Intresserad av utvecklingsfrågor?

Om du bor i Stockholm och är intresserad av utvecklingsfrågor kan du gå till Klara Konferens på Vattugatan 6 på onsdag den 14 maj kl 18:00 där Föreningen för utveclingsfrågor (FUF) arrangerar ett seminarium med titeln “Vart är världsekonomin på väg? Ett samtal om hot och möjligheter i den globala ekonomin”. Huvudtalare är nationalekonomen Stefan de Vylder och undertecknad är inbjuden som kommentator. Huvuddelen av tiden ska dock gå till fri diskussion.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: