Småpartier spelar roll

En av många frågor inför höstens val är om Sverigedemokraterna kommer att passera fyra-procents spärren och ta sig in i riksdagen. Enligt SIFOs väljarbarometer för april så skulle 4,9 procent av de svarande rösta på SD om det vore val idag. Om de kommer in så är kanske en ännu viktigare fråga om de kommer att ha någon inverkan på politiken, trots att de förblir ett litet parti.

På den kommunala nivån har det sedan  länge funnits många små partier. Det var här miljöpartiet först märktes och det var här NyD levde kvar långt efter att partiet i stort sett hade upphört på nationell nivå. Dessutom finns en mängd lokala partier som år efter år erövrar ett par stolar i kommunfullmäktie.

I en ny avhandling från IIES undersöker Olle Folke om dessa små partier faktiskt har någon inverkan på den kommunala politiken. För att fånga upp orsakssamband jämför han fall där ett parti precis har vunnit ytterligare ett mandat med ett fall där partiet precis förlorat. De frågor han studerar är hur många flyktingar kommuner tagit emot och hur ambitiösa kommunerna är i sitt miljöarbete.

Slutsatsen från studien är att små partier faktiskt spelar roll: kommuner där NyD fått platser tar emot färre invandrare och kommuner där miljöpartiet fått platser har högre miljömässiga ambitioner.

Olle Folke disputerar på avhandlingen “Parties, Power and Patronage” på fredag kl 10 i De Geersalen, Geovetenskapens hus

Comments

  1. Erik Norin says:

    Hur kan man vara säker på att det faktiskt är de små partierna som har betydelse? Skulle inte den förda politiken istället kunna spegla de lokala politiska uppfattningarna som rimligtvis också finns hos de folkliga representanterna, och det faktum att “små partier” lyckats få mandat i kommunfullmäktige endast är en biprodukt av dessa lokala uppfattningar?

  2. Erik, det är helt rätt att lokala politiska uppfattningar kommer att spela roll för om ett visst parti får mandat eller inte. För att ta hänsyn till detta använder Olle en metod som går ut på att jämföra kommuner där t ex miljöpartiet precis har passerat gränsen i antal röster för att få ytterligare ett mandat med en kommun där miljöpartiet fick nästan lika många röster, men där det precis inte räckte till ytterligare ett mandat. I dessa två fall är de lokala politiska uppfattningarna så gott som identiska och det faktum att miljöpartiet fick mandat i en kommun och inte den andra är så nära slumpmässig som man kan komma. På så sätt så kan man skilja poltiiska uppfattningar från det faktum att partiet fick mandat och uttala sig om effekten av just mandatet. Den här metoden kallas Regression discontinuity design

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: