Medicin mot brott

Förklaringarna till varför brottsligheten i USA minskat dratiskt sedan början av 1990-talet sträcker sig från den fria aborträtten till minskade blyutsläpp. I en ny studie visar Dave Marcotte och Sara Markowitz att den ökade användningen av psykofarmaka mot beteendestörningar som ADHD verkar vara ytterligare en viktig förklaringsfaktor. Genom att relatera förändringar i brottslighet till förändringar i användningen av psykofarmaka både internationellt och på amerikansk delstatsnivå, landar Marcotte och Markowitz i att ca 12 procent av den minskade brottsligheten kan förklaras nedgången. Eftersom det framförallt är våldsbrott med stora sociala kostnader som minskar drar författarna slutsatsen att minskad brottslighet i sig gör ökad medicinering samhällsekonomiskt lönsam.

crime_drugs

Comments

  1. Fredrik Lindstedt says:

    Intressant!
    Har inte läst artikeln men det första man tänker på när man hör psykofarmaka vid ADHD är inte SSRI (SSRI = selektiva serotonin återupptagshämmare), jfr Prozac) utan snarare metylphenidat och amfetaminliknande preparat.
    Indikationen för SSRI är huvudsakligen förstämningssyndrom dvs ”depression”. Jag ställer mig därför frågande till vad författarna anser sig visa med diagramet. Jag tror vidare att diagnoskriterierna och handläggningen för tex gruppen ADHD skiljer sig markant mellan de plottade länderna och därmed påverkar jämförelsens trovärdighet.

  2. Frdrik: Författarna medger att det finns stora problem med internationella jämförelser i detta område. Huvuddelen av analysen är dock genomförd på amerikanska delstater och de delar upp olika typer av läkemedel/diagnoser vilket leder till deras slutsats. Ovanstående graf var dock den som visuellt bäst representerade vad de var ute efter.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: