Lär av historien i ny statistikdatabas

I USA är en bankkris under uppsegling och det skulle i sådana fall vara för sjätte gången under de senaste hundra åren. Kanske borde finansmarknadsaktörerna betänka vad filosofen George Santayana en gång sa: “Den som inte lär av historien är dömd att upprepa den”.

Men nu finns det hopp – åtminstone för svenskt vidkommande. Riksbanken har nyligen lanserat en ny monetär historisk statistikdatabas med tidsserier på månads- och årsbasis ända tillbaka till 1300-talet. Databasen har sammanställts av ett tiotal forskare i ekonomisk historia och nationalekonomi (däribland undertecknad) och är helt gratis för alla användare, forskare, studenter, journalister och intresserad allmänhet. Ett axplock ur databasen:

   – KPI 1290-2006
   – Valutakurser 1534-2006
   – Penningmängd 1871-2006
   – Statsskulden 1668-2003
   – Aktieavkastning och räntor 1856-2006.

Liknande norsk databas finns f ö hos Norges bank.

Comments

  1. Measuring Worth är en annan sådan databas.

  2. Johan Richter says:

    Är KPI från 1290 verkligen en meningsfull siffra, ens i princip?

  3. Johan: Faktum är att konsumtionskorgen som används för att räkna fram KPI år 1290 förmodligen är betydligt mer representativ än den som används idag. Man konsumerade färre varor förr än idag och konsumtionen var mer likriktad (lite spannmål, fisk, kött, kläde).

    Sedan är förstås väldigt långa tidsserier känsliga för hur de används, särskilt vad gäller startdatum om man vill räkna ut medelinflationen för olika perioder.

Trackbacks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: