Ekonomporträtt: Peter Bohm (1935–2005)

av Roland Andersson och Hans Lind (ED 2011:3)

Peter Bohm blev en av landets internationellt mest kända nationalekonomer, främst genom sin banbrytande forskning inom området ekonomiska experiment. Han gjorde också stora insatser på miljö- och klimatområdet. Dessutom skrev han läroböcker i välfärdsteori och cost-benefit analys som på sina områden under lång tid kom att bli dominerande i landet.

Läs hela artikeln här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: