Anders Borg om att Finanspolitiska rådet kan få utvärdera penningpolitiken

[English]

I en debattartikel i Dagens Nyheter hävdade jag att den demokratiska kontrollen av Riksbanken behöver skärpas, mot bakgrund av att Riksbanken åsidosatt både inflationsmålet och stödet för den ekonomiska politikens viktigaste mål, full sysselsättning. Bland annat föreslog jag att Finanspolitiska rådet ska få utökade resurser och ett utökat mandat att också granska penningpolitiken. I det sammanhanget kan det också vara lämpligt att det nya Finans- och penningpolitiska rådet överförs till Riksdagen och får denna som huvudman. Nu har enligt Bloomberg Anders Borg uttalat sig i denna fråga. 

Enligt Bloomberg har Anders Borg sagt följande:

Finance Minister Anders Borg said it’s “worth having a discussion” to explore whether an independent agency should monitor the central bank to address concerns about its failure to fulfill its inflation mandate. The bank is currently overseen by the parliament’s finance committee.

Borg said Sweden’s independent body designed to monitor budget policy might be given an expanded role to also oversee the central bank.

“One way of doing so in an orderly fashion would be that the Swedish Fiscal Policy Council also examined monetary policy,” he said.

Doing so would be “conditioned on that we can reach an agreement across party bloc lines to put the Swedish Fiscal Policy Council under the control of parliament” instead of the government, he said. We must “make sure that they will have an independent position because we can’t have a government agency that’s evaluating an independent Riksbank,” he said.

En uppgörelse över partigränserna borde vara möjlig, särskilt som den socialdemokratiska forskningskommissionen under ledning av Mårten Palme tidigare just föreslagit att Finanspolitiska rådet ska få utökade resurser och ett utökat mandat att också granska penningpolitiken.

Comments

  1. Olof Johansson-Stenman says:

    Intressant och rimligt. Borde du f ö inte utnyttja möjligheten till slutreplik mot Gernandt och Österberg?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: