Försökte (s) verkligen minska förmögenhetsgapet?

Igår rapporterade TV4-nyheterna om den ökade förmögenhetskoncentrationen i Sverige med anledning av en serie artiklar i Dagens Arbete som i sin tur delvis grundades på Jesper Roines och min forsking.

Socialdemokraternas Thomas Östros var upprörd och hävdade att socialdemokratin under sin regeringstid försökte aktivt att hålla emot denna utveckling.

Men stämmer verkligen det? Nej, faktiskt inte.image

Tvärtom ha socialdemokraterna traditionellt sett haft mycket nära relationer till den svenska storfinansen. I sin biografi om Marcus “Dodde” Wallenberg beskriver ekonomhistorikern Ulf Olsson det ömesidiga förtroendet och även informationsutybytet mellan Dodde och s-eliten, och då i synnerhet finansminsistern Gunnar Sträng och statsministern Tage Erlander (bilden t höger är från sid 340 i Olssons bok. Den skickades privat till Dodde från Erlander som kallade den “komprometterande”).

Dessutom var det under socialdemokratiska regeringar viktiga rikemansskatter avskaffades såsom arvs- och gåvoskatten (2004) och förmögenhetsskatten för storägare av familjeföretag, t ex Hennes & Mauritz (1997).

Så kanske borde Östros först begrunda sitt eget partis historia innan han kastar sten i denna fråga…

Comments

 1. Man kan dessutom tillägga att även Göran Persson var fullt beredd att avskaffa förmögenhetsskatten i samband med tillväxtsamtalen 2003-2004. Det brast på att finansieringen inte löstes, men några avgörande principiella invändningar hade han inte. Se E. Fichtelius – Alltid ensam aldrig ensam, sid. 225, 230-31.

  “Å andra sidan har förmögenhetsskatten ett drag av frivillighet idag. De som har möjlighet fifflar undan den skatten, och man kan inte ha ett skattesystem där somligt är frivilligt, det går inte idag. … Jag är för det [ta bort den], men det är inte säkert att det går ändå, det här är en väldigt svår fråga i folkdjupet. Efter Skandia och jättebonusar och elände är det lätt att säga att det här är en skattesänkning som direkt kommer att gynna dem som har tjänat allra mest och fifflat och försett sig, så varför ska vi göra det nu. … [d]et är lika bra at få det gjort. För varje år som går så blir det allt fler människor som tar pengarna ur landet för att slippa förmögenhetsskatt. Ju fler som kommer underfund med det, desto mer kapitaldränage blir det och desto konstigare slår skatten. Den är inte hållbar. Får vi en finansiering av det så får man nog kanske passa på” (Göran Persson, intervju 2004-01-05, i Fichtelius – Alltid ensam aldrig ensam, sid. 232.

 2. Daniel, jag förstår inte riktigt din poäng — var det inte (s) som en gång införde de skatter du nämner? Jag är inte helt säker på när de infördes, men jag misstänker att de skett under (s)-regeringar. Dessutom avskaffandes skatterna med motivet att de i huvudsak var verkningslösa — i den mån detta stämmer kan man väl inte beskylla någon för att man inte använder verkningslösa medel för att komma till rätta med något?

 3. Peter S-W: superintressant citat. Kanske Figge var värd sitt journalistpris trots allt…

  Robert: Faktum är att det har varit borgerliga regeringar som infört förmögenhetsbeskattningen i Sverige. Under hela 1800-talet fanns bevillningen som var en propotionell skatt på bl a tillgångar. Under 1900-talet kom en s k förmögenhetsskatt till i o m 1910:års inkomstskattereform, och det var ju under Arvid Lindmans höger ministär. Omvandlingen 1947 till en modern förmögenhetsskatt var visserligen under s-regim men det var ju mest en lagmässig ändring.

  Som du mycket riktigt påpekar har ju förmögenhetsskatten beskyllts, och rätteligen så, för att vara tandlös på många sätt. Så det hade ju varit motiverat om den förra s-regeringen avskaffat den. Men det gjorde den ju som bekant inte, så även där var det en borgerlig regering som hade initiativet.

  Min poäng är helt enkelt att när Östro(s) påstår att hans partibröder tidigare gjort allt för att minska förmögenhetsklyftorna så är han ute i ogjort väder. Tvärtom har ju den höga inkomstskatten gjort det näst intill omöjligt för populasen att komma ifatt de rika, så där har ju sossarna snarast verkat i motsatt riktning om man vil spetsa till det.

 4. Camilo von Greiff says:

  Daniel: argumentet att det är svårt att bli rik med höga inkomstskatter borde väl bygga på att den offentliga sektorn är dålig på att producera tjänster, annars ersätts ju bara sänkta skatter med lika höga privata avgifter för de offentliga tjänster som inte längre blir skattefinansierade. Det kan förstås vara så (vilket jag tror) att det går att sänka skatten något och bibehålla nivå och kvalitet på off. tjänster (om man skär på byrokrati och myndigheter istället för sjuksyrror), men det blir då ett implicit antagande som borde explicifieras (om det heter så… :)).

 5. Marcus says:

  Camilo, ditt resonemang tycks missa hela fenomenet med transfereringar iom skatter?

 6. Camilo von Greiff says:

  Nej, varför då? Skattesänkningar som gör att transfereringarna sjunker kan mycket väl göra att den ökade nettolönen helt nettas ut av de minskade transfereringarna från staten.

Trackbacks

 1. […] Dr Waldenström, förmögenhetsforskare: Igår rapporterade TV4-nyheterna om den ökade förmögenhetskoncentrationen i Sverige. … Socialdemokraternas Thomas Östros var upprörd och hävdade att socialdemokratin under sin regeringstid försökte aktivt att hålla emot denna utveckling. Men stämmer verkligen det? Nej, faktiskt inte.” […]

 2. inslag.se says:

  Populism à la Östros…

  E…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: