Globaliseringen återhämtar sig

Coronapandemins nedstängningar skadade alla länders ekonomier och störde viktiga handelskedjor runtom hela världen. Transportkostnaderna ökade och handeln i varor och komponenter minskade, vilket orsakade en utbudschock som har bidragit till den inflation vi ser idag. Men under det senaste året har läget förändrats. Vaccinet och de fallande inkomsterna har lett till att många länder nu har öppnat sina gränser för att återupprätta handeln, och detta har gett resultat. Fraktkostnaderna faller kraftigt samtidigt som handelsvolymerna ökar. Mycket talar för att det ökade utbudet kommer att trycka tillbaka inflationen och förbättra den ekonomiska konjunkturen.

[Read more…]

Värdet av politiska kopplingar

I en klassisk studie i American Economic Review visade Ray Fisman värdet för företag av att ha politiska kopplingar. Han gjorde detta genom att undersöka hur börskursen utvecklades bland indonesiska företag när det inkom rapporter om president Suhartos alltmer vacklande hälsa. Studien satte normen för en mängd likartade undersökningar där kursutvecklingen för företag med politiska kopplingar jämförs antingen med general- eller branschindex. Idag har vi fått underlag för en motsvarande svensk studie.

[Read more…]

Ekonomipriset 2022 till bankforskning

Ekonomipriset 2022 går till nationalekonomerna Ben Bernanke, Douglas Diamond och Philip Dybvig för deras bidrag till vår förståelse för hur bankväsendet fungerar och hur bankkriser påverkar den övriga ekonomin. Pristagarna är alla välrenommerade och kända i den internationella forskarvärlden. I detta inlägg beskriver vi olika aspekter av deras bidrag.

[Read more…]

Ekonomipriset enligt Ekonomistas läsare

Ekonomistas har varje år sedan 2009 genomfört en omröstning om årets ekonomipris. Under flera år var Paul Romer favorittippad, men efter att han till slut fick priset 2018 har Daron Acemoglu varit den stående favoriten. Detta gäller även i år, hela 21% röstade på honom. På andra plats kom Thomas Piketty (7%), på tredje plats Robert Barro (6%) och på fjärde plats Partha Dasgupta (5%). På delad femteplats kom Claudia Goldin och Marianne Bertrand (båda 5% vardera). Placeringen för övriga kandidater finns i ursprungsinlägget. Om ett par timmar får vi reda på vem som faktiskt tilldelas 2022 års pris.

Vem får 2022 års ekonomipris?

Måndagen den 10:e oktober tillkännages 2022 års ekonomipristagare. Det är därför hög tid för Ekonomistas traditionsenliga omröstning. Du kan rösta på upp till tre kandidater från listan nedan, men lägg gärna till egna kandidater på listan och motivera ditt val i kommentarstråden. Omröstningen avslutas på söndag kväll och resultatet från omröstningen presenteras innan årets ekonomipris tillkännages.

[Read more…]

Så hanterar vi energikrisen (och hjälper Ukraina vinna kriget)

Det pratas mycket om den pågående energikrisen men det är inte alltid nyhetsrapportering och politiska utspel är så enkla att förstå eller bedöma. Den här texten är ett försök att reda ut några fakta om vad som sker och använda grundläggande ekonomi för att tänka kring vad som är mer eller mindre lämpliga politiska förslag för att dämpa negativa effekter av det som sker.

[Read more…]

Fritt fram att beställa gratis julklappar även i år

Ett säkert tecken på att sommaren är över är att jultidningsförsäljningen dragit i gång. Vi skrev om jultidningsförsäljning här på Ekonomistas i fjol, vilket både Aftonbladet och GP uppmärksammade. I GP kommenterade ett av jultidningsföretagen detta på följande vis: ”Vi har ett upplägg som vi hoppas ska uppskattas av våra kunder. Gällande detaljer i upplägget och i ditt fall exempel [sic] kommenterar vi inte dem eftersom det är vårt affärsupplägg”. Min nyfikenhet på jultidningsföretagens affärsmodell stillades inte direkt av detta uttalande, så det var med stor spänning jag tog del av årets utskick från jultidningsförlagen.

[Read more…]

Stora skillnader mellan valkompasser

Det här är ett gästinlägg av Malte Meuller, mastersstudent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Varje valår skapas flertalet valkompasser som ska guida befolkningen i röstandet. Likt många andra använder jag dessa kompasser för att orientera mig i det politiska landskapet. Det som slog mig var att varje kompass gav olika rekommendationer för vilket parti jag sympatiserade mest med. Eftersom valkompasserna förmodligen påverkar röstande är det ur ett demokratiskt perspektiv viktigt att kompasserna inte är vinklade.

[Read more…]

Till minne av Lena Lindahl (1973-2021)

För ett år sedan, den 7:e september 2021, fick vi veta att vår kära vän och tidigare kollega Lena Lindahl, docent i nationalekonomi, hade gått bort efter en tids sjukdom. Lena var under många år verksam vid Institutet för social forskning (SOFI) på Stockholms universitet, och det var på SOFI vi lärde känna henne. Lena var en forskare med stort samhällsengagemang. Hon tog sig an jordnära, konkreta frågor med social prägel och policyrelevans. Hennes dörr stod alltid öppen, och hon var en mycket uppskattad kollega – varm, rolig och generös. Lenas tidiga bortgång lämnar ett stort tomrum både forskningsmässigt och för oss vänner och tidigare kollegor.

[Read more…]

Konsumentpriser är inte detsamma som levnadsomkostnader

En stigande inflation har gett upphov till braskande rubriker om sänkta reallöner och en allt dyrare tillvaro. Men situationen är inte fullt så allvarlig som vissa vill göra gällande. Många av våra utgifter som rör vård, skola och omsorg har inte påverkats alls, och de totala levnadsomkostnadernas ökning är därför mindre än konsumentprisinflationens.

[Read more…]