paulo Mauro (IMF) och Torbjörn Becker (SITE) att plötsliga stopp i inflödet av pengar till länder som Georgien i många fall resulterat i devalveringstryck, turbulens på den finansiella marknaden och kraftiga fall i BNP som resulterar i förluster i storleksordningen 15 till 65 procent av (initial) BNP. För Georgiens del skulle detta betyda ungefär mellan 1,5 och 6,5 miljarder dollar.

Om Väst verkligen vill hjälpa landet finansiellt kommer det alltså sannolikt att handla om summor i storleksordningen några miljarder dollar att jämföras med de 5-6 miljoner Euro i nödbistånd som EU nyligen utlovade eller de 360 miljoner dollar som landet totalt fick i internationellt bistånd 2006.

(En längre kommentar av Torbjörn Becker, SITE finns här)

Comments

 1. Erik says:

  Det är väl till och med så att det inte är helt osannolikt att det var ett av huvudmålen med en rysk militär insats; att höja den politiska risken och göra så att internationella investerare drar öronen åt sig och på så sätt försvaga motståndarens ekonomi.

  Paralleller kan ju dras till Israel-Libanon 2006 då Israel passade på att bomba sönder fabriker ägda av utländska investerare; se ex

  http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2006/08/mil-060804-irin02.htm
  och
  http://www.salon.com/news/feature/2006/08/09/beirut/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: