En sådan här valanalys vill jag se

Jag fick nyligen syn på en ambitiös analysrapport inför det brittiska valet som presenterades för några veckor sedan. Det som gör rapporten högintressant är att den författats av några av Storbritanniens mest framstående nationalekonomer, under ledning av professorerna Stephen Machin och John Van Reenen vid Centre for Economic Performance ett institut tillhörandes anrika London School of Economics.

image Rapportens tolv kapitel avhandlar centrala politikområden och vilka lärdomar om dessa man kan dra från den senaste ekonomiforskningen. Här är rapportens tolv kapiteltitlar (fritt översatta av yours truly):

 • Invandringen och arbetsmarknaden
 • Hur minska brottsligheten: Fler poliser, fler fängelser eller höjda löner?
 • Utbildningsutvärdering: Vad säger ekonomisk forskning?
 • Hälsa: Ökade utgifter ger resultat men produktiviteten måste höjas
 • Bonusar i bankvärlden
 • Finansiell reglering: Kan vi undvika en ny stor depression?
 • Makroekonomi och offentliga finanser: Det värsta återstår
 • Urban förnyelse och regional tillväxt: Grumliga mål och små framsteg
 • Ojämlikhet: Den ökar, men Labours politik har hållit den tillbaka
 • Klimatförändring: Enighet om målen, men kommer vi att få en politik som biter?

Visst vore det önskvärt med en liknande heltäckande analys av den svenska ekonomin inför valet i september? Någon som känner sig manad?

Comments

 1. Mattias Woldu says:

  Ett lovvärt initiativ. Det enda ideella initiativ från nationalekonomer jag känner till är ekonomistas.se.

 2. Kristian Grönqvist says:

  Naturligtvis kommer en sådan utredning att innehålla nationalekonomiska käpphästar, men de är ändå bättre än politiska käpphästar som ofta saknar verklighetsförankring helt coh hållet.

 3. Jag känner mig manad att läsa en sådan analys.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: