Ökar amorteringskraven välfärden för välbeställda och minskar den för likvidtets-begränsade bostadsköpare?

Amorteringskrav är bindande för likviditetsbegränsade nya bostadsköpare och minskar dessa bostadsköpares efterfrågan på bostäder. Den minskade totala efterfrågan på bostäder leder till lägre bostadspriser än annars. I en välfärdsanalys med hjälp av konsumentöverskott är det lätt att visa att välfärden ökar för välbeställda nya bostadsköpare. För likviditetsbegränsade bostadsköpare är det mer komplicerat. Lägre priser ger en positiv effekt på välfärden men den minskade efterfrågan ger en negativ effekt. Vad blir nettoeffekten? Uppdaterad 2018-01-15.

Ett tidigare blogginlägg med titeln “Amorteringskraven ökar välfärden för välbeställda och minskar välfärden för likviditetsbegränsade bostadsköpare” hävdade jag att nettoeffekten för likviditetsbegränsade alltid blir negativ. Efter kommentarer från Martin Flodén insåg jag att konsumentöverskottsanalysen för likviditetsbegränsade inte var korrekt gjord. Frågan kräver mer analys innan ett tillförlitligt resultat kan presenteras. Därför tog jag tills vidare bort blogginlägget och arbetar vidare med en bättre metod.

Preliminära resultat tyder på att när ett befintligt amorteringskrav redan begränsar likviditetsbegränsade bostadsköpares efterfrågan medför ett skärpt amorteringskrav att den negativa effekten av detta dominerar över den positiva och att välfärden således minskar för likviditetsbegränsade. Om redan det befintliga amorteringskravet är tillräckligt restriktivt minskar det välfärden för likviditetsbegränsade även utan någon skärpning. Jag återkommer med rapport när dessa och andra resultat kontrollerats tillräckligt.

Uppdatering 2018-01-15: Nu är den nya analysen och det nya inlägget klart, med rätt analys. Slutsatsen är densamma, att amorteringskrav ökar välfärden för välbeställda och minskar den för likviditetsbegränsade nya bostadsköpare.

Trackbacks

  1. […] någon analys av välfärdseffekterna av amorteringskraven. (Detta är en ny version av ett tidigare inlägg om fördelningseffekterna av […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: