Sänkt maxtaxa i förskolan – ska det funka igen?

Ingen har nog missat att de rödgröna igår presenterade sin valplattform. Jag tänker inte här recensera vare sig den eller alternativet, men konstaterar att sänkt maxtaxa i förskolan finns med bland alternativen.

Ekonomistas har tidigare rapporterat om forskning som visar att denna strategi var framgångsrik i valet 1998. Familjer med barn i dagisålder visade sig nämligen rösta på Socialdemokraterna i större utsträckning än familjer med barn i skolålder, som ju inte skulle kunna utnyttja den sänkta barnomsorgstaxan. Vi ser med spänning fram på om dessa löften om 600 kr mindre i månaden kommer att uppväga borttagandet av RUT när barnfamiljerna går till vallokalen om ett par veckor.