Sänkt maxtaxa i förskolan – ska det funka igen?

Ingen har nog missat att de rödgröna igår presenterade sin valplattform. Jag tänker inte här recensera vare sig den eller alternativet, men konstaterar att sänkt maxtaxa i förskolan finns med bland alternativen.

Ekonomistas har tidigare rapporterat om forskning som visar att denna strategi var framgångsrik i valet 1998. Familjer med barn i dagisålder visade sig nämligen rösta på Socialdemokraterna i större utsträckning än familjer med barn i skolålder, som ju inte skulle kunna utnyttja den sänkta barnomsorgstaxan. Vi ser med spänning fram på om dessa löften om 600 kr mindre i månaden kommer att uppväga borttagandet av RUT när barnfamiljerna går till vallokalen om ett par veckor.

Skatter vi inte saknar I: Hundskatten

En av de skatter som numera tack och lov är avskaffade är Hundskatten.  för denna skatt måste ju rimligen de administrativa kostnaderna vida överstigit skatteintäkterna.

Dessutom, om något så borde hundägare premieras med ett hundbidrag snarare än en skatt. Varför då, undrar ni säkert? Jo, rökare får ju betala skatt för de extra kostnaderna på hälsovården som deras beteende tillfogar samhället. Men hundägare blir ju friskare tack vare den motion de får när de rastar sina hundar! Samhällets minskade kostnderna för hälsovård är ju inget som den enskilde hundägaren tar hänsyn till i sitt beslut att skaffa hund. Alltså subvention!

Förövrigt anser jag att maxtaxa borde införas på hunddagis, men det är en helt annan historia.

Idéen med väl synliga skattemärken i halsbanden som intyg på betald skatt är däremot kanske ngt som borde övervägas för den tvåfota rasen. Det skulle åtminstone underlätta för framtida statsministrar att välja sina ministrar.