Vem vinner det franska presidentvalet enligt prediktionsmarknaderna?

Prediktionsmarknadernas handel i politiska utfall brukar ge träffsäkra gissningar på hur det faktiskt kommer att gå, men både Brexit och Trumps valseger var exempel på motsatsen. Hur lyckades dessa marknader inför den första valomgången i det franska presidentvalet? Och vad säger marknaderna om de återstående kandidaternas segerchanser dagen efter den första valomgången?

Igår (23/4-17) ägde den första valomgången rum i det franska presidentvalet och eftersom ingen kandidat fick mer än 50% av rösterna blir det en andra valomgång mellan de två kandidater som fick flest röster: socialliberalen Emmanuel Macron och den invandringsfientliga Marine Le Pen.

Prediktionsmarknader är handelsplatser där folk satsar pengar på specifika utfall, och det har funnits en handel i vem som ska vinna hela det franska presidentvalet. Forskning har visat att dessa marknader har stor prediktionsförmåga (se tidigare inlägg om detta t ex häroch här), men överraskande nog lyckades de inte förutspå Brexit eller Trumps valseger (se tidigare Ekonomistasinlägg om detta). En stor poäng med dessa marknaders uppskattade vinstchanser är att de inte bygger på enstaka expertbedömningar eller potentiellt bristfälliga opinionsundersökningar där bortfall eller ovilja att svara sanningsenligt kan påverka resultatet, utan istället på en massa av oberoende spekulanter som satsar sina egna pengar på just det utfall de bedömer som mest troligt oavsett deras egna åsikter eller intressen.

I Frankrike har opinonsläget för presidentkandidaterna förändrats ganska kraftigt under våren. När Ekonomistas skrev om detta i januari (läs här) hade högerkandidaten François Fillons korruptionsskandal precis briserat och Emmanuel Macron oväntat seglat upp som favoritkandidat. Därefter har segerchanserna fluktuerat rejält.

Frågan är nu: Lyckades prediktionsmarknaderna bättre med att förutspå utgången i första valomgången i det franska presidentvalet än de gjorde nyligen i USA och Storbritannien? Och hur reagerade marknadskurserna idag, dagen efter valutgången?

En av de stora prediktionsmarknaderna med handel i det franska presidentvalet är PredictIt. De kontrakt som handlas här ger betalning ifall en kandidat blir president. Omsättningen är blygsam, men forskning visar att det faktiskt räcker med ganska låg omsättning för att ändå få tillförlitliga kurser.

Bilden nedan visar två saker. För det första var Macron och Le Pen klara favoriter inför valet (oklart dock varför inte handeln i Jean-Luc Mélenchon, som fick 19 procent i valet, redovisas). För det andra har Macrons segerchans ökat markant dagen efter valet, från 56% till 85%, alltmedan Le Pens bedömda segerchans halverats, från 37% till 18%.

image

En annan prediktionsmarknad med segerchanser i franska presidentvalet är Predictwise. Detta är dock inte ren marknad, utan en sammanställing av odds från spelbolagen och omräknar dessa till en vinstsannolikhet. Utvecklingen för är likartad den som PredictIt visar, dvs att Macron länge var favorittippad och att han nu rest upp till att bli skyhög favorit. Macrons vinstchans beräknas just nu till 88%. Le Pens segerchans bedöms till 12%.

image

Slutsatserna som man kan dra utifrån dessa bilder är flera. Dels återupprättar en smula av prediktionsmarknadernas skamfilade rykte sedan episoderna med Brexit och Trump. Dels framstår Macron som en nästan klar vinnare i andra valomgången om två veckor, den 7 maj. Macrons segerchanser är rentav större än vad marknaderna tillskrev Obama 2008 när han två veckor senare utklassade McCain i det amerikanska presidentvalet.

Comments

 1. Erik S says:

  Att Macron är solklar favorit i en envig mot just Le Pen är ju inget konstigt. Jag tolkar presidentvalet i Frankrike som att i stor utsträckning röstar man efter vad man avskyr minst av följande fyra alternativ:

  Främlingsfientlighet
  Kommunism
  Korruption
  EU

  Det riktigt intressanta ur en spelteoretisk synvinkel är ju om en icke försumbar del av befolkningen inte ens kan rangordna dessa alternativ utan man värderar varje “match” för sig och kan avstå att rösta i valet mellan pest och kolera. EU kanske alltid slår främlingsfientlighet. men korruption vinner över EU och främlingsfientlighet över korruption. Trots två valomgångar finns risken att landet får en gravt impopulär president.

 2. Macron behöver dock 100%, inte 50. 12% för Le Pen är tolv riktiga procenter.

 3. Andreas SO says:

  Hillary Clinton hade ju 90% har jag för mig innan rösterna började räknas. Vad är skillnaden nu?

  Jag tolkade det som att det måste hända något anmärkningsvärt, en skandal helt enkelt från Clintons sida, för att Trump skulle vinna. Ingenting hände och ändå vann Trump. Så jag förstår inte vad man har för användning av dessa prediktionsmarknader.

 4. Jag tror att predictwise inte baserades renodlat på prediktionsmarknaderna. Predictwise la in även sin egen sannolikhetskalkyl, som antagligen grundades på att det inte finns systematiska fel i opinionsmätningar, endast slumpmässiga. Ex. https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-11-15/prediction-markets-didn-t-call-trump-s-win-either visar att prediktionsmarknaderna satte sannolikheten för en Trump-seger till 25 procent. Skillnaden i opinionssiffrorna i franska presidentvalet är betydligt större än i det amerikanska.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: