Så hanterar vi energikrisen (och hjälper Ukraina vinna kriget)

Det pratas mycket om den pågående energikrisen men det är inte alltid nyhetsrapportering och politiska utspel är så enkla att förstå eller bedöma. Den här texten är ett försök att reda ut några fakta om vad som sker och använda grundläggande ekonomi för att tänka kring vad som är mer eller mindre lämpliga politiska förslag för att dämpa negativa effekter av det som sker.

[Read more…]

Fritt fram att beställa gratis julklappar även i år

Ett säkert tecken på att sommaren är över är att jultidningsförsäljningen dragit i gång. Vi skrev om jultidningsförsäljning här på Ekonomistas i fjol, vilket både Aftonbladet och GP uppmärksammade. I GP kommenterade ett av jultidningsföretagen detta på följande vis: ”Vi har ett upplägg som vi hoppas ska uppskattas av våra kunder. Gällande detaljer i upplägget och i ditt fall exempel [sic] kommenterar vi inte dem eftersom det är vårt affärsupplägg”. Min nyfikenhet på jultidningsföretagens affärsmodell stillades inte direkt av detta uttalande, så det var med stor spänning jag tog del av årets utskick från jultidningsförlagen.

[Read more…]

Stora skillnader mellan valkompasser

Det här är ett gästinlägg av Malte Meuller, mastersstudent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Varje valår skapas flertalet valkompasser som ska guida befolkningen i röstandet. Likt många andra använder jag dessa kompasser för att orientera mig i det politiska landskapet. Det som slog mig var att varje kompass gav olika rekommendationer för vilket parti jag sympatiserade mest med. Eftersom valkompasserna förmodligen påverkar röstande är det ur ett demokratiskt perspektiv viktigt att kompasserna inte är vinklade.

[Read more…]

Till minne av Lena Lindahl (1973-2021)

För ett år sedan, den 7:e september 2021, fick vi veta att vår kära vän och tidigare kollega Lena Lindahl, docent i nationalekonomi, hade gått bort efter en tids sjukdom. Lena var under många år verksam vid Institutet för social forskning (SOFI) på Stockholms universitet, och det var på SOFI vi lärde känna henne. Lena var en forskare med stort samhällsengagemang. Hon tog sig an jordnära, konkreta frågor med social prägel och policyrelevans. Hennes dörr stod alltid öppen, och hon var en mycket uppskattad kollega – varm, rolig och generös. Lenas tidiga bortgång lämnar ett stort tomrum både forskningsmässigt och för oss vänner och tidigare kollegor.

[Read more…]

Konsumentpriser är inte detsamma som levnadsomkostnader

En stigande inflation har gett upphov till braskande rubriker om sänkta reallöner och en allt dyrare tillvaro. Men situationen är inte fullt så allvarlig som vissa vill göra gällande. Många av våra utgifter som rör vård, skola och omsorg har inte påverkats alls, och de totala levnadsomkostnadernas ökning är därför mindre än konsumentprisinflationens.

[Read more…]

Rekorddyr bensin, men historiskt billigt att köra bil

Det här är ett gästinlägg av Julius Andersson, forskare vid SITE på Handelshögskolan i Stockholm, och Celina Tippmann, forskningsassistent vid samma institution.

Den 1 maj i år sänktes skatten på bensin och diesel i Sverige med 1,80 kronor per liter. Denna sänkning av skatten på transportbränsle saknar motstycke i svensk historia. Sedan 1960 har den nominella skattesatsen på bensin endast sänkts tre gånger — och då med mycket små belopp, mellan 4-22 öre per liter.

[Read more…]

Vad kostar det att återuppbygga Ukraina?

I samband med en föreläsning häromdagen fick jag frågan: Hur kan man överhuvudtaget uppskatta vad det kostar att bygga upp Ukraina efter kriget? Det är en bra fråga. Det är också en fråga som, trots att det kan verka omöjligt, måste besvaras. Det här inlägget är ett försök att, om inte svara på frågan, så åtminstone förklara hur man kan resonera för att göra en uppskattning. Jag kommer också kort beröra några avvägningar som rör finansiering (lån jämfört med bidrag), kontroll över pengarna, och konditionalitet.

[Read more…]

Karl-Gustaf Löfgren (1943-2021)

Som tidigare meddelats gick professor Karl-Gustaf Löfgren bort hösten 2021. I detta gästinlägg skildrar Thomas Aronsson och Runar Brännlund, båda professorer i nationalekonomi vid Umeå universitet, sin före detta kollega och vän.

[Read more…]

Stöd till Kyiv School of Economics

Kriget i Ukraina har nu pågått drygt två månader. Miljontals människor på flykt, en hårt drabbad civilbefolkning och en vettlös förstörelse mitt i Europa 2022. Samtidigt finns ljuspunkter. Ett för omvärlden oväntat framgångsrikt försvar från Ukrainsk sida, ett politiskt enat Europa, som tillsammans med USA infört kraftiga sanktioner (som förhoppningsvis kommer omfatta olja och gas framöver) och mängder av olika insatser till stöd för ett fritt Ukraina. Det här inlägget är i huvudsak oförblommerad reklam för ett sådant initiativ som vi på SITE startat till förmån för vår Ukrainska partner KSE, Kyiv School of Economics.

[Read more…]

Nationell konferens i nationalekonomi 2022!

Efter ett Coronaavbrott återkommer nu den nationella konferensen i nationalekonomi, denna gång på Handelshögskolan i Stockholm den 11-12 november 2022. Konferensen samlar forskare och praktiserande nationalekonomer för att mötas och diskutera viktiga frågor och arrangeras av Nationalekonomiska föreningen. Läs mer om mötet och hur man ska skicka in sina vetenskapliga uppsatser på denna länk.

[Read more…]